Giải vở bài tập Công Nghệ 8 Bài 2: Hình chiếu (Ngắn gọn)

Mời những bạn cùng tham khảo hướng dẫn giải VBT Khoa học 8 Bài 2: Hình chiếu hay, ngắn gọn được chúng tôi tuyển lựa và giới thiệu ngay dưới đây nhằm giúp những em học trò tiếp thu tri thức và củng cố bài học của mình trong quá trình học tập môn Khoa học.

Giải VBT Khoa học lớp 8 Bài 2: Khái niệm hình chiếu trang 4

Hãy tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống (...) trong câu sau:

Lời giải:

Lúc chiếu một vật thể lên mặt phẳng, hình nhận được trên mặt phẳng đó gọi là hình chiếu của vật thể

Giải vở bài tập Khoa học lớp 8 Bài 2: Những phép chiếu trang 4

Hãy tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống (...) trong những mệnh đề sau:

Lời giải:

- Phép chiếu vuông góc với những tia chiếu vuông góc với mặt phẳng chiếu.

- Phép chiếu song song với những tia chiếu song song với nhau.

- Phép chiếu xuyên tâm với những tia chiếu tập kết ở một điểm

Giải vở bài tập Khoa học lớp 8 Bài 2: Những hình chiếu vuông góc trang 5

Hãy ghi tên gọi mặt phẳng chiếu, tên hình chiếu và hướng chiếu tương ứng với những mặt phẳng vào bảng sau:

Lời giải:

Giải VBT Khoa học lớp 8 Bài 2: Vị trí những hình chiếu trang 5

Hãy tìm những từ thích hợp để điền vào chỗ trống (...) trong câu sau:

Lời giải:

Hình chiếu đứng ở trên hình chiếu bằng và ở bên trái hình chiếu cạnh.

Giải vở bài tập Khoa học lớp 8 Bài 2: Trả lời nghi vấn trang 5

Câu 1 (Trang 5- VBT Khoa học 8): Thế nào là hình chiếu của một vật thể?

Lời giải:

- Hình chiếu của một vật thể là hình nhận được trên mặt phẳng của vật thể đó.

Câu 2 (Trang 5- VBT Khoa học 8): Với những phép chiếu nào? Mỗi phép chiếu với đặc điểm gì?

Lời giải:

- Những phép chiếu: xuyên tâm, song song, vuông góc.

- Phép chiếu vuông góc: vẽ những hình chiếu vuông góc.

- Phép chiếu song song, phép chiếu xuyên tâm: vẽ những hình trình diễn ba chiều bổ sung cho những hình chiếu vuông góc trên bản vẽ kĩ thuật.

Câu 3 (Trang 5- VBT Khoa học 8): Tên gọi và vị trí của những hình chiếu ở trên bản vẽ như thế nào.

Lời giải:

- Mặt phẳng chiếu bằng được mở xuống dưới cho trùng với mặt phẳng chiếu đứng tức thị hình chiếu bằng ở dưới hình chiều đứng trên bản vẽ.

- Mặt phẳng chiếu cạnh được mở sang bên phải cho trùng với mặt phẳng chiếu đứng tức thị hình chiếu cạnh ở bên phải hình chiếu đứng trên bản vẽ.

Giải VBT Khoa học lớp 8 Bài 2: Hoàn thành bài tập trang 6

Bài tập (Trang 6- VBT Khoa học 8): Cho vật thể với những hướng chiếu A, B, C và những hình chiếu 1, 2, 3 (h.2.6).

a) Hãy đánh dấu (x) vào bảng 2.Một để chỉ rõ sự tương quan giữa những hướng chiếu với những hình chiếu.

b) Ghi tên gọi những hình chiếu 1, 2, 3 vào bảng 2.2.

Lời giải:

CLICK NGAY vào TẢI VỀ dưới đây để download giải VBT Khoa học lớp 8 Bài 2: Hình chiếu ngắn gọn, hay nhất file pdf hoàn toàn miễn phí.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *