Bài 11 trang 49 SBT Toán 9 Tập 2
Bài 2: Đồ thị hàm số y = ax2

Bài 11 trang 49 Sách bài tập Toán 9 Tập 2: Cho hàm số y = ax2.

a. Xác định hệ số a biết rằng đồ thị của nó cắt đường thẳng y = -2x + 3 tại điểm A với hoành độ bằng 1.

b. Vẽ đồ thị của hàm số y = -2x + 3 và của hàm số y = ax2 với trị giá của a vừa tìm được trong câu a) trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

c. Nhờ đồ thị, xác định tọa độ của giao điểm thứ hai của đồ thị vừa vẽ trong câu b.

Lời giải:

a. Điểm A thuộc đồ thị hàm số y = -2x + 3 nên tọa độ A nghiệm đúng phương trình đường thẳng.

Ta với : y = -2.1 + 3 = 1

Vậy điểm A(1 ; 1)

Điểm A(1 ; 1) thuộc đồ thị hàm số y = ax2 nên tọa độ A nghiệm đúng phương trình hàm số.

Ta với : 1 = a.12 ⇔ a = 1

Vậy hàm số đã cho là y = x2

b. *Vẽ đồ thị hàm số y = x2

Những trị giá của x và y :

y = -2x + 3

x-2-1012
y = x2

41014

*Vẽ đồ thị hàm số y = -2x + 3

Cho x = 0 thì y = 3 ⇒ (0 ; 3)

Cho y = 0 thì x = 1,5 ⇒ (1,5 ; 0)

c. Giao điểm thứ hai của đồ thị với hoành độ bằng -3 và tung độ bằng 9. Ta với : B(-3 ; 9).

Những bài giải bài tập sách bài tập Toán 9 (SBT Toán 9) khác:

 • Bài 7 (trang 48 Sách bài tập Toán 9 Tập 2): Cho hàm số y = 0,1x2...

 • Bài 8 (trang 48 Sách bài tập Toán 9 Tập 2): Cho hàm số y = ax2...

 • Bài 9 (trang 48 Sách bài tập Toán 9 Tập 2): Cho hàm số y = 0,2x2...

 • Bài 10 (trang 49 Sách bài tập Toán 9 Tập 2): Cho hai hàm số y = 0,2x2...

 • Bài 11 (trang 49 Sách bài tập Toán 9 Tập 2): Cho hàm số y = ax2...

 • Bài 12 (trang 49 Sách bài tập Toán 9 Tập 2): Cho hàm số y = ...

 • Bài 13 (trang 49 Sách bài tập Toán 9 Tập 2): Cho hàm số y = f(x)...

 • Bài 14 (trang 50 Sách bài tập Toán 9 Tập 2): Chơi mà học vẽ ...

 • Bài 2.1 (trang 51 Sách bài tập Toán 9 Tập 2): Parabol y = ax2 ...

 • Bài 2.2 (trang 51 Sách bài tập Toán 9 Tập 2): Cho hàm số y = 0,5x2...

 • Bài 2.3 (trang 51 Sách bài tập Toán 9 Tập 2): a) Xác định hàm số ...

 • Giải bài tập sgk Toán 9
 • Những dạng bài tập Toán 9 tuyển lựa
 • Những dạng bài tập Toán 9 cực hay
 • Đề thi vào 10 môn Toán

Nhà băng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com
Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *