Giải Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 30: Thực hành: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm

Căn cứ vào bảng số liệu thống kê “Bảng 30.1” trang 112 trong SGK, em hãy hoàn thành những câu dưới đây:

- Những cây công nghiệp lâu năm trồng được ở cả hai vùng ……………

- Cây công nghiệp lâu năm nào chỉ trồng ở Tây Nguyên mà ko trồng được ở Trung du và miền núi Bắc Bộ:……………

- Nguyên nhân (sử dụng những tri thức đã học ở những bài trước như địa hình, khí hậu, đất và đặc điểm sinh thái của từng loại cây để giảng giải):………………

Phương pháp giải

Dựa vào kĩ năng khai thác số liệu để xác định:

- Cây công nghiệp lâu năm được trồng ở cả hai vùng

- Cây công nghiệp lâu năm nào chỉ trồng ở Tây Nguyên

- Để chỉ ra nguyên nhân dựa vào yếu tố: địa hình, khí hậu, đất và đặc điểm sinh thái của từng loại cây

Hướng dẫn giải

- Những cây công nghiệp lâu năm trồng được ở cả hai vùng là chè và cà phê.

- Cây công nghiệp lâu năm nào chỉ trồng ở Tây Nguyên mà ko trồng được ở Trung du và miền núi Bắc Bộ: cao su, điều, hồ tiêu.

- Nguyên nhân:

+ Giống nhau: cả hai vùng đều sở hữu lịch sử phát triển cây công nghiệp lâu năm từ thời Pháp thuộc đã sở hữu những đồn điền trồng chè và cà phê với quy mô to.

+ Khác nhau:

Dựa vào số liệu trong bảng thống kê “Bảng 30.1” trang 112 trong SGK, em hãy so sánh sự chênh lệch về diện tích, sản lượng những cây chè, cà phê ở hai vùng.

Phương pháp giải

Từ những số liệu của hai vùng Tây Nguyên và Trung du miền núi Bắc Bộ để so sánh:

- Diện tích cây chè 

- Sản lượng cây chè 

- Diện tích cây cà phê 

- Sản lượng cây cà phê

Hướng dẫn giải

- Diện tích cây chè ở Trung du miền núi Bắc Bộ to hơn, to hơn 43,4 nghìn ha.

- Sản lượng cây chè ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ to hơn, to hơn 26,5 nghìn tấn.

- Diện tích cây cà phê ở Tây Nguyên là to hơn, to hơn 480,8 nghìn ha.

- Sản lượng cây cà phê ở Tây Nguyên là to hơn, to hơn 761,6 nghìn ha.

Viết báo cáo ngắn gọn về tình hình sản xuất, phân bố và tiêu thụ sản phẩm của một trong hai cây công nghiệp: cà phê hoặc chè.

Phương pháp giải

Cần nắm được tri thức về tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên để biết báo cáo với những nội dung chính:

- Tình hình sản xuất

- Phân bố

- Nơi tiêu thụ sản phẩm

Hướng dẫn giải

- Thống kê về cây chè:

+ Tình hình sản xuất: Diện tích và sản lượng ngày càng tăng. Năm 2001, diện tích cây chè ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là 67,6 nghìn ha, chiếm 68,8% diện tích cả nước và sản lượng 47,0 nghìn tấn, chiếm 62,1% sản lượng cả nước.

+ Phân bố: Tập trung chủ yếu ở Trung du và miền núi Bắc Bộ (chủ yếu ở những tỉnh: Thái Nguyên, Phú Thọ, Yên Bái, Sơn La,...) và Tây Nguyên (chủ yếu ở Lâm Đồng). Riêng ở Trung du và miền núi phía Bắc sở hữu đất feralit, khí hậu sở hữu mùa đông lạnh, vòng đai cận nhiệt đới thấp, thích hợp với sinh thái của cây chè; người dân sở hữu nhiều kinh nghiệm trồng và chế biến chè; thị trường trong nước và toàn cầu sở hữu nhu cầu cao nên chè được trồng nhiều.

+ Nơi tiêu thụ: Phân phối cho nhu cầu trong nước ở tất cả những vùng và xuất khẩu đi nhiều nước trên toàn cầu; chè là thức uống được ưa chuông của nhiều nước EU, LB Nga, Tây Á, Nhật, Hàn Quốc,...

- Thống kê về cây cà phê:

+ Tình hình sản xuất: Diện tích và sản lượng ko ngừng gia tăng. Năm 2001, diện tích trồng cà phê Tây Nguyên là 480,8 nghìn ha, chiếm 85,1% cả nước và thu hoạch 761,6 nghìn tấn, chiếm 90,6% sản lượng cả nước.

+ Phân bố: Tập trung chủ yếu ở Tây Nguyên, nhiều nhất ở Đắk Lắk, sau đó là Lâm Đồng, Gia Lai. Ở Tây Nguyên sở hữu nhiều điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội thuận lợi cho phát triển cây cà phê: đất badan mỡ màu, trải rộng, thuận lợi cho phát triển những vùng chuyên canh tập trung; khí hậu cận xích đạo với hai mùa mưa và khô tiện cho việc gieo trồng, thu hái, phơi sấy và bảo quản; thị trường trong nước và toàn cầu sở hữu nhu cầu cao.

+ Nơi tiêu thụ: Thị trường xuất khẩu ngày càng mở rộng sang những nước EU, Tây Á,... Những nước nhập khẩu nhiều cà phê của nước ta: Nhật Bản, CHLB Đức,...Và nước ta đứng thứ hai toàn cầu sau Bra-xin về xuất khẩu cà phê.


--- Cập nhật: 22-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Giải tập bản đồ Địa Lý 9 Bài 30: Thực hành: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và Miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên từ website tailieu.com cho từ khoá giải tập bản đồ địa 9 bài 30.

Bài Một trang 112 Tập bản đồ Địa Lí 9: 

Căn cứ vào bảng số liệu 30.1 (SGK trang 112)

a) Cho biết những cây công nghiệp lâu năm nào trồng được ở cả hai vùng, những cây công nghiệp lâu năm nào chỉ trồng được ở tây Nguyên mà ko trồng được ở Trung du miền núi Bắc Bộ.

b) So sánh sự chênh lệch về diện tích, sản lượng những cây chè, cà phê ở hai vùng.

Lời giải:

a)- Những cây công nghiệp lâu năm trồng được ở cả hai vùng là: cà phê, chè.

- Những cây công nghiệp lâu năm nào chỉ trồng được ở tây Nguyên mà ko trồng được ở Trung du miền núi Bắc Bộ: cao su, điều, hồ tiêu.

b)- Cây chè:

      + Trồng chủ yếu ở trung du và miền núi Bắc Bộ, diện tích 67,6 nghìn ha, chiếm 68,8% diện tích chè cả nước; sản lượng 47,0 nghìn tấn, chiếm 62,1% sản lượng chè, búp khô cả nước.

      + Tây Nguyên: diện tích 24,hai nghìn ha, chiếm 24,6 %v diện tích chè cả nước; sản lượng 20,5 nghìn tấn, chiếm 27,Một sản lượng chè và búp khô cả nước.

- Cà phê:

      + Trồng chủ yếu ở Tây Nguyên, diện tích 480,8 nghìn ha, chiếm 85,1% diện tích cà phê cả nước; sản lượng 761,6 nghìn tấn, chiếm 90,6% sản lượng cà phê nhân cả nước.

      + Ở trung du và miền núi Bắc Bộ cà phê chỉ mới trồng thử nghiệm tại một số địa phương với quy mô nhỏ.

Bài hai trang 112 Tập bản đồ Địa Lí 9: 

Viết báo cáo ngắn gọn về tình hình sản xuất, phân bố và tiêu thụ sản phẩm của một trong hai cây công nghiệp: cà phê, chè.

Lời giải:

- Cây cà phê:

      + Tình hình sản xuất: diện tích và sản lượng cà phê ko ngừng tăng. Năm 2001, diện tích 480,8 nghìn ha, chiếm 85,1% diện tích cà phê cả nước; sản lượng 761,6 nghìn tấn, chiếm 90,6% sản lượng cà phê nhân cả nước.

      + Phân bố: cây chè được trồng chủ yếu ở Tây Nguyên trồng nhiều nhất là ở Đắc Lắc, sau đó là Gia Lai, Kom Tum, Lâm ĐỒng. Hiện nay, cà phê cũng được trồng thử nghiệm tại một số địa phương của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ với quy mô nhỏ.

      + Thị trường tiêu thụ sản phầm rộng to: châu Âu, Tây Á, Đông Á,... những nước nhập khẩu nhiều cà phê của nước ta là Nhật Bản, CHLB Đức...

- Cây chè:

      + Tình hình sản xuất: diện tích và sản lượng cà phê ko ngừng tăng. Năm 2001, diện tích trồng chè của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ là 67,6 nghìn ha, chiếm 68,8% diện tích chè cả nước; sản lượng 47,0 nghìn tấn, chiếm 62,1% sản lượng chè, búp khô cả nước

      + Phân bố : chủ yếu ở trung du và miền núi Bắc Bộ (trồng nhiều ở Sơn La, Hà Giang, Thái Nguyên, ...), Tây Nguyên.

      + Thị trường tiêu thụ sản phẩm rộng to; chè ở nước ta là thức uống ưa thích ở nhiều nước: EU, Tây Á, Nhật Bản, Hàn Quốc, ...

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải tập bản đồ Địa Lý 9 Bài 30: Thực hiện: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và Miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên file PDF hoàn toàn miễn phí.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *