Bài 95 trang 122 SBT Toán 9 Tập 1
Ôn tập chương I

Bài 95 trang 122 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: Cho tam giác ABC với góc B bằng 120o, BC = 12cm, AB = 6cm. Đường phân giác của góc B cắt cạnh AC tại D.

a. Tính độ dài đường phân giác BD

b. Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh AM ⊥ BD

Lời giải:

Suy ra tam giác ABE đều ⇒ AB = BE = EA = 6 (cm)     (1)

Lúc đó: CE = BC + BE = 12 + 6 = 18 (cm)

Tam giác ACE với AE // BD nên suy ra:

Từ (1) và (2) suy ra: BM = AB ⇒ ΔABM cân tại B

Tam giác cân ABM với BD là đường phân giác nên đồng thời nó cũng là đường cao (tính chất tam giác cân). Vậy BD ⊥ AM

Những bài giải bài tập sách bài tập Toán 9 (SBT Toán 9) khác:

 • Bài 80 (trang 119 Sách bài tập Toán 9 Tập 1): Hãy tính sin...

 • Bài 81 (trang 119 Sách bài tập Toán 9 Tập 1): Hãy thuần tuý những ...

 • Bài 82 (trang 120 Sách bài tập Toán 9 Tập 1): Trong một tam giác với ...

 • Bài 83 (trang 120 Sách bài tập Toán 9 Tập 1): Hãy tìm độ dài cạnh...

 • Bài 84 (trang 120 Sách bài tập Toán 9 Tập 1): Tam giác ABC...

 • Bài 85 (trang 120 Sách bài tập Toán 9 Tập 1): Tính góc ...tạo bởi ...

 • Bài 86 (trang 120 Sách bài tập Toán 9 Tập 1): Cho hình 32. biết ...

 • Bài 87 (trang 120 Sách bài tập Toán 9 Tập 1): Tam giác ABC với ...

 • Bài 88 (trang 121 Sách bài tập Toán 9 Tập 1): Điểm hạ cánh của ...

 • Bài 89 (trang 121 Sách bài tập Toán 9 Tập 1): Cho hình thang với ...

 • Bài 90 (trang 121 Sách bài tập Toán 9 Tập 1): Cho tam giác ABC ...

 • Bài 91 (trang 121 Sách bài tập Toán 9 Tập 1): Cho hình thang ....

 • Bài 92 (trang 121 Sách bài tập Toán 9 Tập 1): Cho tam giác cân ...

 • Bài 93 (trang 121 Sách bài tập Toán 9 Tập 1): Cho tam giác ABC. Biết...

 • Bài 94 (trang 122 Sách bài tập Toán 9 Tập 1): Cho hình thang ABCD...

 • Bài 95 (trang 122 Sách bài tập Toán 9 Tập 1): Cho tam giác ABC...

 • Bài 96 (trang 122 Sách bài tập Toán 9 Tập 1): Cho tam giác ABC...

 • Bài 97 (trang 122 Sách bài tập Toán 9 Tập 1): Cho tam giác ABC...

 • Bài 98 (trang 122 Sách bài tập Toán 9 Tập 1): Cho tam giác ABC...

 • Bài 99 (trang 122 Sách bài tập Toán 9 Tập 1): Gọi AM, BN,...

 • Giải bài tập sgk Toán 9
 • Những dạng bài tập Toán 9 tuyển lựa
 • Những dạng bài tập Toán 9 cực hay
 • Đề thi vào 10 môn Toán

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 với đáp ánLeave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *