Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 75, 76 Bài 61: Luyện tập chung
Vở bài tập Toán lớp 5 Tập Một trang 75, 76 Bài 61: Tập dượt chung

Lời giải Vở bài tập Toán lớp 5 trang 75, 76 Bài 61: Tập dượt chung hay, chi tiết giúp học trò biết cách làm bài tập trong VBT Toán lớp 5 Tập 1.

Giải Vở bài tập Toán lớp 5 trang 75, 76 Bài 61: Tập dượt chung - Cô Nguyễn Lan (Thầy giáo VietJack)

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 75 Bài 1: Tính

a, 653,38 + 96,92 = ……………………

35,069 - 14,235 = ……………………

b, 52,8 × 6,3 = ……………………

17,15 × 4,9 = ……………………

Lời giải:

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 75 Bài 2: Tính nhẩm:

a, 8,37× 10 = ………

39,4 × 0,1 = ………

b, 138,05 × 100 = ………

420,1 × 0,01 = ………

c, 0,29 × 10 =………

0,98 × 0,1 = ………

Lời giải:

a, 8,37× 10 = 83,7

39,4 × 0,1 = 3,94

b, 138,05 × 100 = 13805

420,1 × 0,01 = 4,201

c) 0,29 × 10 =2,9

0,98 × 0,1 = 0,098

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 75 Bài 3: Tậu 7m vải phải trả 455 000 đồng. Hỏi tậu 4,2m vải cùng loại phải trả ít hơn bao nhiêu tiền?

Lời giải:

Số tiền tậu Một mét vải là:

455000 : 7 = 65000 (đồng)

Số tiền tậu 4,Hai mét vải là;

65000 × 4,2 = 273000 (đồng)

Số tiền phải trả ít hơn là:

455000 – 273000 = 182000 (đồng)

Đáp số: 182 000 đồng.

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 76 Bài 4: a) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

ab c(a + b) × ca × c + b × c
2,41,8 10,5(2,4 + 1,8) × ……= ………………………………
2,93,60,25………………………… …………………………
3,1 10,50,45……………………………………………………

Nhận xét: (a + b) × c = a × …… + b × ……

hay: a × c + b × c = (a + ……) × ……

b) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

12,1 × 5,5 + 12,1 ×4,5 …………………………

0,81 × 8,4 + 0,81 × 2,6 = …………………………

16,5 × 47,8 + 47,8 ×3,5 = …………………………

Lời giải:

a) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

ab c(a + b) × ca × c + b × c
2,41,8 10,5(2,4 + 1,8) × 10,5 = 44,12,4 × 10,5 + 1,8 ×10,5 = 44,1
2,93,60,25(2, 9 + 3,6) × 0,25 = 1,625 2,9 × 0,25 + 3,6 × 0,25 = 1,625
3,1 10,50,45(3,1 + 10,5) × 0,45 = 6,123,1 × 0,45 + 10,5 × 0,45 = 6,12

Nhận xét: (a + b) × c = a × c + b × c

hay: a × c + b × c = (a + b) × c

b) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

12,1 × 5,5 + 12,1 × 4,5 = 12,1 × (5,5 + 4,5)

= 12,1 × 10 = 121

0,81 × 8,4 + 0,81 × 2,6 = 0,81 × (8,4 + 2,6)

= 0,81 × 11 = 8,91

16,5 × 47,8 + 47,8 ×3,5 = 47,8 ×(16,5 + 3,5)

= 47,8 × 20 = 956

  • Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 62: Tập dượt chung
  • Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 63: Chia một số thập phân với một số tự nhiên
  • Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 64: Tập dượt
  • Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 65: Chia một số thập phân với 10, 100, 1000, ...
  • Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 66: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân
  • Giải bài tập Toán lớp 5
  • Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5
  • Top 80 Đề thi Toán lớp 5 mang đáp án

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 3-4-5 mang đáp ánLeave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *