Giải SBT Toán 6 Bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên – KNTT Giải sách bài tập Toán 6

Giải SBT Toán 6 Bài 14: Phép cùng và phép trừ số nguyên - Kết nối tri thức với cuộc sống được GiaiToan soạn và đăng tải. Hướng dẫn những em trả lời nghi vấn trong bài chi tiết, ngắn gọn giúp những em thuận lợi giải bài tập SBT Toán lớp 6. Dưới đây là nội dung chi tiết, những em tham khảo nhé.

1. Giải bài tập SBT Toán 6 Bài 14 Phép cùng và phép trừ số nguyên

Bài 3.8 trang 51 SBT Toán lớp 6 Tập 1: Xác định phần dấu và phần số tự nhiên của mỗi số nguyên sau: -58; +207; -986; 2 023 ....

Xem lời giải

Bài 3.9 trang 51 SBT Toán lớp 6 Tập 1: Tìm số đối của mỗi số nguyên sau: +25; -18; 472; - 9 853. Em mang nhận xét gì ....

Xem lời giải

Bài 3.10 trang 52 SBT Toán lớp 6 Tập 1: Phải chọn y là một số nguyên âm hay nguyên dương để: a) -y là một số nguyên âm ....

Xem lời giải

Bài 3.11 trang 52 SBT Toán lớp 6 Tập 1: Thực hiện phép tính: a)(-107) + (+92) b) 329 + (-315) ....

Xem lời giải

Bài 3.12 trang 52 SBT Toán lớp 6 Tập 1: Thực hiện phép tính: a) 1 238 + (- 1 328) b) (- 3 782) + (- Một 031) ....

Xem lời giải

Bài 3.13 trang 52 SBT Toán lớp 6 Tập 1: Thực hiện phép tính: a) 8 294 + (-56 946) b)(-15 778) + 335 925 ....

Xem lời giải

Bài 3.14 trang 52 SBT Toán lớp 6 Tập 1: Thực hiện phép tính: a) 27 538 – 12 473 b) 6 591 – (-386) ....

Xem lời giải

Bài 3.15 trang 52 SBT Toán lớp 6 Tập 1: Điền những số thích hợp thay thế những dấu? trong bảng sau ....

Xem lời giải

Bài 3.16 trang 52 SBT Toán lớp 6 Tập 1: Vào một tháng ngày Một ở Moscow (Liên Bang Nga), ban ngày nhiệt độ là ....

Xem lời giải

Bài 3.17 trang 52 SBT Toán lớp 6 Tập 1: Tài khoản nhà băng của ông X mang 25 784 209 đồng. Trên điện thoại thông minh ....

Xem lời giải

Bài 3.18 trang 52 SBT Toán lớp 6 Tập 1: Tính một cách hợp lí: a) 387 + (-224) + (-87); b) (-75) + 329 + (-25) ....

Xem lời giải

Bài 3.19 trang 52 SBT Toán lớp 6 Tập 1: Tính một cách hợp lí: a) 11 + (-13) + 15 + (-17); b) (-21) + 24 + (-27) + 31 ....

Xem lời giải

  • Giải Toán lớp 6 bài 14 Phép cùng và phép trừ số nguyên
  • Toán lớp 6 Bài 14 Phép cùng và phép trừ số nguyên Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

2. Bài tập Toán 6 Phép cùng và phép trừ số nguyên

Giải SBT Toán 6 Bài 14: Phép cùng và phép trừ số nguyên - KNTT được GiaiToan san sẻ trên đây. Kỳ vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho những em mang thêm tài liệu tham khảo, đồng thời nắm được cách giải những dạng bài tập Chương 3: Số nguyên. Từ đó chuẩn bị tốt cho những bài rà soát Toán lớp 6 sắp tới. Ngoài tham khảo tài liệu trên, những em mang thể tham khảo thêm những dạng bài tập Toán lớp 6 trong chuyên mục Luyện Tập Toán 6 KNTT, Giải Toán 6 Tập Một KNTT được GiaiToan soạn nhé.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *