Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 31, 32 Bài 23: Luyện tập
Vở bài tập Toán lớp 5 Tập Một trang 31, 32 Bài 23: Tập luyện

Lời giải Vở bài tập Toán lớp 5 trang 31, 32 Bài 23: Tập luyện hay, chi tiết giúp học trò biết cách làm bài tập trong VBT Toán lớp 5 Tập 1.

Giải Vở bài tập Toán lớp 5 trang 31, 32 Bài 23: Tập luyện - Cô Nguyễn Lan (Thầy giáo VietJack)

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 31 Bài 1: Cứ Một kg giấy vụn thì sản xuất được 25 cuốn vở học trò. Hỏi mang thể sản xuất được bao nhiêu cuốn vở học trò từ Một tạ giấy vụn, từ Một tấn giấy vụn?

Lời giải:

Tóm tắt:

1kg : 25 cuốn vở

Một tạ : .... cuốn vở ?

Một tấn : ... cuốn vở ? 

Bài giải

 Đổi Một tấn = 1000kg ; Một tạ  = 100kg.

Một tạ giấy vụn thì sản xuất được số cuốn vở là :

 25 × 100 = 2500 (cuốn vở)

Một tấn giấy vụn thì sản xuất được số cuốn vở là :

 25 × 1000 = 25 000 (cuốn vở)

 Đáp số: a) 2500 cuốn vở ;

  b) 25 000 cuốn vở.

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 31 Bài 2: Một xe ô tô tải mang sức chở là 5 tấn, nhưng người ta đã chất lên xe một khối lượng hàng nặng 5 tấn 325kg. Hỏi chiếc xe đó đã phải chở quá tải bao nhiêu ki –lô –gam?

Lời giải:

Đổi 5 tấn = 5000kg

5 tấn 325kg= 5325kg

Số ki – lô – gam chiếc xe đó chở quá tải là:

5325 – 5000 =325 (kg)

Đáp số: 325 kg

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 32 Bài 3: Cho hình h tạo bởi hai hình chữ nhật như hình vẽ dưới đây. Tính diện tích hình H.

Lời giải:

Độ dài cạnh DC= DM + MN + NC là:

3 + 4 + 3 = 10 (cm)

Diệc tích hình chữ nhật ABCD là:

10 × 3 = 30 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật NMPQ là:

4 × 6 = 24 (cm2)

Diện tích hình H là:

30 + 24 = 54 (cm2)

Đáp số: 54 cm2

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 32 Bài 4: Hãy vẽ hình chữ nhật ABCD mang chiều rộng 3cm và chiều dài 4cm

b) Hãy vẽ hình chữ nhật MNPQ mang cùng diện tích với hình chữ nhật ABCD nhưng mang kích thước khác kích thước của ABCD.

Lời giải:

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

3 × 4 = 12 (cm2)

Ta mang : 12 = 6 × 2 = 12 × 1

Vì hình chữ nhật MNPQ mang cùng diện tích với hình chữ nhật ABCD nhưng khác kích thước ABCD

Nên chiều dài là 6cm và chiều rộng là 2cm hoặc chiều dài là 12cm và chiều rộng là 1cm.


Bài tập Ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng

 • Giải sgk Toán lớp 5 Tập luyện trang 24
 • Giải sgk Toán lớp 5 Ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng
 • Giải Toán lớp 5 VNEN Bài 13: Bảng đơn vị đo khối lượng
 • Bài tập Ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 24: Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 25: Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 26: Tập luyện
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 27: Héc-ta
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 28: Tập luyện
 • Giải bài tập Toán lớp 5
 • Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5
 • Top 80 Đề thi Toán lớp 5 mang đáp án

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 3-4-5 mang đáp ánLeave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *