Bài 2 trang 12 SBT Toán 9 Tập 2
Bài 4: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cùng đại số

Bài Hai trang 12 Sách bài tập Toán 9 Tập 2: Hãy xác định hàm số hàng đầu thỏa mãn mỗi điều kiện sau:

a) Đồ thị hàm số đi qua hai điểm M(-3; 1) và N(1; 2)

b) Đồ thị hàm số đi qua hai điểm M(√2 ; 1) và N(3; 3√2 - 1)

c) Đồ thị đi qua điểm M(-2; 9) và cắt đường thẳng (d): 3x – 5y = Một tại điểm với hoành độ bằng 2.

Lời giải:

Hàm số hàng đầu với dạng y = ax + b (a ≠ 0)

a) Đồ thị hàm số y = ax + b đi qua M(-3; 1) và N(1; 2) nên tọa độ của M và N nghiệm đúng phương trình hàm số.

Điểm M: 1 = -3a + b

Điểm N: 2 = a + b

Hai số a và b là nghiệm của hệ phương trình:

b) Đồ thị hàm số y = ax + b đi qua M(√2 ; 1) và N(3; 3√2 - 1) nên tọa độ của M và N nghiệm đúng phương trình hàm số.

Hai số a và b là nghiệm của hệ phương trình:

c) Điểm N nằm trên phố thẳng (d): 3x – 5y = Một với hoành độ bằng Hai nên tung độ của N bằng: 3.2 - 5y = 1 ⇔ -5y = -5 ⇔ y = 1

Điểm N( 2; 1)

Đồ thị hàm số y = ax + b đi qua M(-2; 9) và N(2; 1) nên tọa độ của M và N nghiệm đúng phương trình hàm số.

Điểm M: 9 = -2a + b

Điểm N: 1 =2a + b

Hai số a và b là nghiệm của hệ phương trình:

Những bài giải bài tập sách bài tập Toán 9 (SBT Toán 9) khác:

 • Bài 25 (trang 11 Sách bài tập Toán 9 Tập 2): Giải những hệ phương trình ...

 • Bài 26 (trang 11 Sách bài tập Toán 9 Tập 2): Giải những hệ phương trình ...

 • Bài 27 (trang 11 Sách bài tập Toán 9 Tập 2): Giải những hệ phương trình ...

 • Bài 28 (trang 11 Sách bài tập Toán 9 Tập 2): Tìm hai số a và b ...

 • Bài 29 (trang 11 Sách bài tập Toán 9 Tập 2): Tìm trị giá của a và b..

 • Bài 30 (trang 11 Sách bài tập Toán 9 Tập 2): Giải những hệ phương trình ...

 • Bài 31 (trang 12 Sách bài tập Toán 9 Tập 2): Tìm trị giá của m ...

 • Bài 32 (trang 12 Sách bài tập Toán 9 Tập 2): Tìm trị giá của m ...

 • Bài 33 (trang 12 Sách bài tập Toán 9 Tập 2): Tìm trị giá của m...

 • Bài 34 (trang 12 Sách bài tập Toán 9 Tập 2): Nghiệm chung của ba ...

 • Bài 4.1 (trang 12 Sách bài tập Toán 9 Tập 2): Giải những hệ phương trình: ...

 • Bài 4.2 (trang 12 Sách bài tập Toán 9 Tập 2): Hãy xác định hàm số hàng đầu thỏa mãn ...

 • Bài 4.3 (trang 13 Sách bài tập Toán 9 Tập 2): Giải hệ phương trình: ...

 • Giải bài tập sgk Toán 9
 • Những dạng bài tập Toán 9 chọn lựa
 • Những dạng bài tập Toán 9 cực hay
 • Đề thi vào 10 môn Toán

Nhà băng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com
Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *