Toán 6 Bài 30: Làm tròn và ước lượng Giải Toán lớp 6 trang 37 sách Kết nối tri thức với cuộc sống – Tập 2

Giải Toán 6 Bài 30: Làm tròn và ước tính giúp những em học trò lớp 6 xem gợi ý trả lời những thắc mắc phần Mở đầu, Hoạt động, Nghi vấn, Tập tành, Vận dụng, cùng 5 bài tập SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập Hai trang 35, 36, 37.

Toàn bộ lời giải Toán 6 Bài 30 được trình bày rất khoa học, chi tiết, giúp những em biết cách làm tròn số thập phân, ước tính kết quả phép đo, phép tính. Đồng thời, cũng giúp thầy cô soạn giáo án Bài 30 Chương VII: Số thập phân - Toán 6 tập Hai Kết nối tri thức với cuộc sống cho học trò của mình. Mời thầy cô và những em cùng tải miễn phí:

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống Bài toán mở đầu

Gợi ý đáp án:

Ta thấy trị giá 232, 142 372 triệu USD là con số nếu viết chuẩn xác sẽ khá khó đọc và dông dài, con số đó to hơn 232 nên để thuận tiện người ta viết “trên 232 triệu USD” thay vì “232, 142 372 triệu USD”.

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống Hoạt động

Gợi ý đáp án:

Quan sát hình vẽ ta thấy:

a) Chiếc kim trên đồng hồ hình 7.2a chỉ sắp số 6 hơn số 7 nên khối lượng của hộp màu hồng nặng khoảng 6kg.

b) Chiếc kim trên đồng hồ hình 7.2b chỉ sắp số 5 hơn số 4 nên khối lượng của hộp màu vàng nặng khoảng 5kg.

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống Nghi vấn

a) Làm tròn 24,037 tới hàng phản mười ta được kết quả là 24,0.

Trong câu a, nếu viết kết quả làm tròn là 24 thì sở hữu đúng ko?

Gợi ý đáp án:

Trong câu a, nếu viết kết quả làm tròn là 24 ko được vì số 24,037 làm tròn tới hàng phần mười , chữ số hàng làm tròn sở hữu nghĩa và ko được bỏ đi.

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống Tập tành, Vận dụng

Tập tành

Làm tròn số 3,141 59 tới hàng phần nghìn

Gợi ý đáp án:

Làm tròn số 3,141 59 tới hàng phần nghìn ta được kết quả là : 3,142.

Vận dụng 1

Em hãy đọc đoạn tin ngắn ở phần mở đầu rồi làm tròn số 479 633 tới hàng nghìn và làm tròn số 232,142372 tới hàng đơn vị. So sánh hai kết quả với những số liệu trong tiêu đề của đoạn tin đó.

Gợi ý đáp án:

Làm tròn số 479 633 tới hàng nghìn ta được kết quả là: 480 000

Làm tròn số 232,142 372 tới hàng đơn vị ta được kết quả là: 232

Vận dụng 2

Một xe hàng sở hữu khối lượng lúc ko chở hàng hóa là 12 tấn. Trên xe chở 9 thùng hàng, mỗi thùng sở hữu khối lượng 1,3 tấn. Mỗi cây cầu sở hữu biển hướng dẫn cho phép những xe sở hữu khối lượng ko quá 25 tấn đi qua. Hỏi xe hàng trên sở hữu được phép qua cầu ko?

Gợi ý đáp án:

Ta ước tính khối lượng của mỗi thùng hàng là Một tấn

Khối lượng của 9 thùng hàng trên xe là: 9 . 1 = 9 (tấn )

Tổng khối lượng của cả xe và hàng là: 9 + 12 = 21 (tấn) < 25 (tấn)

Vậy xe hàng trên sở hữu được phép qua cầu.

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 37 tập 2

Bài 7.12

Làm tròn số 387,0094 tới hàng:

a. phần mười;

b. trăm

Gợi ý đáp án:

a. Làm tròn 387,0094 tới hàng phần mười được kết quả là: 387,0

b. Làm tròn 387,0094 tới hàng trăm được kết quả là: 400.

Bài 7.13

Trong bốn số sau sở hữu một số là kết quả phép tính 256,3 + 892,37 + 45. Bằng cách ước tính, em hãy cho biết số đó là số nào.

Gợi ý đáp án:

(C) 1 193,67

Bài 7.14

Chia đều một thanh gỗ dài 6,32 m thành bốn đoạn bằng nhau. Tính độ dài mỗi đoạn gỗ (Làm tròn kết quả tới hàng phần mười).

Gợi ý đáp án:

Độ dài mỗi đoạn gỗ là: 6,32 : 4 = 1,58 (m)

Làm tròn 1,58 tới hàng phần mười ta được kết quả là: 1,6 (cm).

Bài 7.15

Để đo khoảng cách giữa những hành tinh trong Hệ Mặt Trời, người ta sử dụng đơn vị thiên văn là AU (Một AU xấp xỉ bằng khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trời, được tính chuẩn xác là 149 597 870 700 m). Để dễ viết, dễ nhớ, người ta nói Một AU bằng khoảng 150 triệu kilômét. Nói tương tự tức là ta đã làm tròn số liệu trên tới hàng nào?

Gợi ý đáp án:

Nói tương tự tức là ta đã làm tròn số liệu trên tới hàng nghìn tỷ.

Bài 7.16

Mẹ cho An 150 000 đồng để tậu đồ sử dụng học tập. An dự trù tậu 15 quyển vở, 5 chiếc bút bi và 10 chiếc bút chì. Giá của một quyển vở, một chiếc bút bi, một chiếc bút chì tuần tự là 5 400 đồng, 2 800 đồng, 3 000 đồng. Em hãy ước tính xem An sở hữu đủ tiền để tậu đồ sử dụng học tập theo dự kiến ko?

Gợi ý đáp án:

Ta ước tính một quyển vở, một chiếc bút bi, một chiếc bút chì tuần tự là 5 000 đồng, 3 000 đồng, 3 000 đồng.

Vậy tổng số tiền tậu đồ sử dụng học tập hết khoảng: 5 000. 15 + 3 000 . 5 + 3 000 . 10= 120 000 (đồng). Nên An sở hữu đủ tiền để tậu đồ sử dụng học tập theo dự kiến.


--- Cập nhật: 19-03-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Toán 6 Bài 9: Dấu hiệu chia hết Giải Toán lớp 6 trang 37 - Tập 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống từ website download.vn cho từ khoá giải sách toán 6 tập Hai trang 37 bài 11.

Giải Toán 6 Bài 9: Tín hiệu chia hết giúp những em học trò lớp 6 tham khảo, nhanh chóng trả lời toàn bộ thắc mắc phần Hoạt động, Tập tành, Vận dụng, Thử thách nhỏ, cùng 7 bài tập trong SGK Toán 6 Tập Một Kết nối tri thức với cuộc sống trang 34, 35, 36, 37.

Qua đó, giúp những em biết cách vận dụng được những tín hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3 để xác định được một số sở hữu chia hết cho 2, 5, 9, 3 hay ko. Đồng thời, cũng giúp thầy cô nhanh chóng soạn giáo án Bài 9 Chương II: Tính chia hết trong tập hợp những số tự nhiên trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Giải Toán 6 Kết nối tri thức Tín hiệu chia hết cho 2, cho 5

Hoạt động 1

Số 230 sở hữu chia hết cho Hai và chia hết cho 5 ko?

Gợi ý đáp án:

Ta sở hữu: 230 : 2 = 115 nên 230 chia hết cho 2

230 : 5 = 46 nên 230 chia hết cho 5

Vậy 230 chia hết cho cả Hai và 5.

Hoạt động 2

Xét (* là chữ số tận cùng của n). Ta viết: n = 230 + *

Vận dụng tính chất chia hết của một tổng, hãy cho biết:

a) Thay dấu * bởi chữ số nào thì n chia hết cho 2?

b) Thay dấu * bởi chữ số nào thì n chia hết cho 5?

Gợi ý đáp án:

a) n = 230 + * (* là chữ số tận cùng của n,* ∈ N; 0 ≤ * ≤ 9)

Để n ⁝ Hai hay (230+*) ⁝ Hai mà 230 ⁝ Hai nên * ⁝ 2

Lại sở hữu 0 ≤ * ≤ 9 do đó * ∈ { 0;2;4;6;8}

b) n = 230 + * (* là chữ số tận cùng của n, * ∈ N; 0 ≤ * ≤ 9)

Để N ⁝ 5 hay (230+*) ⁝ 5 mà 230 ⁝ 5 nên * ⁝ 5

Lại sở hữu 0 ≤ * ≤ 9 do đó * ∈ {0;5}.

Tập tành 1

1. Ko thực hiện phép tính, em hãy cho biết tổng (hiệu) sau sở hữu chia hết cho Hai ko.

a. 1 954 + 1 975

b. 2 020 - 938

2. Ko thực hiện phép tính, em hãy cho biết tổng (hiệu) sau sở hữu chia hết cho 5 ko.

a. 1 945 + 2 020

b. 1 954 – 1 930

Gợi ý đáp án:

1. a. Vì 1 954 sở hữu chữ số tận cùng là 4 chia hết cho Hai và 1 975 sở hữu chữ số tận cùng là 5 ko chia hết cho 2

Vậy 1 954 + 1 975 ko chia hết cho 2

b. Vì 2 020 và 938 sở hữu chữ số tận cùng là 0 và 8 nên đều chia hết cho 2

Vậy 2 020 - 938 chia hết cho 2

2. a. Vì 1 945 và 2 020 sở hữu chữ số tận cùng là 5 và 0 nên đều chia hết cho 5

Vậy 1 945 + 2 020 chia hết cho 5

b. Vì 1 954 sở hữu chữ số tận cùng là 4 ko chia hết cho 5, 1 930 sở hữu chữ số tận cùng la 0 chia hết cho 5

Vậy 1 954 - 1930 ko chia hết cho 5

Giải Toán 6 Kết nối tri thức Tín hiệu chia hết cho 9, cho 3

Hoạt động 3

Cho những số 27; 82; 195; 234.

Hãy sắp xếp những số trên thành hai nhóm: Nhóm những số chia hết cho 9 và nhóm những số ko chia hết cho 9.

Gợi ý đáp án:

Ta sở hữu: 27: 9 = 3; 82 : 9 = 9 (dư 1); 195 : 9 = 21 (dư 6); 234 : 9 = 26

+) Những số chia hết cho 9 là: 27; 234

+) Những số ko chia hết cho 9 là: 82; 195

Hoạt động 4

Cho những số 27; 82; 195; 234.

Tính tổng những chữ số của mỗi số và xét tính chia hết cho 9 của những tổng đó trong mỗi nhóm.

Gợi ý đáp án:

+) Xét số 27 sở hữu tổng những chữ số là: 2 + 7 = 9, vì 9 ⁝ 9 nên (2 + 7) ⁝ 9

+) Xét số 234 sở hữu tổng những chữ số là: 2 + 3 + 4 = 9, vì 9 ⁝ 9 nên (2 + 3 + 4) ⁝ 9

* Xét nhóm những số ko chia hết cho 9 là: 82; 195

+) Xét số 82 sở hữu tổng những chữ số là: 8 + 2 = 10, vì 10 ⁝ 9; nên (8 + 2) ⁝ 9

+) Xét số 195 sở hữu tổng những chữ số là: 1 + 9 + 5 = 15, vì 159 ⁝ 9 nên (1 + 9 +5) ⁝ 9

Tập tành 2

Thay dấu * bằng một chữ số để số chia hết cho 9.

Gợi ý đáp án:

Số ⋮ 9 thì tổng những chữ số của nó cũng chia hết cho 9.

Suy ra (3 + *) ⋮ 9

Vì 0 ≤ * ≤ 9 nên * là 6

Vậy những số cần tìm là: 126

Vận dụng

Trên một bờ đất dài 108m, một chưng nông dân sở hữu kế hoạch trồng một số cây dừa thành một hàng sao cho hai cây cách đều nhau là 9m và luôn sở hữu cây ở vị trí đầu và cuối của bờ đất. Hỏi chưng nông dân sở hữu trồng được tương tự ko? Nếu được, chưng cần bao nhiêu cây dừa để trồng?

Gợi ý đáp án:

Vì 108 chia hết cho 9 nên chưng nông dân sở hữu thể trồng được như thế

Số cây dừa chưng cần để trồng là:

108 : 9 + 1 = 13 (cây)

Hoạt động 5

Cho những số 42; 80; 191; 234.

Hãy sắp xếp những số trên thành hai nhóm: Nhóm những số chia hết cho 3 và nhóm những số ko chia hết cho 3.

Gợi ý đáp án:

Ta sở hữu: 42 : 3 = 14; 80 : 3 = 26 (dư 2); 191 : 3 = 63 (dư 2); 234 : 3 = 78

+) Những số chia hết cho 3 là: 42; 234

+) Những số ko chia hết cho 3 là: 80; 191

Hoạt động 6

Cho những số 42; 80; 191; 234.

Tính tổng những chữ số của mỗi số và xét tính chia hết cho 3 của những tổng đó trong mỗi nhóm.

Gợi ý đáp án:

*Xét nhóm những số chia hết cho 3 là: 42; 234

+) Xét số 42 sở hữu tổng những chữ số là: 4 + 2 = 6, vì 6 ⁝ 3 nên (4 + 2) ⁝ 3

+) Xét số 234 sở hữu tổng những chữ số là: 2 + 3 + 4 = 9, vì 9 ⁝ 3 nên (2 + 3+ 4) ⁝ 3

*Xét nhóm những số ko chia hết cho 3 là: 80; 191

+) Xét số 80 sở hữu tổng những chữ số là: 8 + 0 = 8, vì 8 ⁝ 3 nên (8 +0) ⁝ 3

+) Xét số 191 sở hữu tổng những chữ số là: 1 + 9 + 1 = 11, vì 11 ⁝ 3 nên (1 + 9 + 1) ⁝ 3

Tập tành 3

Thay dấu * bằng một chữ số để số chia hết cho 3.

Gợi ý đáp án:

Số ⋮ 3 thì tổng những chữ số của nó cũng chia hết cho 3.

Suy ra (8 + *) ⋮ 3.

Vì 0 ≤ * ≤ 9 nên * ∈ {1; 4; 7}

Vậy những số cần tìm là: 1 215; 1 245; 1 275

Giải Toán 6 Kết nối tri thức Bài 9 trang 36 - Thử thách nhỏ

Bạn Hà cần tìm đường tới siêu thị. Biết rằng Hà chỉ sở hữu thể đi qua ô sở hữu chứa số chia hết cho Hai hoặc chia hết cho 3 và mỗi ô chỉ đi qua một lần. Em hãy giúp Hà tới được siêu thị nhé.

Gợi ý đáp án:

Vì Hà chỉ sở hữu thể đi qua ô chứa số chia hết cho Hai hoặc 3 nên Hà ko thể đi qua những ô số:

5; 17; 19; 65; 77 vì những ô số này đều ko chia hết cho Hai và 3.

Sở hữu nhiều cách để Hà đi tới siêu thị, dưới đây là Hai cách:

Cách 1: Hà → 21 → 15 → 2020 → 72 → 123 → 136 → 1245 → siêu thị

Cách 2: Hà → 12 → 6 → 21 → 15 → 2020 → 72 → 123 → 136 → 1245 → siêu thị

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 37 tập 1

Bài 2.10

Trong những số sau, số nào chia hết cho 2, số nào chia hết cho 5?

324 ; 248 ; 2 020 ; 2 025

Gợi ý đáp án:

  • Những số chia hết cho Hai là: 324 ; 248 ; 2 020
  • Những số chia hết cho 5 là: 2 020; 2 025

Bài 2.11

Trong những số sau, số nào chia hết cho 3, số nào chia hết cho 9?

450 ; 123 ; 2 019 ; 2 025

Gợi ý đáp án:

  • Những số chia hết cho 3 là: 450 ; 123 ; 2 019 ; 2 025
  • Những số chia hết cho 9 là: 450 ; 2 025

Bài 2.12

Khối lớp 6 của một trường sở hữu 290 học trò đi dã ngoại. Cô phụ trách muốn chia đều số học trò của khối 6 thành 9 nhóm. Hỏi cô chia nhóm được tương tự ko?

Gợi ý đáp án:

Tổng những chữ số của số 290 là 11 ko chia hết cho 9 nên 290 ko chia hết cho 9

Vậy ko thể chia đều số học trò của khối 6 thành 9 nhóm.

Bài 2.13

Sở hữu 162 học trò tham gia chương trình tập huấn bóng đá, được chia thành những đội. Mỗi đội cần sở hữu 9 học trò. Hỏi sở hữu đội nào ko đủ 9 học trò hay ko?

Gợi ý đáp án:

Tổng những chữ số của 162 là 9 chia hết cho 9 nên chia 162 em học trò thành những đội, thì ko sở hữu đội nào ko đủ 9 học trò.

Bài 2.14

Thay dấu * bởi một chữ số để số

Gợi ý đáp án:

a) Số chia hết cho Hai thì nó phải sở hữu tận cùng là chữ số chẵn.

Vậy sở hữu thể thay * bằng những chữ số: 0; 2; 4; 6; 8

b) Số chia hết cho 3 thì tổng những chữ số của nó cũng chia hết cho 3.

Do đó 12 + * chia hết cho 3.

Mà 12 chia hết cho 3 nên * cũng chia hết cho 3

Vậy sở hữu thể thay * bằng những chữ số: 0; 3; 6; 9

c) Số chia hết cho 5 thì nó phải sở hữu tận cùng là 0 hoặc 5

Vậy sở hữu thể thay * bằng những chữ số: 0 ; 5

d) Số chia hết cho 9 thì tổng những chữ số của nó cũng chia hết cho 9

Do đó 12 + * chia hết cho 9

Vậy sở hữu thể thay * bằng chữ số 6

Bài 2.15

Bài 2.16

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *