Sách bài tập Tiếng Anh 6 trang 30, 31 Unit 4 Reading – Global Success (Kết nối tri thức)


Sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 trang 30, 31 Unit 4 Reading - Global Success (Kết nối tri thức)

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 trang 30, 31 Unit 4 Reading sách Global Success Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học trò thuận tiện làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 6 Tập 1.

Exercise 1. Complete the letter using the words in the box. (Hoàn thành bức thư sử dụng những từ trong hộp)

turning

so

meet

number

until

get

Dear Ha,

Let’s (1) ______________ on Sunday evening at Quynh Café on Tran Quang đãng Dieu Street. There’s a post office on the corner of the street. The café is next to the post office. There’s a cinema opposite the café (2) ______________ we can see a film after we have coffee.

To (3) ______________ to the café, take bus (4) ______________ 8 to Truong Thi Street. Get off at the bus stop in front of a park. Go along the street (5) ______________ you get to the traffic lights and then turn right. Take the first (6) ______________ on your right. Go straight ahead – just about 500 metres and it’s on your left.

See you there!

Khang

Hướng dẫn giải:

1. meet

2. so

3. get

4. number

5. until

6. turning

Dịch bức thư:

Hà thân mến,

Hãy hứa hẹn nhau vào tối Chủ Nhật tại Café Quỳnh trên phố Trần Quang đãng Diệu. Sở hữu một bưu điện ở góc xã. Quán cà phê cạnh bưu điện. Đối diện quán cà phê mang một rạp chiếu phim để chúng ta mang thể xem phim sau lúc uống cà phê.

Để tới quán cà phê, bạn bắt xe buýt số 8 tới đường Trường Thi. Xuống xe buýt trước công viên. Đi dọc theo con xã cho tới lúc bạn tới đèn liên lạc và sau đó rẽ phải. Rẽ trước nhất ở bên phải của bạn. Đi thẳng về phía trước - chỉ khoảng 500 mét và nó nằm bên trái của bạn.

Hứa gặp bạn ở đó!

Khang

Exercise 2. Choose the correct answer A, B, C, or D for each of the gaps to complete the following text (Hãy chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D cho mỗi chỗ trống để hoàn thành văn bản sau)

Oak City is a great city. There’s so (1) ______________ to do! There are cinemas, parks and discos. It’s got some great clothes and music shops (2) ______________.

Oak City is very modern and beautiful. There aren’t any (3) ______________ buildings and there’s some beautiful (4) ______________ around the city.

Is there any pollution in Oak City? There isn’t much pollution (5) ______________ there isn’t much traffic. Everyone travels (6) ______________ bike and walks, so there aren’t many accidents.

1.       A. much                 B. many                  C. some                  D. any

2.       A. neither                B. either                  C. too                     D. so

3.       A. beautiful             B. ugly                   C. pretty                 D. unpleasant

4.       A. scenery               B. scene                  C. view                   D. sight

5.       A. so                      B. because              C. although             D. if

6.       A. on                      B. in                       C. with                   D. by

Hướng dẫn giải:

1A

2C

3B

4A

5B

6D

Hướng dẫn dịch:

Thành xã Oak là một thành xã tuyệt vời. Sở hữu rất nhiều việc để làm! Sở hữu rạp chiếu phim, công viên và vũ trường. Nó cũng mang một số shop quần áo và âm nhạc tuyệt vời.

Thành xã Oak rất hiện đại và xinh đẹp. Ko mang bất kỳ tòa nhà xấu xí nào và mang một số cảnh đẹp xung quanh thành xã.

Sở hữu ô nhiễm nào ở Thành xã Oak ko? Ko mang nhiều ô nhiễm vì ko mang nhiều liên lạc. Mọi người đều di chuyển bằng xe đạp và đi bộ nên ko mang nhiều tai nạn xảy ra.

Exercise 3. Read the email and answer the following questions (Đọc bức thư điện tử và trả lời nghi vấn)

1. Where is Nam staying now? 

2. Why is it very noisy around his hotel?

3. What are the streets in his neighbourhood like?

4. Is there a park in his neighbourhood?

5. What is the air in his neighbourhood like?

Dịch nghi vấn:

1. Nam hiện đang ở đâu?

2. Vì sao xung quanh khách sạn của anh đó rất ồn ào?

3. Đường xã trong khu xã của anh đó như thế nào?

4. Sở hữu công viên nào trong khu xã của anh đó ko?

5. Ko khí trong khu xã của anh đó như thế nào?

Hướng dẫn giải:

1. He is staying in a small hotel near a shopping area in District 10.

(Cậu đó đang sống trong một khách sạn nhỏ sắp khu tậu sắm Quận 10).

2. Because there’s always a lot of traffic, day and night.

(Vì luôn mang rất nhiều xe pháo qua lại cả ngày lẫn đêm.)

3. They are narrow but they are clean and there isn’t so much traffic. 

(Chúng chật hẹp nhưng sạch sẽ và ko mang nhiều xe pháo.)

4. No, there isn’t.

(Ko.)

5. It is fresh.

(Nó trong sạch.)

Dịch nội dung email:

Tớ xin lỗi vì tớ ko thể viết thư cho bạn sớm hơn vì tớ rất bận. Hiện nay, chúng ta đang ở trong một khách sạn nhỏ sắp khu tậu sắm ở Quận 10. Sắp khách sạn của tớ mang rạp chiếu phim, bưu điện, siêu thị và một số quán cà phê. Sở hữu một số shop to ở cuối xã. Ở đây cũng rất ồn ào vì luôn mang rất nhiều xe pháo qua lại cả ngày lẫn đêm.

Ở quê nhà, ta sống ở một con xã yên tĩnh hơn. Sở hữu một số shop nhỏ, trường học và bưu điện trong khu xã của tớ nhưng ko mang công viên hay rạp chiếu phim. Đường xã hẹp hơn nhưng sạch hơn và ko mang quá nhiều xe pháo qua lại. Ko khí cũng trong sạch hơn nhiều.

  • Unit 4: A. Pronunciation (trang 26 SBT Tiếng Anh lớp 6 Global Success): Exercise 1. Find the word which has a different sound in the part underlined. Say the words aloud ....

  • Unit 4: B. Vocabulary & Grammar (trang 26, 27, 28, 29 SBT Tiếng Anh lớp 6 Global Success): Exercise 1. Find one odd word A, B, C, or D. Then read them aloud ....

  • Unit 4: C. Speaking (trang 29, 30 SBT Tiếng Anh lớp 6 Global Success): Exercise 1. Look at the map and complete the following dialogues. Then practise them with a partner ....

  • Unit 4: E. Writing (trang 32 SBT Tiếng Anh lớp 6 Global Success): Exercise 1. Rearrange the words / phrases to make correct sentences ....

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *