Giải sách bài tập Tiếng Anh 12 Unit 2: Urbanisation thí điểm

Hướng dẫn giải những bài tập, nhiệm vụ trong sách bài tập chương trình mới đầy đủ, ngắn gọn. Là tài liệu hữu ích dành cho những em học trò và quý thầy cô tham khảo, trau dồi tri thức, ứng dụng lý thuyết vào những bài tập thực hiện.

Unit 2: Pronunciation (trang 12)

1. (trang 12 SBT Tiếng Anh 12 mới) 

1. Choose the word with the underlined part pronounced differently from the rest. (Chọn từ sở hữu phần gạch chân phát âm khác với những phần còn lại)

Hướng dẫn dịch:

2. (trang 12 SBT Tiếng Anh 12 mới) 

Underline the diphthongs and then practise saying the sentences with a partner. (Gạch dưới những nguyên âm đôi và sau đó thực hiện nói những câu với một người bạn)

1. City life attracts lots of people from rural areas.

2. People migrate to urban areas due to lack of resources in the countryside.

3. Rural people tend to follow old-fashioned practices like child marriage and gender discrimination.

4. Thanks to urbanisation, rural people can actually change their mindset and accept more progressive ideas.

Unit 2: Vocabulary & Grammar (trang 13)

1. (trang 13 SBT Tiếng Anh 12 mới) 

Do the following crossword puzzle. (Giải câu đố ô chữ dưới đây)

1. up-to-date

2. overload

3. weather-beaten

4. fast-growing

5. long-term

6. switch off

7. industrial

8. well-paid

9. thought-provoking

10. agricultural

11. unemployment

12. year-round

→ Mysterious word: URBANISATION

2. (trang 14 SBT Tiếng Anh 12 mới) 

Use the correct form of the words in the box to complete each sentence. (Tiêu dùng dạng dúng của từ trong hộp để hoàn thành mỗi câu)

Hướng dẫn dịch:

1. Học trò ngày nay bị quá tải với quá nhiều thông tin ko cần thiết.

2. Ông sở hữu khuôn mặt sạm nắng và làn da của một người du lịch sở hữu tuổi.

3. Ở những nước phát triển nhanh, mọi người sở hữu sự tiếp cận với công việc, chăm sóc sức khoẻ, và những hạ tầng vật chất khác

4. Rất khó khăn cho người trẻ để tìm được những công việc lương cao ở vùng nông thôn

5. Tư liệu về cuộc sống ở khu ổ chuột thực sự kích thích suy nghĩ và theo sau đó là rất nhiều thảo luận về làm thế nào để khắc phục vấn đề này

6. Cuộc sống ở những khu vực sở hữu thời tiết khắc nghiệt quanh năm chẳng thuận tiện gì

3. (trang 14 SBT Tiếng Anh 12 mới) 

Complete the sentences with the subjunctive form of the verbs in brackets. (Hoàn thành những câu với dạng giả thiết của động từ trong ngoặc)

4. (trang 14 SBT Tiếng Anh 12 mới) 

Complete the sentences with the ideas in brackets. Use the subjunctive form of the verbs. (Hoàn thành những câu với những ý trong ngoặc. Sử dụng dạng giả thiết của động từ)

1. His teacher proposed that he improve his English skills in order to find a better paid job.

2. Mr. Le recommended that the government support the farmers financially.

3. It is essential that young people get a good education.

4. The victim's family demanded that the police arrest the attacker.

5. It is imperative that all new migrants obey the rules and regulations of the local area.

Hướng dẫn dịch:

1. Thầy giáo của anh đó đề xuất rằng anh nên cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình để tìm một công việc lương cao hơn.

2. Ông Lê đề nghị chính phủ tương trợ nông dân về tài chính.

3. Những người trẻ cần sở hữu được một nền giáo dục tốt.

4. Gia đình của nạn nhân đã yêu cầu cảnh sát bắt giữ kẻ tiến công.

5. Tất cả dân thiên cư mới đề nghị phải tuân theo những quy tắc và quy định của địa phương.

Unit 2: Reading (trang 15)

1. (trang 15 SBT Tiếng Anh 12 mới) 

Read the text about urbanisation and choose the best title. (Đọc văn bản về thành phố hoá và chọn tiêu đề phù thống nhất)

Hướng dẫn dịch:

Những chương trình thành phố hóa đang được thực hiện ở rất nhiều nơi trên toàn cầu, đặc thù ở những vùng tập trung đông dân cư với đất đai và tài nguyên hạn hẹp. Đó là hệ quả tự nhiên của quá trình phát triển kinh tế và công nghiệp. Nó mang lại nhiều lợi ích cho xã hội của chúng ta. Tuy vậy, nó cũng gây ra những vấn đề cho những nhà chức trách địa phương và quy hoạch thành phố trong quá trình duy trì thành phố hóa bền vừng, đặc thù ở những nước đang phát triển.

Lúc sở hữu quá nhiều người trong một vùng đất nhỏ, hạ tầng hạ tầng thành phố hóa ko thể hiệu quả. Sẽ thiếu chỗ ở, năng lượng và sản xuất nước. Điều này tạo ra những quận thành thị trấn quá tải mà lại ko sở hữu những hạ tầng vật chất thiết yếu,

Hiện nay, thành phố hóa nhanh đang diễn ra vượt trội hơn hẳn ở những nước đang phát triển nơi mà thành phố hóa vững bền sở hữu vẻ ko tác động tới cuộc sống của mọi người. Nhà của họ chỉ là những ngôi nhà ổ chuột kém vệ sinh. Con loại họ chỉ sở hữu trình độ giáo dục tối thiểu. Vì vậy, khắc phục những trắc trở là ưu tiên trước tiên của họ hơn bất cứ điều gì. Chỉ lúc chất lượng cuộc sống của họ được cải thiện, họ mới sở hữu thể hướng tới những trị giá to hơn trong thế cục.

Do đó, thành phố hóa vững bền ở những vùng khác nhưng nên khởi đầu từ những mức độ khác nhau. Với những vùng phát triền, sở hữu thể tập trung vào đạt tới một cuộc sống thành phố vững bền hơn. Nhưng với những vùng kém phát triển hoan, phát triển thành phố cần phải thực sự khởi đầu từ việc sản xuất những nhu cầu cơ bản nhất của con người như đủ năng lượng, nước sạch, nhà ở vệ sinh và tiếp cận với hạ tầng hạ tầng xã hội hiệu quả.

The best title is C. Challenges of sustainable urbanisation

2. (trang 15 SBT Tiếng Anh 12 mới) 

Based on the information in the text, decide whether the following statements are true (T), false (F), or not given (NG). Tick the boxes. (Dựa trên những thông tin trong văn bản, quyết địnhcác nhận định sau đây là đúng (T), sai (F), hoặc ko xác định (NG). Tích vào những hộp)

3. (trang 15 SBT Tiếng Anh 12 mới) 

Look for the words in the text which mean the following: (Tìm những từ trong văn bản mà sở hữu nghĩa như sau:)

Unit 2: Speaking (trang 16)

1. (trang 16 SBT Tiếng Anh 12 mới) 

Put the following features of city life into the appropriate column. (Đặt những đặc điểm của cuộc sống thành phố vào cột thích hợp)

2. (trang 17 SBT Tiếng Anh 12 mới) 

Tam and Phong are talking about urban life. Choose the correct sentences (a-d) to complete the conversation. Then practise it with a partner. (Tâm và Phong đang nói về cuộc sống thành phố. Chọn câu đúng (a-d) để hoàn thành cuộc hội thoại. Sau đó thực hiện với một người bạn)

Hướng dẫn dịch:

Tâm: Bạn sở hữu thích sống ở thành thị trấn to ko?

Phong: Mang. Mọi thứ rất tiện lợi ở đây. Phương tiện liên lạc công cùng rất tốt.

Tâm: Mình đồng ý. Những nhà sản xuất thì rất hiệu quả

Phong: Tới một trung tâm sắm sắm nơi bạn sở hữu thể sắm được mọi thứ bạn cần cũng rất tiện lợi, và hạ tầng vật chất tiêu khiển cũng sở hữu sẵn ở mọi nơi

Tâm: Xác thực. Chúng ta sở hữu nhiều lựa chọn hơn ở thành thị trấn. Bạn sở hữu thứ gì ko thích ko?

Phong: Ừm, với liên lạc dày đặc và dân quá đông, ô nhiễm sở hữu thể rất tệ.

Tâm: Vững chắc rồi. Ko khí bị ô nhiễm ở thành thị trấn nhiều hơn so với nông thôn. Nhưng sở hữu nhiều thời cơ việc làm ở thành thị trấn. Bạn ko nghĩ thế sao?

Phong: Đúng, sở hữu nhiều, nhưng bạn cần học tốt để tìm được công việc lương cao. Tỉ lệ thất nghiệp rất cao, và đó cũng góp phần gia tăng tỉ lệ tội phạm.

Tam: Đúng, mình đồng ý với bạn. Xoành xoạch sở hữu hai mặt tốt và xấu. Mình phải xem xét tất cả chúng một cách tỷ mỉ trước lúc quyết định xem mình muốn định cư tại thành thị trấn này hay ko.

Phong: Chúc may mắn!

3. (trang 17 SBT Tiếng Anh 12 mới)

Work in pairs. Make a similar conversation to discuss the advantages or disadvantages of urbanisation. You can use the ideas in 1. (Làm việc theo cặp. Thực hiện một cuộc hội thoại tương tự để thảo luận về những ưu điểm hay nhược điểm của thành phố hóa. Bạn sở hữu thể sử dụng những ý tưởng trong 1)

Unit 2: Writing (trang 17)

1. (trang 17 SBT Tiếng Anh 12 mới) 

Look at the line graph and answer the following questions. (Xem biểu đồ đường và trả lời những thắc mắc dưới đây)

Hướng dẫn dịch: gợi ý

1. It shows the urban-rural population ratio in Fantasia from 1950 to 2010.

2. The population ratio in percentage.

3. The 60-year period from 1950 to 2010 (divided by ten-year intervals).

4. The urban population ratio increased, and the rural population ratio decreased.

5. The differences between the two patterns.

2. (trang 18 SBT Tiếng Anh 12 mới) .

Rewrite the sentences without changing their meaning. (Viết lại câu mà ko làm thay đổi nghĩa)

1. There was a steady rise in the urban population ratio throughout the period.

2. The rural population ratio fell continuously during this 60-year period.

3. There was a rise/increase of 20% in the urban population ratio between 1950 and 1980.

4. From 1980 to 2010, the ratio of urban population increased steadily.

5. There was a decrease/fall of 50% in the rural population ratio from 7 950 to 2010.

3. (trang 18 SBT Tiếng Anh 12 mới) 

Write a description (of 130-150 words) of the trends in the graph. (Viết đoạn mô tả (130-150 từ) về những xu hướng trên biểu đồ)

gợi ý

The line graph illustrates the ratio between urban and rural population in Fantasia over a 60-year period from 1950 to 2010. Overall, the ratio of urban population went up continuously, while the rural population ratio experienced a steady fall.

At the beginning of the period, in 1950, 75% of the population lived in rural areas compared to only 25% of urban dwellers at the time. The next 30-year period saw some changes in the trend with more people (around 45%) living in urban areas and fewer people (less than 60%) living in rural areas.

Towards the end of the period, the trend was totally reversed. In 2010, around 75% of the population lived in urban areas, whereas just merely 25% still lived in rural areas.

In summary, as time went by, more and more people chose the city over rural areas to settle down.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải sách bài tập Tiếng Anh 12 Unit 2: Urbanisation thí điểm file Word, pdf hoàn toàn miễn phí!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *