Toán 6 Bài 9: Dấu hiệu chia hết Giải Toán lớp 6 trang 37 – Tập 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải Toán 6 Bài 9: Tín hiệu chia hết giúp những em học trò lớp 6 tham khảo, nhanh chóng trả lời toàn bộ nghi vấn phần Hoạt động, Tập luyện, Vận dụng, Thử thách nhỏ, cùng 7 bài tập trong SGK Toán 6 Tập Một Kết nối tri thức với cuộc sống trang 34, 35, 36, 37.

Qua đó, giúp những em biết cách vận dụng được những tín hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3 để xác định được một số mang chia hết cho 2, 5, 9, 3 hay ko. Đồng thời, cũng giúp thầy cô nhanh chóng soạn giáo án Bài 9 Chương II: Tính chia hết trong tập hợp những số tự nhiên trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Giải Toán 6 Kết nối tri thức Tín hiệu chia hết cho 2, cho 5

Hoạt động 1

Số 230 mang chia hết cho Hai và chia hết cho 5 ko?

Gợi ý đáp án:

Ta mang: 230 : 2 = 115 nên 230 chia hết cho 2

230 : 5 = 46 nên 230 chia hết cho 5

Vậy 230 chia hết cho cả Hai và 5.

Hoạt động 2

Xét (* là chữ số tận cùng của n). Ta viết: n = 230 + *

Vận dụng tính chất chia hết của một tổng, hãy cho biết:

a) Thay dấu * bởi chữ số nào thì n chia hết cho 2?

b) Thay dấu * bởi chữ số nào thì n chia hết cho 5?

Gợi ý đáp án:

a) n = 230 + * (* là chữ số tận cùng của n,* ∈ N; 0 ≤ * ≤ 9)

Để n ⁝ Hai hay (230+*) ⁝ Hai mà 230 ⁝ Hai nên * ⁝ 2

Lại mang 0 ≤ * ≤ 9 do đó * ∈ { 0;2;4;6;8}

b) n = 230 + * (* là chữ số tận cùng của n, * ∈ N; 0 ≤ * ≤ 9)

Để N ⁝ 5 hay (230+*) ⁝ 5 mà 230 ⁝ 5 nên * ⁝ 5

Lại mang 0 ≤ * ≤ 9 do đó * ∈ {0;5}.

Tập luyện 1

1. Ko thực hiện phép tính, em hãy cho biết tổng (hiệu) sau mang chia hết cho Hai ko.

a. 1 954 + 1 975

b. 2 020 - 938

2. Ko thực hiện phép tính, em hãy cho biết tổng (hiệu) sau mang chia hết cho 5 ko.

a. 1 945 + 2 020

b. 1 954 – 1 930

Gợi ý đáp án:

1. a. Vì 1 954 mang chữ số tận cùng là 4 chia hết cho Hai và 1 975 mang chữ số tận cùng là 5 ko chia hết cho 2

Vậy 1 954 + 1 975 ko chia hết cho 2

b. Vì 2 020 và 938 mang chữ số tận cùng là 0 và 8 nên đều chia hết cho 2

Vậy 2 020 - 938 chia hết cho 2

2. a. Vì 1 945 và 2 020 mang chữ số tận cùng là 5 và 0 nên đều chia hết cho 5

Vậy 1 945 + 2 020 chia hết cho 5

b. Vì 1 954 mang chữ số tận cùng là 4 ko chia hết cho 5, 1 930 mang chữ số tận cùng la 0 chia hết cho 5

Vậy 1 954 - 1930 ko chia hết cho 5

Giải Toán 6 Kết nối tri thức Tín hiệu chia hết cho 9, cho 3

Hoạt động 3

Cho những số 27; 82; 195; 234.

Hãy sắp xếp những số trên thành hai nhóm: Nhóm những số chia hết cho 9 và nhóm những số ko chia hết cho 9.

Gợi ý đáp án:

Ta mang: 27: 9 = 3; 82 : 9 = 9 (dư 1); 195 : 9 = 21 (dư 6); 234 : 9 = 26

+) Những số chia hết cho 9 là: 27; 234

+) Những số ko chia hết cho 9 là: 82; 195

Hoạt động 4

Cho những số 27; 82; 195; 234.

Tính tổng những chữ số của mỗi số và xét tính chia hết cho 9 của những tổng đó trong mỗi nhóm.

Gợi ý đáp án:

+) Xét số 27 mang tổng những chữ số là: 2 + 7 = 9, vì 9 ⁝ 9 nên (2 + 7) ⁝ 9

+) Xét số 234 mang tổng những chữ số là: 2 + 3 + 4 = 9, vì 9 ⁝ 9 nên (2 + 3 + 4) ⁝ 9

* Xét nhóm những số ko chia hết cho 9 là: 82; 195

+) Xét số 82 mang tổng những chữ số là: 8 + 2 = 10, vì 10 ⁝ 9; nên (8 + 2) ⁝ 9

+) Xét số 195 mang tổng những chữ số là: 1 + 9 + 5 = 15, vì 159 ⁝ 9 nên (1 + 9 +5) ⁝ 9

Tập luyện 2

Thay dấu * bằng một chữ số để số chia hết cho 9.

Gợi ý đáp án:

Số ⋮ 9 thì tổng những chữ số của nó cũng chia hết cho 9.

Suy ra (3 + *) ⋮ 9

Vì 0 ≤ * ≤ 9 nên * là 6

Vậy những số cần tìm là: 126

Vận dụng

Trên một bờ đất dài 108m, một chưng nông dân mang kế hoạch trồng một số cây dừa thành một hàng sao cho hai cây cách đều nhau là 9m và luôn mang cây ở vị trí đầu và cuối của bờ đất. Hỏi chưng nông dân mang trồng được tương tự ko? Nếu được, chưng cần bao nhiêu cây dừa để trồng?

Gợi ý đáp án:

Vì 108 chia hết cho 9 nên chưng nông dân mang thể trồng được như thế

Số cây dừa chưng cần để trồng là:

108 : 9 + 1 = 13 (cây)

Hoạt động 5

Cho những số 42; 80; 191; 234.

Hãy sắp xếp những số trên thành hai nhóm: Nhóm những số chia hết cho 3 và nhóm những số ko chia hết cho 3.

Gợi ý đáp án:

Ta mang: 42 : 3 = 14; 80 : 3 = 26 (dư 2); 191 : 3 = 63 (dư 2); 234 : 3 = 78

+) Những số chia hết cho 3 là: 42; 234

+) Những số ko chia hết cho 3 là: 80; 191

Hoạt động 6

Cho những số 42; 80; 191; 234.

Tính tổng những chữ số của mỗi số và xét tính chia hết cho 3 của những tổng đó trong mỗi nhóm.

Gợi ý đáp án:

*Xét nhóm những số chia hết cho 3 là: 42; 234

+) Xét số 42 mang tổng những chữ số là: 4 + 2 = 6, vì 6 ⁝ 3 nên (4 + 2) ⁝ 3

+) Xét số 234 mang tổng những chữ số là: 2 + 3 + 4 = 9, vì 9 ⁝ 3 nên (2 + 3+ 4) ⁝ 3

*Xét nhóm những số ko chia hết cho 3 là: 80; 191

+) Xét số 80 mang tổng những chữ số là: 8 + 0 = 8, vì 8 ⁝ 3 nên (8 +0) ⁝ 3

+) Xét số 191 mang tổng những chữ số là: 1 + 9 + 1 = 11, vì 11 ⁝ 3 nên (1 + 9 + 1) ⁝ 3

Tập luyện 3

Thay dấu * bằng một chữ số để số chia hết cho 3.

Gợi ý đáp án:

Số ⋮ 3 thì tổng những chữ số của nó cũng chia hết cho 3.

Suy ra (8 + *) ⋮ 3.

Vì 0 ≤ * ≤ 9 nên * ∈ {1; 4; 7}

Vậy những số cần tìm là: 1 215; 1 245; 1 275

Giải Toán 6 Kết nối tri thức Bài 9 trang 36 - Thử thách nhỏ

Bạn Hà cần tìm đường tới siêu thị. Biết rằng Hà chỉ mang thể đi qua ô mang chứa số chia hết cho Hai hoặc chia hết cho 3 và mỗi ô chỉ đi qua một lần. Em hãy giúp Hà tới được siêu thị nhé.

Gợi ý đáp án:

Vì Hà chỉ mang thể đi qua ô chứa số chia hết cho Hai hoặc 3 nên Hà ko thể đi qua những ô số:

5; 17; 19; 65; 77 vì những ô số này đều ko chia hết cho Hai và 3.

Sở hữu nhiều cách để Hà đi tới siêu thị, dưới đây là Hai cách:

Cách 1: Hà → 21 → 15 → 2020 → 72 → 123 → 136 → 1245 → siêu thị

Cách 2: Hà → 12 → 6 → 21 → 15 → 2020 → 72 → 123 → 136 → 1245 → siêu thị

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 37 tập 1

Bài 2.10

Trong những số sau, số nào chia hết cho 2, số nào chia hết cho 5?

324 ; 248 ; 2 020 ; 2 025

Gợi ý đáp án:

  • Những số chia hết cho Hai là: 324 ; 248 ; 2 020
  • Những số chia hết cho 5 là: 2 020; 2 025

Bài 2.11

Trong những số sau, số nào chia hết cho 3, số nào chia hết cho 9?

450 ; 123 ; 2 019 ; 2 025

Gợi ý đáp án:

  • Những số chia hết cho 3 là: 450 ; 123 ; 2 019 ; 2 025
  • Những số chia hết cho 9 là: 450 ; 2 025

Bài 2.12

Khối lớp 6 của một trường mang 290 học trò đi dã ngoại. Cô phụ trách muốn chia đều số học trò của khối 6 thành 9 nhóm. Hỏi cô chia nhóm được tương tự ko?

Gợi ý đáp án:

Tổng những chữ số của số 290 là 11 ko chia hết cho 9 nên 290 ko chia hết cho 9

Vậy ko thể chia đều số học trò của khối 6 thành 9 nhóm.

Bài 2.13

Sở hữu 162 học trò tham gia chương trình huấn luyện bóng đá, được chia thành những đội. Mỗi đội cần mang 9 học trò. Hỏi mang đội nào ko đủ 9 học trò hay ko?

Gợi ý đáp án:

Tổng những chữ số của 162 là 9 chia hết cho 9 nên chia 162 em học trò thành những đội, thì ko mang đội nào ko đủ 9 học trò.

Bài 2.14

Thay dấu * bởi một chữ số để số

Gợi ý đáp án:

a) Số chia hết cho Hai thì nó phải mang tận cùng là chữ số chẵn.

Vậy mang thể thay * bằng những chữ số: 0; 2; 4; 6; 8

b) Số chia hết cho 3 thì tổng những chữ số của nó cũng chia hết cho 3.

Do đó 12 + * chia hết cho 3.

Mà 12 chia hết cho 3 nên * cũng chia hết cho 3

Vậy mang thể thay * bằng những chữ số: 0; 3; 6; 9

c) Số chia hết cho 5 thì nó phải mang tận cùng là 0 hoặc 5

Vậy mang thể thay * bằng những chữ số: 0 ; 5

d) Số chia hết cho 9 thì tổng những chữ số của nó cũng chia hết cho 9

Do đó 12 + * chia hết cho 9

Vậy mang thể thay * bằng chữ số 6

Bài 2.15

Bài 2.16

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *