Giải SBT Tiếng Anh 5 Unit 10: When will Sports Day be?

Chúng tôi xin giới thiệu tới những em học trò bộ tài liệu Giải SBT Tiếng Anh 5 Unit 10: When will Sports Day be? ngắn gọn, chi tiết, bám sát nội dung chương trình học giúp những em tiếp thu bài giảng một cách dể hiểu và tương trợ những em ôn luyện thêm tri thức.

Pronunciation (trang 40 SBT Tiếng Anh 5)

1.Mark the sentence stress...(Đánh dấu trọng âm câu vào những từ. Sau đó đọc to những câu sau.)

1. 'When will 'Sports 'Day 'be?

2. It'll be on 'Saturday.

3. 'What are they 'going to 'do on 'Sports 'Day?

4. They are 'going to 'play 'football.

Hướng dẫn dịch:

1.Lúc nào Hội thao sẽ diễn ra?

2.Nó sẽ vào thứ Bảy.

3.Họ sẽ làm gì vào Hội thao?

4.Họ sẽ chơi bóng đá.

2. Read and complete....(Đọc và hoàn thành. Sau đó đọc to những câu này.)

1. be, Saturday

2. do, football.

3. What, sing

Hướng dẫn dịch:

1. A: Lúc nào Hội thao sẽ diễn ra?

B: Nó sẽ vào thứ Bảy.

2. A: Họ sẽ làm gì vào Ngày thiếu nhi?

B: Họ sẽ chơi bóng đá.

3. A: Họ sẽ làm gì vào ngày Quốc khánh?

B: Họ sẽ ca hát.

Vocabulary (trang 40-41 SBT Tiếng Anh 5)

1. Read and match. (Đọc và nối)

Hướng dẫn dịch:

1. chơi cầu lông

2. tham gia Hội thao

3. đi bơi

4. hát những bài hát

5. tập tành siêng năng

2. Complete the sentences...(Hoàn thành những câu sau. Sử dụng dạng đúng của động từ ở phần B1)

1. playing

2. take

3. go

4. sing

5. practising

Hướng dẫn dịch:

1.Ngày nay Nga và Hoa đang chơi cầu lông trong phòng tập.

2.Tôi sẽ tham gia cuộc thi âm nhạc vào Ngày Nhà giáo.

3.Tony sẽ đi bơi.

4.Tom sẽ hát những bài hát tiếng Anh.

5.Họ đang tập tành siêng năng cho cuộc thi hát.

Sentence patterns (trang 41 SBT Tiếng Anh 5)

1. Read and match. (Đọc và nối)

Hướng dẫn dịch:

1. Lúc nào sẽ diễn ra Hội thao? Vào Chủ nhật.

2. Sự kiện Quốc khánh sẽ diễn ra ở đâu? Ở trường.

3. Phong sẽ làm gì vào Ngày Nhà giáo? Cậu đấy sẽ chơi bóng rổ với thầy giáo.

4. Mai sẽ làm gì vào ngày thiếu nhi? Cô đấy sẽ chơi cờ.

5. Bạn sở hữu tham gia cuộc thi hát ko? Ko, tôi ko.

2. Look and complete. (Nhìn và hoàn thành)

1. Sunday

2. badminton

3. festival/contest/competition

4. practising

Hướng dẫn dịch:

1.Hội thao sẽ diễn ra vào Chủ nhật.

2.Phong và Nam sẽ chơi cầu lông.

3.Tôi sẽ tham gia lễ hội/cuộc thi âm nhạc.

4.Chúng tôi đang tập tành siêng năng cho Hội thao.

Speaking (trang 42 SBT Tiếng Anh 5)

1. Read and reply. (Đọc và trả lời)

a. Next week. / It will be next week.

b. I am going to play in a football match.

c. My classmates are going to take part in the music contest and play table tennis.

d. Yes, we are.

Hướng dẫn dịch:

a. Hội thao sẽ diễn ra lúc nào?

Tuần tới. Nó sẽ diễn ra vào tuần tới.

b. Bạn sẽ làm gì?

Tôi sẽ chơi trong một trận đấu bóng đá.

c. Những bạn cùng lớp của bạn sẽ làm gì?

Những bạn cùng lớp của tôi sẽ tham gia vào cuộc thi hát và sẽ chơi bóng bàn.

d. Những bạn sở hữu tập tành siêng năng cho hội thao ko?

Vâng, chúng tôi sở hữu.

2. Ask and answer the questions above. (Hỏi và trả lời những nghi vấn trên)

a. On Saturday. / It will be on Saturday.

b. I am going to play in a basketball/volleyball match.

c. My classmates are going to take part in the music festival, run a hundred metres, play badminton and play chess.

d. Yes, we are.

Hướng dẫn dịch:

a.Vào thứ Bảy. / Nó sẽ diễn ra vào thứ Bảy.

b.Tôi sẽ chơi trong một trận đấu bóng rổ/chuyền.

c.Những bạn cùng lớp của tôi sẽ tham gia vào hội văn nghệ, chạy một trăm mét (100m), chơi cầu lông và chơi cờ vua.

d.Vâng, chúng tôi sở hữu.

Reading (trang 42-43 SBT Tiếng Anh 5)

1. Read and complete. (Đọc và hoàn thành)

1. When

2. Where

3. What

4. play

5. will

Hướng dẫn dịch:

Phong: Nó ko còn lâu cho tới ngày diễn ra Hội thao! Nó sẽ rất tuyệt!

Tony: Lúc nào nó sẽ diễn ra?

Phong: Vào thứ Bày.

Tony: Nó sẽ diễn ra ở đâu?

Phong: Trong sân thể thao sắp trường của chúng ta.

Tony: Những bạn sẽ làm gì vào ngày hội thao?

Phong: Nam, Tom và tôỉ sẽ chơi bóng đá. Lớp chúng ta sẽ gặp lớp 5B.

Tony: Tôi kỳ vọng rằng những bạn sẽ thắng lợi.

Phong: Tôi cũng kỳ vọng thế!

2. Look and complete. (Xem và hoàn thành)

(1) basketball

(2) badminton

(3) run

(4) swim

(5) table tennis

Hướng dẫn dịch:

Hội thao của trường chúng tôi sẽ diễn ra vào tháng tớỉ. Mọi người trong lớp của tôi đã sẵn sàng cho ngày hội thao. Tôi và Tony sẽ chơi bóng rổ. Phong và Mai sẽ chơỉ cầu lông. Linda sẽ thi chạy. Nam sẽ bơi và Peter sẽ chơi bóng bàn. Những bạn lớp tôi sẽ tập luyện siêng năng cho sự kiện đó. Chúng tôi kỳ vọng rằng chúng tôi sẽ làm/thi đấu tốt.

Writing (trang 43 SBT Tiếng Anh 5)

1. Put the words...(Sắp xếp những từ để tạo thành câu) 

1. They will play table tennis on Sports Day.

2. My classmates will take part in the music event.

3. He is practising hard for Sports Day.

4. When will Sports Day be?

5. What are you going to do on Sports Day?

Hướng dẫn dịch:

1.Họ sẽ chơi bóng bàn tại Hội thao.

2.Những bạn lớp tôi sẽ tham gia vào sự kiện âm nhạc.

3.Anh đấy đang tập tành siêng năng cho Hội thao.

4.Lúc nào Hội thao sẽ diễn ra?

5.Bạn sẽ làm gì tại Hội thao?

2. Write about you. (Viết về bạn)

1.Next month. / It'll be next month.

2.At school. / It'll be at school.

3.I am going to take part in the singing contest.

4.Khang is going to play in a football match, Trinh is going to play badminton. Trang is going play table tennis. Trung and Minh are going to play basketball.

Hướng dẫn dịch:

1.Vào tháng tới. / Nó sẽ diễn ra vào tháng tới

2.Ở trường. / Nó sẽ diễn ra ở trường.

3.Tôi sẽ tham gia vào cuộc thi hát.

4.Khang sẽ chơi trong trận bóng đá. Trinh sẽ chơi cầu lông. Trang sẽ chơi bóng bàn. Trung và Minh sẽ chơi bóng rổ.

►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để download Giải SBT Tiếng Anh 5 Unit 10: When will Sports Day be? chi tiết bản file word, file pdf hoàn toàn miễn phí từ chúng tôi.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *