Giải VBT Công nghệ 8 Bài 4. Bản vẽ các khối đa diện
Bài 4. Bản vẽ những khối đa diện

I. KHỐI ĐA DIỆN (Trang 8-vbt Kỹ thuật 8)

Hãy kể tên ba vật thể mang dạng những khối đa diện khác nhau mà em biết

Lời giải:

1. Quả trái đất mang hình cầu

2. Kim tự tháp mang hình chóp đều

3. Hộp giày mang hình hộp chữ nhật

II. HÌNH HỘP CHỮ NHẬT (Trang 8-vbt Kỹ thuật 8)

- Hãy tìm cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống (...) trong mệnh đề sau:

Lời giải:

Hình hộp chữ nhật được bao bởi sáu hình chữ nhật.

- Hãy đọc bản vẽ hình chiếu của hình của hình hộp chữ nhật (hình 4.3 SGK) và trả lời những thắc mắc kèm theo bằng cách điền vào những cột của bảng 4.1

Lời giải:

HìnhHình chiếuHình dạngKích thước
1ĐứngChữ nhậtChiều dài a, chiều cao h
2BằngVuôngChiều rộng b
3CạnhChữ nhậtChiều rộng b, chiều cao h

III. HÌNH LĂNG TRỤ ĐỀU (Trang 8-vbt Kỹ thuật 8)

- Hãy tìm những cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống (...) trong câu sau:

Lời giải:

Hình lăng trụ đều được bao bởi hai mặt đáy là những hình đa giác đều bằng nhau và những mặt bên là những hình chữ nhật bằng nhau.

- Hãy đọc bản vẽ hình chiếu của hình lăng trụ tam giác đều (hình 4.5 SGK) và trả lời những thắc mắc kèm theo bằng cách điền vào những cột của bảng 4.2

Lời giải:

HìnhHình chiếuHình dạngKích thước
1ĐứngChữ nhậtChiều cao lăng trụ h, chiều dài cạnh đáy a
2BằngTam giác đềuChiều dài cạnh đáy a
3CạnhChữ nhậtChiều cao lăng trụ h, cạnh còn lại mang độ dài bằng sqrt(b2-a2)

IV. HÌNH CHÓP ĐỀU (Trang 9-vbt Kỹ thuật 8)

- Hãy tìm những cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống (...) trong câu sau:

Lời giải:

Hình chóp đều được bao bởi mặt đáy là một hình đa giác đều và những mặt bên là những hình tam giác thăng bằng nhau mang đỉnh chung

- Hãy đọc bản vẽ những hình chiếu của hình chóp đều đáy vuông (Hình 4.6 SGK) và trả lời những cẩu hỏi kèm theo bằng cách điền vào những cột của bảng 4.3

Lời giải:

HìnhHình chiếuHình dạngKích thước
1ĐứngTam giác cânChiều dài cạnh đáy a, chiều cao hình chóp h
2BằngHình vuôngChiều dai cạnh đáy a
3CạnhTam giác cânChiều dài cạnh đáy a, chiều cao hình chóp h

Câu 1 (Trang 9-vbt Kỹ thuật 8): Nếu đặt mặt đáy của hình lăng trụ tam giác đều (h.4.4) song song với mặt phẳng chiếu cạnh thì hình chiếu cạnh là hình gì?

Lời giải:

- Hình chiếu cạnh là hình chữ nhật.

Câu 2 (Trang 9-vbt Kỹ thuật 8): Nếu đặt mặt đáy của hình chóp đều đấy hình vuông (h.4.6) song song với mặt phẳng chiếu cạnh thì hình chiếu cạnh là hình gì?

Lời giải:

- Hình chiếu cạnh là hình tam giác đều.

Bài tập (Trang 10-vbt Kỹ thuật 8): Cho những bản vẽ hình chiếu 1, Hai và 3 của những vật thể (h.4.8):

a) Hãy xác định hình dạng của những vật thể đó.

b) Đánh dấu (x) vào ô thích hợp của bảng 4.4 để chỉ rõ sự tương quan giữa những bản vẽ 1, 2, 3 (h.4.8) với những vật thể A, B, C (h.4.9).

Lời giải:

Những bài giải vở bài tập Kỹ thuật lớp 8 (VBT Kỹ thuật 8) khác:

  • Bài 5. Bài tập thực hiện : Đọc bản vẽ những khối đa diện
  • Bài 6. Bản vẽ những khối tròn xoay
  • Bài 7. Bài tập thực hiện: Đọc bản vẽ những khối tròn xoay
  • Giải bài tập Kỹ thuật 8
  • Lý thuyết & 500 câu trắc nghiệm Kỹ thuật 8
  • Giải bài tập Kỹ thuật 8 (ngắn nhất)
  • Giải sách bài tập Kỹ thuật 8
  • Top 28 Đề thi Kỹ thuật 8 mang đáp án

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com
Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *