Bài 2: Tập hợp các số nguyên trang 64 Toán lớp 6 tập 1 Cánh diều

Hoạt động 1

Bản tin dự đoán thời tiết dưới đây cho biết nhiệt độ thấp nhất ở thành phường Niu Oóc (New York) trong những ngày từ 06/01/2020 (thứ Hai) tới 12/01/2020 (Chủ nhật).

 

a) Viết tập hợp những số chỉ nhiệt độ trong bản tin dự đoán thời tiết ở trên.

b) Tập hợp đó gồm những loại số nào?

a) Tập hợp những chỉ số nhiệt độ: (A = left{ {0^circ C,2^circ C, – 2^circ C, – 5^circ C,1^circ C,11^circ C,6^circ C} right})

b) Tập hợp những chỉ số nhiệt độ gồm những số nguyên âm: ( – 2, – 5), số tự nhiên:0,2,1,11,6.

Tập tành vận dụng Một trang 64 Toán 6

Chọn kí hiệu “( in )” và “( notin )” thích hợp cho ?

a) ( – 6?mathbb{Z}).

b) ( – 10?mathbb{N}).

a) Số ( – 6) là số nguyên âm nên thuộc số tập hợp số nguyên, ta viết: ( – 6 in mathbb{Z}).

b) Số ( – 10) là số nguyên âm nên ko phải là số tự nhiên nên ( – 10 notin mathbb{N}).

Hoạt động 2

a) Quan sát những điểm trình diễn số nguyên ( – 5, – 4, – 2,3,5) trên trục số nằm ngang ở Hình 3 rồi nêu nhận xét vị trí của những điểm đó so với điểm gốc 0.

 

b) Nêu số đo nhiệt độ được chỉ trong mỗi nhiệt kế và trình diễn những số đó trên trục số thẳng đứng ở Hình 4.

 

a) Điểm – 5 nằm bên trái điểm gốc 0, cách điểm gốc 5 khoảng.

Điểm – 4 nằm bên trái điểm gốc 0, cách điểm gốc 4 khoảng.

Điểm ( – 2) nằm bên trái điểm gốc 0, cách điểm gốc Hai khoảng.

Điểm 3 nằm bên phải điểm gốc 0, cách điểm gốc 3 khoảng.

Điểm 5 nằm bên phải điểm gốc 0, cách điểm gốc 5 khoảng.

b) Số đo nhiệt kế chỉ ở ba hình tuần tự như sau: ( – 1^circ C, – 2^circ C,3^circ C).

Tập tành vận dụng 2

Trình diễn những số ( – 7, – 6, – 4,0,2,4) trên một trục số.

Gọi điểm trình diễn những số ( – 7, – 6, – 4,0,2,4) tuần tự là A, B, C, D, E.

 

Hoạt động 3

Quan sát trục số và trả lời những nghi vấn:

 

a) Điểm trình diễn số 4 những điểm gốc 0 bao nhiêu đơn vị ?

b) Điểm trình diễn số ( – 4) cách điểm gốc 0 bao nhiêu đơn vị ?

c) Sở hữu nhận xét gì về khoảng cách từ điểm trình diễn những số ( – 4) và 4 tới điểm gốc 0?

a) Điểm trình diễn số 4 cách điểm gốc 0: 4 đơn vị.

b) Điểm trình diễn số – 4 cách điểm gốc 0: 4 đơn vị

c) Khoảng cách từ điểm trình diễn số 4 và – 4 tới điểm gốc 0 bằng nhau.

Tập tành vận dụng 3

Cho ví dụ về hai số nguyên đối nhau và hai số nguyên ko đối nhau.

Hai số đối nhau là: -3 và 3

Hai số ko đối nhau là 6 và -9

Hoạt động 4

a) Quan sát hai điểm ( – 3) và Hai trên trục số nằm ngang và cho biết điểm ( – 2) nằm bên trái hay bên phải điểm 2.

 

b) Quan sát hai điểm ( – 2) và Một trên trục số thẳng đứng và cho biết điểm ( – 2) nằm phía dưới hay phía trên điểm 1.

a) Điểm – 3 nằm bên trái điểm 2.

b) Điểm – Hai nằm phía dưới điểm 1.

Hoạt động 5

Trình diễn những số ( – 6) và 4 trên trục số. Từ đó hãy so sánh ( – 6) và 4.

+Trình diễn trên trục số:

+ So sánh ( – 6) và 4:

Điểm ( – 6) nằm bên trái số 0 nên ( – 6 < 0). Số 4 nằm bên phải số 0 nên (0 < 4).

Từ đó ta sở hữu ( – 6 < 4).

Tập tành vận dụng 4 trang 69 Toán 6 Cánh Diều

Viết những số sau đây theo thứ tự tăng dần: ( – 6, – 12,40,0, – 18).

– Số nguyên dương luôn to hơn 0.

– Số 0 luôn to hơn số nguyên âm.

– Trình diễn những số âm trên trục số.

– So sánh những số ( – 6, – 12,40,0, – 18).

– Sắp xếp thứ tự những số ( – 6, – 12,40,0, – 18).

Số -18 nằm bên trái số -12 nên ( – 18 <  – 12)

Số ( – 12) nằm bên trái số ( – 6) nên ( – 12 <  – 6)

Số ( – 6) là số nguyên âm nên ( – 6 < 0)

Tập tành vận dụng 5

Viết những số sau theo thứ tự giảm dần: ( – 154, – 618, – 219,58).

So sánh những số nguyên âm: ( – 154, – 618, – 219). Bỏ những dấu “ –  ” trước  cả 3 số nguyên âm ta được (154,618,219).

Giải bài Một trang 69 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Viết những số nguyên biểu thị độ cao so với mực nước biển trong những tình huống sau:

a) Tàu bay ở độ cao 10 000 m;

b) Mực nước biển;

c) Tàu ngầm chạy dưới mực nước biển 100 m.

a) Tàu bay ở độ cao 10 000 m nên số nguyên cần tìm là 10 000.

b) Mực nước biển luôn là 0 m nên ta sở hữu số nguyên cần tìm là 0.

c) Tàu ngầm chạy dưới mực nước biển 100 m nên ta sở hữu số nguyên –100.

Bài Hai trang 69 Toán 6 tập 1

Chọn kí hiệu “∈”; “∉” thích hợp cho ?

a) ( – 3?mathbb{Z})

b) (0?mathbb{Z})

c) (4?mathbb{Z})

d) ( – 2?mathbb{N})

a) ( – 3 in mathbb{Z})

b) (0 in mathbb{Z})

c) (4 in mathbb{Z})

d) ( – Hai notin mathbb{N})

Bài 3 trang 69

Trình diễn những số -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, Hai vào những vạch tương ứng trên trục số sau:

Giải Bài 4 trang 69 SGK Toán lớp 6 Cánh Diều

Quan sát trục số:

 

a) Tính khoảng cách từ điểm O tới điểm A.

b) Tìm trên trục số những điểm cách O một khoảng là 5 đơn vị.

a) Khoảng cách từ điểm O tới điểm A: Hai đơn vị.

b) Những điểm cách O một khoảng là 5 đơn vị là: điểm 5 nằm bên phải và điểm ( – 5) nằm bên trái.

Bài 5 trang 69 SGK Cánh Diều Toán 6

Vẽ trục số nằm ngang, chỉ ra hai số nguyên sở hữu điểm trình diễn cách điểm -3 một khoảng là Hai đơn vị. Sau đó tìm số đối của hai số nguyên đó.

Trục số:

 

Điểm ( – 5) nằm bên trái điểm ( – 3) và cách điểm đó Hai đơn vị.

Điểm ( – 1) nằm bên phải điểm ( – 3) và cách điểm đó Hai đơn vị.

Số đối của -5 là 5.

Số đối của Một là -1.

Bài 6 trang 69 Toán 6 cánh diều tập 1

So sánh những cặp số sau: 3 và 5; -Một và -3; -5 và 2; 5 và -3.

+ So sánh Hai số nguyên âm:

   Bước 1: Bỏ dấu “ –  ” trước cả hai số âm

   Bước 2: Trong hai số nguyên dương nhân được, số nào nhỏ hơn thì số nguyên âm ban sơ (tương ứng) sẽ to hơn.

+ Số nguyên âm luôn nhỏ hơn số nguyên dương.

So sánh:

  3 < 5

Do số nguyên âm luôn nhỏ hơn số nguyên dương nên – 5 < 2.

Giải bài 7 trang 69 SGK Toán lớp 6

Nước đóng băng lúc nhiệt độ từ (0^circ C) trở xuống. Trong những phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai? Vì sao?

a) Ở nhiệt độ ( – 3^circ C) thì nước đóng băng.

b) Ở nhiệt độ (2^circ C) thì nước đóng băng.

a) Đúng. Vì -3 < 0.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *