Giải SBT Toán 8 trang 50, 51 tập 2 Bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

Lời giải Sách bài tập Toán lớp 8 tập 2 trang 50, 51 tập Hai Bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cùng gồm những bài giải tương ứng với từng bài học trong sách tạo điều kiện cho những bạn học trò ôn tập và củng cố những dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán.

Giải bài Một SBT Toán lớp 8 tập Hai trang 50

Mỗi khẳng định sau đây đúng hay sai?

a. -5 ≥ -5

c. 15 < (-4).2

d. -4 + (-8)2 ≤ (-4).(-15)

Lời giải:

a. -5 ≥ -5: Đúng

c. 15 < (-4)2: Sai vì (-4)2 = 16

d. -4 + (-8)2 ≤ (-4).(-15): Đúng

Giải bài Hai trang 50 SBT lớp 8 Toán tập 2

Chuyển những khẳng định sau về dạng bất đẳng thức và cho biết khẳng định đó đúng hay sai?

a. Tổng của -3 và Một nhỏ hơn hoặc bằng -2

b. Hiệu của 7 và -15 nhỏ hơn 20

c. Tích của -4 và 5 ko to hơn -18

d. Thương của 8 và -3 to hơn thương của 7 và -2

Lời giải:

a. -3 + 1 ≤ -2: Đúng

b. 7 – (-15) < 20: Sai

c. (-4).5 ≤ -18: Đúng

Giải bài 3 Toán lớp 8 SBT trang 51 tập 2

a. 12 + (-8) 9 + (-8)

b. 13 – 19  15 – 19

c. (-4)2 + 7  16 + 7

d. 452 + 12  450 + 12

Lời giải:

a. 12 + (-8) 9 + (-8)

b. 13 – 19  15 – 19

c. (-4)2 + 7  16 + 7

d. 452 + 12  450 + 12

Giải bài 4 trang 51 tập Hai SBT Toán lớp 8

Cho m < n, hãy so sánh:

a. m + Hai và n + 2

b. m – 5 và n – 5

Lời giải:

a. Ta sở hữu: m < n ⇒ m + 2 < n + 2

b. Ta sở hữu: m < n ⇒ m – 5 < n – 5

Giải bài 5 SBT Toán tập Hai lớp 8 trang 51

Với m bất kì, hãy chứng tỏ:

a. 1 + m < 2 + m

b. m – 2 < 3 + m

Lời giải:

a. Vì 1 < Hai nên 1 + m < 2 + m

b. Vì -2 < 3 nên m – 2 < 3 + m

Giải bài 6 SBT Toán trang 51 tập Hai lớp 8

Với số a bất kì, so sánh:

a. a với a – 1

b. a với a + 2

Lời giải:

b. Vì 0 < Hai nên 0 + a < a + 2. Suy ra: a < a + 2

Giải bài 7 Toán SBT lớp 8 trang 51 tập 2

a. m – n = 2

b. m – n = 0

c. n – m = 3

Lời giải:

a. Ta sở hữu: m – n = 2 ⇒ m = n + 2 (1)

0 < 2 ⇒ 0 + n < 2 + n ⇒ n < n + 2 (2)

Từ (1) và (2) suy ra: n < m

b. Ta sở hữu: m – n = 0 ⇒ m ≥ n hoặc m ≤ n

c. Ta sở hữu: n – m = 3 ⇒ n = m + 3 (3)

0 < 3 ⇒ 0 + m < 3 + m ⇒ m < m + 3 (4)

Từ (3) và (4) suy ra: m < n

Giải bài 8 lớp 8 SBT Toán tập Hai trang 51

Dựa vào tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép cùng, hãy chứng tỏ rằng:

Lời giải:

Giải bài 9 trang 51 Toán tập Hai lớp 8 SBT

Lời giải:

►► CLICK NGAY vào TẢI VỀ dưới đây để download hướng dẫn giải Sách bài tập Toán lớp 8 tập Hai trang 50, 51 file word, pdf hoàn toàn miễn phí.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *