Bài 20: Chiến sự lan rộng ra cả nước-Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884-Nhà Nguyễn đầu hàng

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 11: tại đây

Giải Bài Tập Lịch Sử 11 Bài 20: Chiến sự lan rộng ra cả nước-Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 tới năm 1884-Nhà Nguyễn đầu hàng giúp HS giải bài tập, cung ứng cho HS những tri thức cơ bản, chuẩn xác, khoa học để những em mang những hiểu biết cần thiết về lịch sử toàn cầu, nắm được những nét to của tiến trình lịch sử Việt Nam:

Trả lời nghi vấn Lịch Sử 11 Bài 20 trang 116: Tình hình nước ta sau năm 1867 mang gì đáng chú ý

Trả lời:

– Chính trị:

   + Nhà Nguyễn tiếp tục “bế quan tỏa cảng”

   + Triều đình ko mang thái độ muốn giành lại những tỉnh Nam Kì

– Kinh tế :

   + Kinh tế kiệt quệ vì phải trả chiến phí cho Pháp

   + Đời sống nhân dân khổ cực, tranh chấp xã hội gay gắt

– Nhân dân đứng dậy đấu tranh ở nhiều nơi

– Thổ phỉ, hải phỉ ngang nhiên hoành hành

Trả lời nghi vấn Lịch Sử 11 Bài 20 trang 117: Hãy thuật lại vụ “Đuy-puy” và nêu kết cuộc của nó

Trả lời:

– Năm 1872, Đuy-puy ỷ thế nhà Thanh làm loạn ở Hà Nội, ngang nhiên cướp bóc, bắt người

– Mượn cớ ra Bắc khắc phục vụ “Đuy-puy” Pháp cử Đại úy Gác-ni-ê ra Bắc

– 5/11/1873, Tàu chiến của Gác-ni-ê tới Hà Nội, quân Pháp giở trò khiêu khích

– 16/11/1873, hắn mở cửa sông Hồng, yêu cầu Nguyễn Tri Phương đầu hàng

– 20/11/1873, thực dân Pháp chiếm Hà Nội và sau đó chiếm những tỉnh thành khác

Trả lời nghi vấn Lịch Sử 11 Bài 20 trang 119:

– Cuộc kháng chiến ở Bắc Kì lần thứ nhất mang đặc điểm gì đáng chú ý

– Trận Cầu Giấy ngày 21-12-1873 tác động tới cục diện chiến tranh như thế nào?

Trả lời:

– Những điểm đáng chú ý:

   + Lực lượng : quân triều đình, nhân dân dưới sự chỉ huy của Nguyễn Tri Phương và một số quan triều đình

   + Quy mô: rộng khắp, những còn nhỏ lẻ

   + Về sau phong trào đấu tranh còn chống lại sự nhượng bộ của triều đình

– Thắng lợi khích lệ ý thức tranh đấu của nhân dân ta

– Làm thịt được tên chỉ huy Gác-ni-ê, khiến cho quân Pháp run sợ và thay đổi chính sách sang thương lượng

Trả lời nghi vấn Lịch Sử 11 Bài 20 trang 120: Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai như thế nào

Trả lời:

– Năm 1882, Pháp vu cáo triều đình vi phạm Hiệp ước 1874 để kéo quân ra Bắc

– 3/4/1882, quân Pháp do Đại tá Ri-vi-e đổ bộ lên Hà Nội

– 25/4, Pháp gửi tối hậu thư cho Hoàng Diệu yêu cầu quân ta đầu hàng

– Chưa hết thời hạn, Pháp chiếm thành, cướp vàng bạc châu báu, phá hủy thành

– Chúng dựng lên chính quyền tay sai tạm thời cai quản Hà Nội

Trả lời nghi vấn Lịch Sử 11 Bài 20 trang 121: Trận Cầu Giấy thứ hai (19-5-1883) diễn ra như thế nào

Trả lời:

– Quân ta thiết chặt vòng vây ở xung quanh Hà Nội buộc Pháp đưa quân về cứu

– 19/5/1883, quân Pháp do Ri-vi-e chỉ huy tiến ra ngoài Hà Nội

– Tới Cầu Giấy, bị quân ta phục kích đánh bất thần

– Hàng chục tên giặc bị xoá sổ trong đó mang Ri-vi-e

Trả lời nghi vấn Lịch Sử 11 Bài 20 trang 122: Vì sao tới năm 1883, thực dân Pháp quyết định tiến đánh Thuận An

Trả lời:

– Thất chiến bại Cầu Giấy khiến cho thực dân Pháp củng cố dã tâm xâm chiếm toàn bộ Việt Nam

– Vua Tự Đức qua đời, triều đình vô cùng rối ren tạo thời cơ cho Pháp

Trả lời nghi vấn Lịch Sử 11 Bài 20 trang 123: Hãy nêu nội dung cơ bản của Hiệp ước 1883

Trả lời:

– Việt Nam đặt dưới sự bảo hộ của Pháp

– Thuộc địa của Pháp là Nam Kì mở rộng tới Bình Thuận.

– Bắc Kì và Thanh-Nghệ-Tĩnh là đất bảo hộ

– Trung Kì cho triều đình quản lí, đại diện của Pháp điều khiển mọi việc

– Pháp nắm giữ việc ngoại giao của nước ta

Bài một trang 123 Lịch Sử 11: Dựa vào nội dung bài học, lập bảng hệ thống tri thức(theo mẫu) về phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta từ năm 1858 tới năm 1884.

Trả lời:

Giai đoạn Diễn biến chính Tên nhân vật tiêu biểu
1858-1862 -Pháp tiến công vào Đà Nẵng
-Quân và dân kiên cường chống trả
-Triều đình kí với Pháp hiệp ước
Nhâm Tuất nhường 3 tỉnh miền Đông Nam Kì
Trương Định, Võ Duy Phương
1863-1873 -Pháp chiếm 3 tỉnh miền Tây Nam Kì
-Nhân dân tiếp tục kiên cường chống trả
Nguyễn Trung Trực, Phan Tôn, Phan Liêm
1873-1884 -Pháp hai lần kéo quân ra tiến công Bắc Kì
– Hiệp ước năm 1883 và 1884 kí kết, triều đình Nguyễn đầu hàng thực dân Pháp
Hoàng Tá Viêm, Lưu Vĩnh Phúc

Bài hai trang 123 Lịch Sử 11: Những nguyên nhân nào khiến cho cho cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược của quân dân ta từ năm 1858 tới năm 1884 thất bại?

Trả lời:

– Triều đình nhu nhược ko mang ý chí tranh đấu mà liên tục nhượng bộ

– Những cuộc kháng chiến nổ ra nhỏ lẻ, chưa mang sự liên kết và đường lối đúng đắn

– Lực lượng nhỏ, vũ khí thô sơ, nội bộ bị tìm chuộc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *