Giải SBT Tin học 4 Bài 1: Những gì em đã biết trang 13 (Quyển 2)

T1 trang 12 SBT Tin học 4

Tô màu hình H1 theo những mẫu hình H2 (tệp Tomau01.bmp)

Lời giải:

Hướng dẫn: Em phát động phần mềm Paint bằng cách nháy lưu ban chuột ở biểu tượng Paint trên màn hình nền. Nhớ lại hộp màu, cách chọn màu.

Em sở hữu thể sử dụng dụng cụ Trích màu để sao chép một màu sở hữu sẵn trên hình H2 để làm màu vẽ và sử dụng màu đó để tô cho hình H1.

Kết quả:

T2 trang 12 SBT Tin học 4

Tô màu hình H1 theo mẫu hình H2 (tệp Tomau02.bmp).

Lời giải:

Hướng dẫn: Bài này đòi hỏi em phải khéo chọn màu và thứ tự tô màu để được hình chữ thập (+) màu trắng chia hình tròn thành bốn phần

Kết quả:

T3 trang 13 SBT Tin học 4

Vẽ và tô màu chiếc thuyền buồm theo mẫu dưới đây (tệp Thuyenbuom.bmp).

Lời giải:

Hướng dẫn: Em phát động phần mềm Paint. Sử dụng dụng cụ đoạn thẳng, tuần tự vẽ theo những bước 1, 2, 3, 4, 5 để chỉ ra trong hình. Sau đó tô màu. Cuối cùng, em sở hữu thể thêm vài chi tiết để hình vẽ thêm sinh động.

Kết quả:

T4 trang 14 SBT Tin học 4

Vẽ phong suy bì theo mẫu dưới đây (tệp Bithu.bmp).

Lời giải:

g: Phát động phần mềm Paint. Sử dụng dụng cụ đoạn thẳng, tuần tự vẽ theo những bước 1, 2, 3, 4 như đã chỉ ra trong hình.

Chú ý: Trong hình vẽ, sở hữu những đoạn song song hoặc cùng độ dài. Cuối cùng, em sở hữu thể thêm vài chi tiết và tô màu như hình 5 để hình vẽ thêm sinh động.

Kết quả:

T5 trang 14 SBT Tin học 4

Sử dụng dụng cụ đoạn thẳng, vẽ dòng máy may (máy khâu) theo mẫu dưới đây (tệp Maymay.bmp).

Lời giải:

Gợi ý: Em cũng sở hữu thể thêm vài chi tiết và tô màu như hình 6 để hình vẽ thêm sinh động

Kết quả:

T6 trang 15 SBT Tin học 4

Mở tệp Caikinh.bmp. Sử dụng dụng cụ đường cong, theo những bước đã nêu để vẽ dòng kính đeo mắt.

Lời giải:

Hướng dẫn: ngoài cách vẽ đường cong như hướng dẫn của Bài tập B1, cũng sở hữu thể vẽ đường cong như sau: đưa con trỏ chuột từ vựng trí 1, kéo thả tới vị trí Hai ta sẽ được một đoạn thẳng. Nhấn vào kéo chuột, đoạn thẳng vừa tạo sẽ được uốn cong lần 1, thả chuột. Đặt chuột ở vị trí mới, nhấn và kéo chuột để uốn cong lần thứ 2, thả chuột để kết thúc.

Cũng sở hữu một cách khác. Sau lúc vẽ đoạn thẳng, đặt chuột ở vị trí 3 và nháy lưu ban chuột. Nhiều đoạn cong trong hình dòng kính đeo mắt được vẽ bằng cách nháy lưu ban chuột,

Kết quả:

T7 trang 16 SBT Tin học 4

Mở tệp Haicau.bmp. Sử dụng dụng cụ Đường cong, theo những bước đã nêu để vẽ con hải cẩu.

Lời giải:

Hướng dẫn: Sử dụng hướng dẫn của Bài thực hiện T1.

Kết quả:

T8 trang 17 SBT Tin học 4

Mở tệp Tauthuy.bmp. Sử dụng dụng cụ Đường cong, theo những bước đã nêu để vẽ chiếc tàu thuỷ như hình 4, sau đó tô màu như hình 5.

Lời giải:

Kết quả:

Bài Một trang 15 SBT Tin học 4

Phương tiện nào trong hình dưới đây sử dụng để vẽ đường cong? Hãy nêu những bước thực hiện lúc vẽ đường cong.

Lời giải:

Phương tiện vẽ đường cong: 

Hướng dẫn: Với hai giai đoạn trong quá trình vẽ đường cong.

• Giai đoạn 1: Tạo một đoạn thẳng

• Giai đoạn 2: Uốn cong đoạn thẳng vừa tạo được. Phần mềm Paint cho phép sử dụng chuột hai lần để tạo dáng cong.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải sách bài tập Tin học lớp 4 Bài 1: Những gì em đã biết (Quyển 2) file PDF hoàn toàn miễn phí.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *