Bài 60 trang 145 SBT Toán 7 Tập 1
Bài 5: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc - cạnh - góc (g.c.g)

Bài 60 trang 145 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Cho tam giác ABC vuông tại A. Tia phân giác của góc B cắt AC ở D. Kẻ DE vuông góc vớ BC. Chứng minh rằng AB = BE

Lời giải:

Xét hai tam giác vuông ABD và EBD, ta sở hữu:

∠(BAD) =∠(BED) =90o

Cạnh huyền BD chung

∠(ABD) =∠(EBD) (Do BD là tia phân giác của góc ABC)

Suy ra: Δ ABD= Δ EBD(cạnh huyền, góc nhọn)

Vậy BA = BE ( hai cạnh tương ứng)

Những bài giải bài tập sách bài tập Toán 7 (SBT Toán 7) Bài 5 Chương Hai Hình Học khác:

 • Bài 49 (trang 144 Sách bài tập Toán 7 Tập 1): Vẽ tam giác ABC biết ....

 • Bài 50 (trang 144 Sách bài tập Toán 7 Tập 1): Tìm những tam giác bằng nhau ở hình dưới ....

 • Bài 51 (trang 144 Sách bài tập Toán 7 Tập 1): Cho tam giác ADE sở hữu ....

 • Bài 52 (trang 144 Sách bài tập Toán 7 Tập 1): Cho hình bên, trong đó AB // HK, AH // BK ....

 • Bài 53 (trang 144 Sách bài tập Toán 7 Tập 1): Cho tam giác ABC. Những tua phân giác của ....

 • Bài 54 (trang 144 Sách bài tập Toán 7 Tập 1): Cho tam giác ABC sở hữu AB = AC. ....

 • Bài 55 (trang 145 Sách bài tập Toán 7 Tập 1): Cho tam giác ABC sở hữu ....

 • Bài 56 (trang 145 Sách bài tập Toán 7 Tập 1): Cho hình dưới, chứng minh rằng O là ....

 • Bài 57 (trang 145 Sách bài tập Toán 7 Tập 1): Cho hình dưới trong đó DE // AB, DF // AC, EF // BC ....

 • Bài 58 (trang 145 Sách bài tập Toán 7 Tập 1): Cho đoạn thẳng AB. Qua A vẽ đường thẳng ....

 • Bài 59 (trang 145 Sách bài tập Toán 7 Tập 1): Cho tam giác ABC sở hữu AB = 2,5cm, AC = 3 cm; ....

 • Bài 60 (trang 145 Sách bài tập Toán 7 Tập 1): Cho tam giác ABC vuông tại A. Tia phân giác ....

 • Bài 61 (trang 145 Sách bài tập Toán 7 Tập 1): Cho tam giác ABC vuông tại A sở hữu AB = AC. ....

 • Bài 62 (trang 145 Sách bài tập Toán 7 Tập 1): Cho tam giác ABC. Vẽ ở phía ngoài tam giác ....

 • Bài 63 (trang 146 Sách bài tập Toán 7 Tập 1): Cho tam giác ABC, D là trung điểm của AB. ....

 • Bài 64* (trang 146 Sách bài tập Toán 7 Tập 1): Cho tam giác ABC, D là trung điểm của AB ....

 • Bài 65 (trang 146 Sách bài tập Toán 7 Tập 1): Cho tam giác ABC. Trên cạnh AB lấy ....

 • Bài 66* (trang 146 Sách bài tập Toán 7 Tập 1): Cho tam giác ABC sở hữu: ....

 • Bài tập bổ sung (trang 146 - 147)
 • Bài 5.1 (trang 146 Sách bài tập Toán 7 Tập 1): Cho tam giác ABC và tam giác sở hữu ....

 • Bài 5.2 (trang 146 Sách bài tập Toán 7 Tập 1): Cho tam giác ABC. Trên tia đối của ....

 • Bài 5.3 (trang 146 Sách bài tập Toán 7 Tập 1): Chứng minh rằng nếu hai tam giác ....

 • Bài 1.4 (trang 147 Sách bài tập Toán 7 Tập 1): Cho tam giác ABC vuong tại A ....

Đã sở hữu lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời thông minh
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều

Nhà băng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com
Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *