SBT Hóa học 11 Bài 25: Ankan
SBT Hóa học 11 Bài 25: Ankan

Để học tốt Hóa học lớp 11, dưới đây là những bài giải bài tập Sách bài tập Hóa học 11 Bài 25: Ankan. Bạn vào tên bài hoặc để theo dõi bài giải sbt Hóa học lớp 11 tương ứng.

 • Bài 25.Một trang 37 Sách bài tập Hóa học 11: Cho những từ và cụm từ sau.... Xem lời giải
 • Bài 25.Hai trang 37 Sách bài tập Hóa học 11: Trong những nhận xét dưới đây.... Xem lời giải
 • Bài 25.3 trang 37 Sách bài tập Hóa học 11: Chất.... Xem lời giải
 • Bài 25.4 trang 37 Sách bài tập Hóa học 11: Cho công thức.... Xem lời giải
 • Bài 25.5 trang 38 Sách bài tập Hóa học 11: Công thức cấu tạo nào sau đây.... Xem lời giải
 • Bài 25.6 trang 38 Sách bài tập Hóa học 11: Tổng số liên kết hóa trị trong một.... Xem lời giải
 • Bài 25.7 trang 38 Sách bài tập Hóa học 11: Hai chất 2-metylpropan và butan khác.... Xem lời giải
 • Bài 25.8 trang 38 Sách bài tập Hóa học 11: Tất cả những ankan sở hữu cùng công thức.... Xem lời giải
 • Bài 25.9 trang 38 Sách bài tập Hóa học 11: Trong những chất dưới đây.... Xem lời giải
 • Bài 25.10 trang 38 Sách bài tập Hóa học 11: Cho pentan phản ứng thế với clo.... Xem lời giải
 • Bài 25.11 trang 39 Sách bài tập Hóa học 11: Gọi tên IUPAC của những ankan sở hữu công thức.... Xem lời giải
 • Bài 25.12 trang 39 Sách bài tập Hóa học 11: Viết công thức cấu tạo thu gọn của.... Xem lời giải
 • Bài 25.13 trang 39 Sách bài tập Hóa học 11: Chất A là một ankan thể khí.... Xem lời giải
 • Bài 25.14 trang 39 Sách bài tập Hóa học 11: Đốt cháy hoàn toàn 1,45 g một ankan.... Xem lời giải
 • Bài 25.15 trang 39 Sách bài tập Hóa học 11: Lúc đốt cháy hoàn toàn 1,8 g một ankan.... Xem lời giải
 • Bài 25.16 trang 39 Sách bài tập Hóa học 11: Đốt cháy hoàn toàn 2,86 g hỗn hợp gồm.... Xem lời giải
 • Bài 25.17 trang 40 Sách bài tập Hóa học 11: Một loại xăng là hỗn hợp của những ankan.... Xem lời giải
 • Bài 25.18 trang 40 Sách bài tập Hóa học 11: Hỗn hợp M chứa hai ankan kế tiếp nhau.... Xem lời giải
 • Bài 25.19 trang 40 Sách bài tập Hóa học 11: Hỗn hợp X chứa ancol etylic (C2H5OH).... Xem lời giải

Những bài giải sách bài tập Hóa học 11 (SBT Hóa học 11) khác:

 • Bài 26: Xicloankan
 • Bài 27: Tập tành : Ankan và xicloankan
 • Bài 29: Anken
 • Bài 30: Ankađien

Nhà băng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com
Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *