Bài 19: Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (Từ năm 1858 đến trước năm 1873)

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 11: tại đây

Giải Bài Tập Lịch Sử 11 Bài 19: Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (Từ năm 1858 tới trước năm 1873) giúp HS giải bài tập, sản xuất cho HS những tri thức cơ bản, chuẩn xác, khoa học để những em với những hiểu biết cần thiết về lịch sử toàn cầu, nắm được những nét to của tiến trình lịch sử Việt Nam:

Trả lời thắc mắc Lịch Sử 11 Bài 19 trang 107: Nêu tình hình Việt Nam giữa thế kỉ XIX, trước cuộc xâm lược của thực dân Pháp

Trả lời:

– Chính trị:

   + Việt Nam là quốc gia độc lập, với chủ quyền,

   + Chế độ phong kiến đang khủng hoảng và suy yếu nghiêm trọng

– Kinh tế:

   + Nông nghiệp sa sút

   + Đất đai bị địa chủ, cường hào chiếm

   + Dân lưu tán, thất bát đói kém triền miên

   + Công thương nghiệp nghiệp đình đốn

– Đối ngoại:

   + Thực hiện chính sách “bế quan tỏa cảng”

   + Quân sự lạc hậu

   + Cấm giáo sĩ phương Tây tuyên giáo

⇒ Nhiều cuộc khởi nghĩa chống triều đình

Trả lời thắc mắc Lịch Sử 11 Bài 19 trang 108: Những hành động nào chứng tỏ thực dân Pháp ráo riết chuẩn bị xâm lược Việt Nam?

Trả lời:

   + Một số giáo sĩ tới Việt Nam tuyên giáo kết hợp với dò xét tình hình

   + Hiệp ước Vécxai được kí, Pháp đem quân sang giúp Nguyễn Ánh

   + Năm 1857, Na-pô-lê-ôn III lập ra Hội đồng Nam Kì

   + Hải quân Pháp ở Thái Bình Dương được tăng viện

Trả lời thắc mắc Lịch Sử 11 Bài 19 trang 109:

– Vì sao thực dân Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu tiến công trước nhất?

– Em với nhận xét gì về cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta vào năm 1858?

Trả lời:

– Nguyên nhân:

   + Đà Nẵng với những cảng nước sâu, hải quân của pháp dễ áp sát lục địa

   + Mang vị trí sắp với Huế, Pháp muốn làm bàn đạp để tiến công vào Huế

– Nhận xét:

Nhân dân đã kiên cường chống trả quyết liệt với sự đồng lòng tham gia của nhân dân cả nước thể hiện lòng yêu nước, ý chí quyết tâm chống giặc ngoại xâm

Trả lời thắc mắc Lịch Sử 11 Bài 19 trang 110: Mưu mô của thực dân Pháp lúc tiến công Gia Định là gì

Trả lời:

– Cắt đứt con đường tiếp tế lương thực của triều đình

– Pháp muốn làm chủ lưu vực sông Mê Công

Trả lời thắc mắc Lịch Sử 11 Bài 19 trang 111:

– Hiệp ước Nhâm Tuất giữa Pháp và triều đình Huế (5/6/1862) được kí kết trong hoàn cảnh nào

– Nêu nội dung cơ bản của Hiệp ước Nhâm Tuất

Trả lời:

– Hoàn cảnh:

   + Thực dân Pháp tăng cường tiến công vào nước ta và chiếm được một số tỉnh

   + Phong trào kháng chiến của nhân dân nổ ra mạnh mẽ làm cho quân giặc gặp trắc trở

– Nội dung:

   + Triều đình nhượng cho Pháp 3 tỉnh : Gia Định, Định Tường, Biên Hòa

   + Bồi thường 20 triệu quan cho Pháp

   + Mở cửa 3 cửa biển: Đà Nẵng, Ba Lạt, Quảng Yên cho Pháp và Tây Ban Nha kinh doanh

   + Trả lại thành Vĩnh Long lúc triều đình đán áp những phong trào chống pháp ở 3 tỉnh miền Đông

Trả lời thắc mắc Lịch Sử 11 Bài 19 trang 113: Em với suy nghĩ gì về hành động của Trương Định sau hiệp ước 1862

Trả lời:

Trương Định với lòng yêu nước nồng nàn, quyết chống giặc ngoại xâm lúc dẫn quân vào Nam đánh Pháp. Ngoài ra ông còn biết vận động sự ủng hộ của nhân dân để khởi nghĩa. Hành động của ông thể hiện sự dũng cảm, ý chí căm hờn quân thù và ko chịu đầu hàng

Trả lời thắc mắc Lịch Sử 11 Bài 19 trang 114: Ba tỉnh miền Tây Nam kì rơi vào tay Pháp như thế nào

Trả lời:

– Thực dân Pháp vu cáo cho triều đình vi phạm hiệp ước Nhâm Tuất bắt triều đình giao nộp ba tỉnh miền Tây

– Pháp kéo quân tới Vĩnh Long ép Phan Thanh Giản bỏ thành

– Từ 20 tới 24/6/1867, Pháp chiến được ba tỉnh miền Tây Nam Kì

Trả lời thắc mắc Lịch Sử 11 Bài 19 trang 115: Nêu những đặc điểm của cuộc kháng chiến chống Pháp ở ba tỉnh miền Tây Nam Kì năm 1867

Trả lời:

– Cuộc kháng chiến chống Pháp với sự tham gia đông đảo của quần chúng nhân dân, lãnh đạo là những văn thân, sĩ phu yêu nước

– Những cuộc đấu tranh còn nhỏ lẻ, chưa với sự liên kết và đường lối đúng đắn

– Lực lượng mỏng, vũ khí còn thô sơ

Bài một trang 115 Lịch Sử 11: Quan sát sơ đồ (hình 52), xác định địa bàn hoạt động của nghĩa quân Trương Định và tường thuật ngắn gọn diễn biến của cuộc khởi nghĩa này.

Trả lời:

– Đại bàn hoạt động là những vùng Trí Hòa, Tân Hòa, Tân Phước, Tân An

– Diễn biến:

   + Năm 1862, nghĩa quân tiến công Tân An, đồn Rạch Gầm, Chợ To

   + 28/2/1863, Pháp mở cuộc tiến công vào căn cư Tân Hòa, nghĩa quân quả cảm tranh đấu rồi rút về Tân Phước

   + 20/8/1864, Pháp tìm được noi ở của Trương Định, bất thần tập kích Tân Phước

   + Trương Định tự sát, khởi nghĩa kết thúc

Bài Hai trang 115 Lịch Sử 11: Thông qua bài học này, hãy nêu nhận xét về ý thức chống Pháp của vua quan triều đình Nguyễn

Trả lời:

– Ban sơ triều đình kiên quyết đấu tranh chống Pháp xâm lược

– Sau đó, nhận thấy sức mạnh của thực dân Pháp, triều đình Nguyễn nhu nhược dẫn tới dần dần nhân nhượng những tỉnh cho Pháp

– Trái ngược với ý thức tranh đấu cao của nhân dân, triều đình rệu rã, sợ quân Pháp ko với ý chí kiên quyết đấu tranh

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *