Giải sách bài tập Toán 7 trang 36, 37 tập 2 đầy đủ

Hướng dẫn giải SBT Toán 7 bài 1: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác trang 36, 37 sách bài tập được trình bày chi tiết, dễ hiểu dưới đây sẽ giúp những em tham khảo và vận dụng giải những bài tập cùng dạng toán hiệu quả nhất.

Giải Bài Một trang 36 Sách bài tập Toán 7 Tập 2

So sánh những góc của tam giác ABC biết rằng AB = 5cm, BC = 5cm, AC = 3cm.

Lời giải:

Ta sở hữu: AB = BC nên ΔABC cân tại B

Suy ra: ∠A = ∠C

Giải Bài Hai trang 36 Sách bài tập Toán lớp 7 Tập 2

So sánh những cạnh của tam giác ABC biết rằng ∠A = 80o, ∠C = 40o

Lời giải:

Ta sở hữu: ∠A + ∠B + ∠C = 180o (tổng ba góc trong tam giác)

Suy ra: ∠B = 180o - (∠A + ∠C )

= 180o - (80o + 40o) = 60o

Giải Toán 7 Tập Hai Bài 3 trang 36 Sách bài tập 

Lời giải:

Từ (1) và (2) suy ra: AB < AD < AC

Giải Sách bài tập Toán 7 Tập 2 Bài 4 trang 36 

Hãy lựa chọn đúng sai với những câu dưới đây

  1. Trong một tam giác vuông, cạnh đối diện với góc vuông là cạnh to nhất
  2. Trong một tam giác tù, cạnh đối diện với góc tù là cạnh to nhất
  3. Trong một tam giác, đối diện cạnh nhỏ nhất là góc nhọn
  4. Trong một tam giác, đối diện với cạnh to nhất là góc tù

Lời giải:

  1. Trong một tam giác vuông, cạnh đối diện với góc vuông là cạnh to nhất Đ
  2. Trong một tam giác tù, cạnh đối diện với góc tù là cạnh to nhất Đ
  3. Trong một tam giác, đối diện cạnh nhỏ nhất là góc nhọn Đ
  4. Trong một tam giác, đối diện với cạnh to nhất là góc tù S

Giải Bài 5 Tập Hai trang 36 Sách bài tập Toán 7 

Cho tam giác ABC vuông tại A, điểm K nằm giữa A và C. So sánh độ dài BK, BC.

Lời giải:

Trong ΔABK, ta sở hữu BKC là góc ngoài tại đỉnh K.

Giải Bài 6 trang 37 SBT Toán 7 Tập 2

Cho tam giác ABC vuông tại A, tia phân giác của góc B cắt AC ở D. So sánh những độ dài AD, DC.

Lời giải:

Kẻ DH ⊥ AC.

Xét hai tam giác vuông ABD và HBD, ta sở hữu:

∠B1 = ∠B2 (gt)

Cạnh huyền BD chung

Suy ra: ΔABD = ΔHBD (cạnh huyền, góc nhọn)

⇒ AD = HD (Hai cạnh tương ứng) (1)

Trong tam giác vuông DHC sở hữu ∠DHC = 90o

⇒ DH < DC (cạnh góc vuông nhỏ hơn cạnh huyền) (2)

Từ (1) và (2) suy ra: AD < DC

Giải Sách bài tập Bài 7 trang 37 Toán 7 Tập 2

Cho tam giác ABC sở hữu AB < AC. Tia phân giác của góc A cắt BC ở D. So sánh những độ dài BD, DC.

Lời giải:

Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AE = AB.

Ta sở hữu: AB < AC nên AE < AC

Suy ra E nằm giữa A và C.

Xét ΔABD và ΔAED, ta sở hữu:

AB = AE (theo cách vẽ)

∠(BAD) = ∠(EAD) (gt)

AD cạnh chung

Suy ra: ΔABD = ΔAED (c.g.c)

Suy ra: BD = DE (Hai cạnh tương ứng)

và ∠(ABD) = ∠(AED) (Hai góc tương ứng)

Mà: ∠(ABD) + ∠B1= 180o (Hai góc kề bù)

∠(AED) + ∠E1= 180o (Hai góc kề bù)

Suy ra: ∠B1= ∠E1

Trong ΔABC ta sở hữu ∠B1là góc ngoài tại đỉnh B

Vậy BD < DC.

Giải Bài 8 trang 37 sách bài tập Toán 7 Tập 2

Cho tam giác ABC sở hữu AB < AC. Gọi M là trung điểm của BC. So sánh ∠(BAM) và ∠(MAC)

Lời giải:

Trên tia đối tia MA lấy điểm D sao cho MD = MA

Xét ΔAMB và ΔDMC, ta sở hữu:

MA = MD (theo cách vẽ)

∠(AMB) = ∠(DMC) (đối đỉnh)

MB = MC (gt)

Suy ra: ΔAMB = ΔDMC (c.g.c)

Suy ra: AB = CD (Hai cạnh tương ứng)

và ∠D = ∠A1(Hai góc tương ứng) (1)

Mà AB < AC (gt)

nên: CD < AC

Trong ΔADC, ta sở hữu: CD < AC

Giải Bài 9 trang 37 sách bài tập Toán lớp 7 Tập 2

Chứng minh rằng nếu một tam giác vuông sở hữu một góc nhọn bằng 30o thì cạnh góc vuông đối diện với nó bằng nửa cạnh huyền.

Lời giải:

Xét ΔABC, ta sở hữu: ∠A= 90o; ∠B= 30o

Trên cạnh BC lấy điểm D sao cho CD = AC

Ta sở hữu: ΔACD cân tại C

Mà ∠C + ∠B = 90o (tính chất tam giác vuông)

Suy ra: ∠C = 90o - ∠B = 90o - 30o = 60o

Suy ra: ΔACD đều

Suy ra: AC = AD = DC và ∠A1= 60o

Ta sở hữu: ∠A1+ ∠A2 = ∠BAC = 90o

⇒ ∠A2 = 90o - ∠A1 = 90o - 60o = 30o

Trong ΔADB, ta sở hữu: ∠A2 = ∠B= 30o

Suy ra: ΔADB cân tại D (vì sở hữu Hai góc kề cạnh AB bằng nhau)

Hay AD = DB

Suy ra: AC = CD = DB mà CD + DB = BC

Vậy AC = 1/Hai BC.

Giải Bài 10 trang 37 sách bài tập Toán 7 

Chứng minh định lý “Trong một tam giác, cạnh đối diện với góc to hơn là cạnh to hơn” theo gợi ý sau:

a, Sở hữu thể xảy ra AC < AB hay ko?

b, Sở hữu thể xảy ra AC = AB hay ko?

Lời giải:

b, Nếu AB = AC thì ΔABC cân tại A

⇒ ∠B = ∠C(tính chất tam giác cân)

Điều này trái với giả thiết ∠B = ∠C nên ko xảy ra.

CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải Giải SBT Toán 7 trang 36, 37 file word, pdf hoàn toàn miễn phí

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *