Giải vở bài tập Toán lớp 5 trang 82 tập 1 bài 1, 2, 3 chính xác

Giải Toán lớp 5 vở bài tập tập Một trang 82: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân bao gồm đáp ánhướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập. Lời giải bài tập Toán 5 này sẽ giúp những em học trò ôn tập lại những tri thức sở hữu trong sách giáo khoa. Sau đây mời những em cùng tham khảo lời giải chi tiết

Giải bài Một trang 82 vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

Đặt tính rồi tính

75 : 4

102 : 16

450 : 36

Phương pháp giải

Lúc chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà còn dư, ta tiếp tục chia như sau:

- Viết dấu phẩy vào bên phải số thương.

- Viết thêm vào bên phải số dư một chữ số 00 rồi chia tiếp.

- Nếu còn dư nữa, ta lại viết thêm bên phải số dư mới một chữ số 00 rồi tiếp tục chia, và sở hữu thể cứ làm như thế mãi.

Đáp án và hướng dẫn giải                                                          

Giải bài Hai vở bài tập Toán lớp 5 tập Một trang 82

Một ô tô chạy trong 4 giờ được 182km. Hỏi trong 6 giờ ô tô đó chạy được bao nhiêu ki-lô-mét?

Phương pháp giải                                                                        

- Tìm số ki-lô-mét ô tô chạy trong Một giờ = số ki-lô-mét ô tô chạy trong 4 giờ : 4.

- Tìm số ki-lô-mét ô tô chạy trong 6 giờ = số ki-lô-mét ô tô chạy trong Một giờ × 6.

Đáp án và hướng dẫn giải                                                       

Số ki-lô-mét ô tô chạy trong một giờ là:

182 : 4 = 45,5 (km)                                                                         

Số ki-lô-mét ô tô chạy trong 6 giờ là:

45,5 x 6 = 273 (km)                                                                    

Đáp số: 273km                                                                             

Giải bài 3 Toán lớp 5 vở bài tập trang 82 tập 1

Một đội người lao động trong 3 ngày đầu, mỗi ngày sửa được 2,05km đường tàu, trong 5 ngày sau, mỗi ngày sửa được 2,17km đường tàu. Hỏi trung bình mỗi ngày đội người lao động đó sửa được bao nhiêu ki-lô-mét đường tàu?

Phương pháp giải                                                                       

- Số ki-lô-mét đường sửa được trong 3 ngày đầu = số ki-lô-mét đường sửa được trong Một ngày đầu × 3.

- Số ki-lô-mét đường sửa được trong 5 ngày sau = số ki-lô-mét đường sửa được trong Một ngày sau × 5.

- Tính tổng số ngày đội người lao động đó sửa đường tàu.

- Tính tổng số ki-lô-mét đường tàu đội người lao động đó sửa được.

- Số ki-lô-mét đường trung bình mỗi ngày sửa được = tổng số ki-lô-mét đường đã sửa được : tổng số ngày.

Đáp án và hướng dẫn giải                                                                  

Bài giải                                                                                            

Số ki-lô-mét đường tàu đội người lao động sửa trong 3 ngày là:

2,05 x 3 = 6,15 (km)                                                               

Số ki-lô-mét đường tàu đội người lao động sửa trong 5 ngày là:

2,17 x 5 = 10,85 (km)                                                                   

Số ki-lô-mét đường tàu đội người lao động sửa trong 8 ngày là:

6,15 + 10,85 = 17 (km)                                                                 

Trung bình mỗi ngày đội người lao động đó sửa được:

17 : 8 = 2,125 (km)                                                                     

Đáp số: 2,125km                                                                                   

CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải bài giải Toán lớp 5 vở bài tập tập Một trang 82: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân file word và pdf hoàn toàn miễn phí từ chúng tôi.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *