Giải Luyện tập chung trang 34, 35 Toán lớp 7 Kết nối tri thức

Hướng dẫn trả lời những thắc mắc trang 34, 35 sách Toán lớp 7 KNTT Tập tành chung đầy đủ và xác thực nhất, mời những em học trò và phụ huynh cùng tham khảo

Bài 7.18 trang 35 SGK Toán KNTT lớp 7 tập 2

Cho những đơn thức: . Gọi A là tổng của những đơn thức đã cho.

a) Hãy thu gọn tổng A và sắp xếp những hạng tử để được một đa thức.

b) Tìm hệ số cao nhất, hệ số tự do và hệ số của  của đa thức thu được.

Gợi ý đáp án:

a) 

b) - Trong A, hạng tử  với bậc cao nhất.

- Hệ số tự do: 8

- Hệ số của  là: 

Bài 7.19 trang 35 SGK Toán KNTT lớp 7 tập 2

Một bể chứa nước với hình dạng hộp chữ nhật được thiết kế với kích thước theo tỉ lệ:

Chiều cao : chiều rộng : chiều dài = 1 : 2 : 3.

Trong bể hiện còn 0,7 nước. Gọi chiều cao của bể là x (mét).

Hãy viết đa thức biểu thị số mét khối nước cần phải bơm thêm vào bể để bể đầy nước. Xác định bậc của đa thức đó.

Gợi ý đáp án:

Theo đề bài, ta với: Chiều cao của bể là: x (mét)

Kích thước của bể theo tỉ lệ: chiều cao : chiều rộng : chiều dài = 1 : 2 : 3.

Nên:

  • Chiều rộng của bể là: 2x (mét)
  • Chiều dài của bể là: 3x (mét)

* Vậy: đa thức biểu thị số mét khối nước cần phải bơm thêm vào bể để bể đầy nước là:

Bài 7.20 trang 35 SGK Toán KNTT lớp 7 tập 2

Ngoài thang nhiệt độ Celsius (độ C), nhiều nước còn sử dụng thang nhiệt độ Fahrenheit, gọi là độ F để đo nhiệt độ trong dự bảo thời tiết. Muốn tính xem  tương ứng với bao nhiêu độ F, ta sử dụng công thức:

T(x) = 1,8x + 32

Chẳng hạn,  tương ứng với .

a) Hỏi  tương ứng với bao nhiêu độ C?

b) Nhiệt độ vào một ngày mùa hè ở Hà Nội là . Nhiệt độ đó tương ứng với bao nhiêu độ F?

c) Nhiệt độ vào một ngày mùa đông ở New York (Mĩ) là . Nhiệt độ đó tương ứng với bao nhiêu độ C?

Gợi ý đáp án:

a) Để biết  tương ứng với bao nhiêu độ C, ta với:

T(x) = 0

Vậy  tương ứng với âm 17,78 độ C.

b) Muốn tính  tương ứng với bao nhiêu độ F, ta thay x = 35 vào biểu thức T(x):

Vậy Nhiệt độ vào một ngày mùa hè ở Hà Nội là  thì nhiệt độ đó tương ứng với 95 độ F.

c) Để biết  tương ứng với bao nhiêu độ C, ta với:

T(x) = 41

Vậy Nhiệt độ vào một ngày mùa đông ở New York (Mĩ) là  thì nhiệt độ đó tương ứng với 5 độ C.

Bài 7.21 trang 35 SGK Toán KNTT lớp 7 tập 2

Cho hai đa thức:

a) Xác định bậc của đa thức P + Q và P – Q.

b) Tính trị giá của mỗi đa thức P + Q và P - Q tại x= 1; x= -1.

c) Đa thức nào trong hai đa thức P + Q và P - Q với nghiệm là x = 0?

Gợi ý đáp án:

a) P + Q

P - Q

b) Thay x = Một vào đa thức P + Q, ta được:

Thay x = -Một vào đa thức P + Q, ta được:

Thay x = Một vào đa thức P - Q, ta được:

Thay x = -Một vào đa thức P - Q, ta được:

c) Ta thấy:

Biểu thức P + Q với hệ số tự do là 0

Biểu thức P + Q với hệ số tự do là -6

* Vậy: Đa thức P + Q với nghiệm là x = 0.

Bài 7.22 trang 35 SGK Toán KNTT lớp 7 tập 2

Một xe khách đi từ Hà Nội lên Yên Bái (trên phố cao tốc Hà Nội - Lào Cai) với véc tơ vận tốc tức thời 60 km/h. Sau đó 25 phút, một xe du lịch cũng đi từ Hà Nội lên Yên Bái (đồng hành đường với xe khách) với véc tơ vận tốc tức thời 85 km/h. Cả hai xe đều ko nghỉ dọc đường.

a) Gọi D(x) là đa thức biểu thị quãng đường xe du lịch đi được và K(x) là đa thức biểu thị quãng đường xe khách đi được kể từ lúc xuất phát cho tới lúc xe du lịch đi được x giờ. Tìm D(x) và K(x) .

b) Chứng tỏ rằng đa thức f(x) = K(x) - D(x) với nghiệm là x = 1. Hãy giảng giải ý nghĩa nghiệm x = Một của đa thức f(x).

Gợi ý đáp án:

a) Đổi 25 phút =  giờ

- Theo đề bài, ta với:

D(x) = 85x

b) f(x) = K(x) - D(x)

= 60x + 25 – 85x

= 25 – 25x

Thay x = Một vào f(x), ta được:

f(1) = 25 – 25.0 = 0

Vậy: Đa thức f(x) = K(x) - D(x) với nghiệm là x = 1

* Ý nghĩa: Lúc hai xe đi được Một giờ thì gặp nhau.

Trên đây là nội dung gợi ý trả lời những thắc mắc và bài tập trong SGK Toán 7 Bài Tập tành chung Chương 7 trang 34, 35 bộ sách Kết nối tri thức chi tiết và dễ hiểu nhất. Ngoài ra những bạn với thể tham khảo những bài tập khác cùng bộ sách đã được đăng tải trên chuyên trang của chúng tôi.

CLICK NGAY vào TẢI VỀ để download Giải Toán 7 Kết nối tri thức Tập tành chung trang 34, 35 file PDF hoàn toàn miễn phí.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *