Bài 25 trang 10 SBT Toán 6 Tập 2
Bài 4: Rút gọn phân số

Bài 25 trang 10 sách bài tập Toán 6 Tập 2: 25. Rút gọn những phân số sau thành phân số tối giản

Lời giải:

Để rút gọn một phân số thành phân số tối giản, ta chia cả tử và mẫu của một phân số cho ước chung to nhất của chúng

Những bài giải bài tập sách bài tập Toán 6 - Tập 2 (SBT Toán 6 - Tập 2) khác:

 • Bài 25 (trang 10 Sách bài tập Toán 6 Tập 2): Rút gọn những phân số sau thành phân số tối giản...

 • Bài 26 (trang 10 Sách bài tập Toán 6 Tập 2): Một tủ sách với 1400 cuốn , trong số đó với 600 cuốn sách toán học...

 • Bài 27 (trang 10 Sách bài tập Toán 6 Tập 2): Rút gọn...

 • Bài 28 (trang 10 Sách bài tập Toán 6 Tập 2): Viết những số đo thời kì sau đây với đơn vị là giờ (chú ý rút gọn nếu với thể)...

 • Bài 29 (trang 10 Sách bài tập Toán 6 Tập 2): Đổi ra mét vuông (viết dưới dạng phân số tối giản)...

 • Bài 30 (trang 10 Sách bài tập Toán 6 Tập 2): Bạn Lan thường ngủ 9 giờ mỗi ngày. Hỏi thời kì bạn Lan thức chiếm...

 • Bài 31 (trang 11 Sách bài tập Toán 6 Tập 2): Một bể nước với dung tích 5000 lít. Người ta đã bơm 3500 lít nước...

 • Bài 32 (trang 11 Sách bài tập Toán 6 Tập 2): Tìm những cặp phân số bằng nhau trong những phân số sau đây...

 • Bài 33 (trang 11 Sách bài tập Toán 6 Tập 2): Trong những phân số sau đây, tìm phân số ko bằng những phân số...

 • Bài 34 (trang 11 Sách bài tập Toán 6 Tập 2): Tìm tất cả những phân số bằng phân số 21/28 và với mẫu...

 • Bài 35 (trang 11 Sách bài tập Toán 6 Tập 2): Tìm những số nguyên x sao cho...

 • Bài 36 (trang 11 Sách bài tập Toán 6 Tập 2): Rút gọn...

 • Bài 37 (trang 11 Sách bài tập Toán 6 Tập 2): Bạn Minh đã tìm ra một cách “rút gọn ”phân số rất đơn thuần...

 • Bài 38 (trang 11 Sách bài tập Toán 6 Tập 2): Bạn Việt đã tìm ra một vài phân số với tính chất đặc trưng sau đây...

 • Bài 39 (trang 12 Sách bài tập Toán 6 Tập 2): Chứng tỏ rằng ...

 • Bài 40 (trang 12 Sách bài tập Toán 6 Tập 2): Cùng cả tử và mẫu của phân số 23/40 với cùng một số tự nhiên...

 • Bài 4.1 (trang 12 Sách bài tập Toán 6 Tập 2): Phân số nào dưới đây là phân số tối giản...

 • Bài 4.2 (trang 12 Sách bài tập Toán 6 Tập 2): Phân số nào dưới đây ko phải là phân số tối giản...

 • Bài 4.3 (trang 12 Sách bài tập Toán 6 Tập 2): Viết tập hợp A những phân số bằng phân số...

 • Bài 4.4 (trang 12 Sách bài tập Toán 6 Tập 2): Viết tập hợp B những phân số bằng phân số...

 • Bài 4.5 (trang 12 Sách bài tập Toán 6 Tập 2): Cho phân số A = ....

 • Giải bài tập sgk Toán 6
 • Lý thuyết & 700 Bài tập Toán 6 với đáp án
 • Top 52 Đề thi Toán 6 với đáp án

Nhà băng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 6 với đáp ánLeave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *