Giải Tập bản đồ Địa lí 8 Bài 33: Đặc điểm sông ngòi Việt Nam

Dựa vào sơ đồ “Những hệ thống sông to ở Việt Nam” và tri thức đã học, em hãy cho biết:

- Vì sao nước ta lại với mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố rộng khắp cả nước.

- Hãy giảng giải vì sao:

+ Nước ta lại với nhiều sông suối nhỏ ngắn và dốc.

+ Sông ngòi nước ta chảy chủ yếu theo hai hướng Tây Bắc – Đông Nam và hướng vòng cung.

Phương pháp giải

Dựa vào kĩ năng khai thác sơ đồ để giảng giải:

- Mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố rộng khắp: khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, địa hình bị chia cắt to

- Nhiều sông suối nhỏ ngắn và dốc: phần to là đồi núi, lãnh thổ hẹp ngang

- Sông ngòi chảy theo hai hướng Tây Bắc – Đông Nam và hướng vòng cung: địa hình với hai hướng chủ yếu đó là tây bắc – đông nam và hướng vòng cung

Hướng dẫn giải

- Nước ta với mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố rộng khắp vì:

+ Nước ta với khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa với lượng mưa hàng năm to, là cơ sở vật chất để với mạng lưới sông dày đặc.

+ Địa hình bị chia cắt to tạo nên dòng chảy cho nước và tạo thành nhiều sông ngòi.

- Giảng giải:

+ Vì địa hình nước ta 3/4 là đồi núi cùng với lãnh thổ hẹp ngang, núi cao ở phía tây đổ thẳng ra biển ở phía đông đã tạo ra nhiều sông suối nhỏ, ngắn và dốc.

+ Vì địa hình nước ta với hai hướng chủ yếu đó là tây bắc – đông nam và hướng vòng cung nên sông ngòi nước ta cũng chảy theo hai hướng đó.

Em hãy nêu rõ vai trò và trị giá của sông ngòi đối với đời sống và sản xuất ở nước ta.

Phương pháp giải

Dựa vào tri thức trị giá của sông ngòi:

- Phân phối nước, bồi đắp phù sa, khai thác và nuôi trồng thủy sản

- Xây dựng những nhà máy thủy điện

- Nơi đi lại của tàu thuyền

- Trị giá về mặt du lịch

Hướng dẫn giải

- Phân phối nước cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt.

- Xây dựng những nhà máy thủy điện.

- Là đường liên lạc, bến đỗ, nơi đi lại của tàu thuyền…

- Bồi đắp phù sa, mở rộng đồng bằng về phía biển.

- Khai thác và nuôi trồng thủy sản.

- Sông với trị giá về mặt du lịch: những sông ở Nam Bộ hay sông Hương…

Theo em, chúng ta cần phải làm gì để sông ngòi luôn trong sạch, ko bị ô nhiễm?

Phương pháp giải

Dựa vào tri thức khai thác kinh tế và bảo vệ tài nguyên nước để đưa ra giải pháp:

- Xử lí nước thải 

- Nghiêm cấm việc đánh bắt thủy sản bằng hóa chất, điện,...

Hướng dẫn giải

- Xử lí nước thải công nghiệp, nông nghiệp… trước lúc đưa vào sông, ko đổ rác thải công nghiệp, nông nghiệp, nhà cung cấp và sinh hoạt xuống sông.

- Nghiêm cấm việc đánh bắt thủy sản bằng hóa chất, điện,...

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *