Bài 12: Thực hành: Nhận biế đặc điểm môi trường đới nóng

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

Giải Tập Bản Đồ Địa Lí 7 – Bài 12: Thực hiện: Nhận biế đặc điểm môi trường đới nóng giúp HS giải bài tập, những em sẽ mang được những tri thức phổ thông cơ bản, cần thiết về những môi trường địa lí, về hoạt động của con người trên Trái Đất và ở những châu lục:

Bài một trang 12 Tập bản đồ Địa Lí 7: Quan sát kĩ ba ảnh (A, B, C) trang 39 trong SGK, điền vào chỗ chấm (…) nội dung thích hợp:

ẢnhMô tả nội dung chính mà bức ảnh đã thể hiệnTên của kiểu môi trường
A……………………………..……………………………..
B……………………………..……………………………..
C……………………………..……………………………..

Lời giải:

ẢnhMô tả nội dung chính mà bức ảnh đã thể hiệnTên của kiểu môi trường
ASa mạc cát, ko mang động thực vật sinh sốngHoang mạc
BĐồng cỏ, tản mác mang mang một số cây thân gỗ nhỏNhiệt đới
CRừng cây rậm rạp và hồ nướcXích đạo ẩm

Bài hai trang 12 Tập bản đồ Địa Lí 7: Điền vào chỗ chấm (….) nội dung thích hợp, sau đó lựa chọn biểu đồ (A, B, C) cho thích hợp với ảnh xavan ở trang 40 trong SGK.

Trong ba biểu đồ (A, B, C) trong SGK, biểu đồ ….. là thích hợp với nội dung chủ đề mà ảnh thể hiện vì:…………………….

Lời giải:

Trong ba biểu đồ (A, B, C) trong SGK, biểu đồ B là thích hợp với nội dung chủ đề mà ảnh thể hiện vì ảnh thể hiện cảnh quan xavan của môi trường nhiệt đới, mà biểu đồ B thể hiện khí hậu của cảnh quan xavan với:

– hai mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa khô

– Lượng mưa vào mùa mưa tương đối to

Bài 3 trang 12 Tập bản đồ Địa Lí 7: Lựa chọn 3 biểu đồ lượng mưa (A, B, C) và hai biểu đồ lưu lượng nước của những sông (X, Y) trang 40 trong SGK, sắp xếp thành hai cặp cho đúng. Chọn những từ đã cho (Mưa theo mùa; Mưa quanh năm; Mang thời kì khô hạn kéo dài; Mang đầy nước quanh năm; Mang mùa lũ, mùa cạn và tháng nào sông cũng mang nước) điền tiếp vào chỗ chấm (…) ở bảng dưới đây, sau đó nối mũi tên của biểu đồ lượng mưa với biểu đồ lưu lượng nước những sông.

Biểu đồ lượng mưaChế độ mưa
A………………………
B………………………
C………………………
Biểu đồ lưu lượng nướcChế độ nước của sông
X………………………
Y………………………

Lời giải:

Bài 4 trang 12 Tập bản đồ Địa Lí 7: Quan sát những biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa trang 41 SGK, em hãy:

Chọn ra một số biểu đồ thuộc đới nóng là biểu đồ B

Đánh dấu X vào những ô trống thể hiện ý em cho là đúng:

Biểu đồ B thể hiện rõ đặc điểm của đới nóng vì:

Quanh năm nhiệt độ luôn trên 20oC
Trong năm mang một mùa mưa và một mùa khô
Cả hai ý trên

Lời giải:

Biểu đồ B thể hiện rõ đặc điểm của đới nóng vì:

Quanh năm nhiệt độ luôn trên 20oC
Trong năm mang một mùa mưa và một mùa khô
xCả hai ý trên

--- Cập nhật: 24-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Giải Tập bản đồ Địa lí 7 Bài 12: Thực hành: Nhận biế đặc điểm môi trường đới nóng từ website www.elib.vn cho từ khoá giải tập bản đồ 7 bài 12.

Quan sát kĩ ba ảnh (A, B, C) trang 39 trong SGK, điền vào chỗ chấm (…) nội dung thích hợp:

Phương pháp giải

Để hoàn thành bảng trên cần mang kĩ năng phân tích hình ảnh, kết hợp với tri thức về đặc điểm những kiểu môi trường đới nóng:

- Hoang mạc

- Nhiệt đới

- Xích đạo ẩm

Hướng dẫn giải

Điền vào chỗ chấm (....) nội dung thích hợp, sau đó lựa chọn biểu đồ (A, B, C) cho thích hợp với ảnh xavan ở trang 40 trong SGK.

Trong ba biểu đồ (A, B, C) trong SGK, biểu đồ ..... là thích hợp với nội dung chủ đề mà ảnh thể hiện vì: .......

Phương pháp giải

Cần nắm được đặc điểm về nhiệt độ và lượng mưa của xavan để xác định biểu đồ thích hợp:

- hai mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa khô.

- Lượng mưa vào mùa mưa tương đối to.

Hướng dẫn giải

Trong ba biểu đồ (A, B, C) trong SGK, biểu đồ B là thích hợp với nội dung chủ đề mà ảnh thể hiện vì ảnh thể hiện cảnh quan xavan của môi trường nhiệt đới, mà biểu đồ B thể hiện khí hậu của cảnh quan xavan với:

- hai mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa khô.

- Lượng mưa vào mùa mưa tương đối to.

Lựa chọn 3 biểu đồ lượng mưa (A, B, C) và hai biểu đồ lưu lượng nước của những sông (X, Y) trang 40 trong SGK, sắp xếp thành hai cặp cho đúng. Chọn những từ đã cho (Mưa theo mùa; Mưa quanh năm; Mang thời kì khô hạn kéo dài; Mang đầy nước quanh năm; Mang mùa lũ, mùa cạn và tháng nào sông cũng mang nước) điền tiếp vào chỗ chấm (…) ở bảng dưới đây, sau đó nối mũi tên của biểu đồ lượng mưa với biểu đồ lưu lượng nước những sông.

Phương pháp giải

- Cần mang kĩ năng phân tích số liệu trong biểu đồ để nhận xét ở hai biểu đồ về:

+ Chế độ mưa

+ Chế độ nước sông

- Từ biểu đồ đã hoàn thành để nối biểu đồ lượng mưa tương ứng với biểu đồ lưu lượng nước.

Hướng dẫn giải

Quan sát những biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa trang 41 SGK, em hãy:

Chọn ra một số biểu đồ thuộc đới nóng.

Đánh dấu × vào những ô trống thể hiện ý em cho là đúng:

Biểu đồ B thể hiện rõ đặc điểm của đới nóng vì:

☐ Quanh năm nhiệt độ luôn trên 20oC.

☐ Trong năm mang một mùa mưa và một mùa khô.

☐ Cả hai ý trên.

Phương pháp giải

Cần mang kĩ năng nhận xét và phân tích biểu đồ để chỉ ra nguyên nhân biểu đồ B là biểu đồ thuộc đới nóng:

- Quanh năm nhiệt độ luôn trên 20oC.

- Trong năm mang một mùa mưa và một mùa khô.

Hướng dẫn giải

- Biểu đồ thuộc đới nóng là biểu đồ B

- Biểu đồ B thể hiện rõ đặc điểm của đới nóng vì:

☐ Quanh năm nhiệt độ luôn trên 20oC.

☐ Trong năm mang một mùa mưa và một mùa khô.

☒ Cả hai ý trên.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *