Toán lớp 5 trang 147, 148 Ôn tập về số tự nhiên
Toán lớp 5 trang 147, 148 Ôn tập về số tự nhiên

Với giải bài tập Toán lớp 5 trang 147, 148 Ôn tập về số tự nhiên hay, chi tiết sẽ giúp học trò biết cách làm bài tập Toán lớp 5.

Giải Toán lớp 5 trang 147, 148 Ôn tập về số tự nhiên - Cô Ngô Thị Vân (Thầy giáo VietJack)

Giải Toán lớp 5 trang 147 Bài 1: a) Đọc những số sau:

70815;

975 806;

5 723 600;

472 036 953.

b) Nêu trị giá của chữ số 5 trong mỗi số trên.

Lời giải:

a) 70815: bảy mươi nghìn tám trăm mười lăm

975 806: chín trăm bảy mươi năm nghìn tám trăm linh sáu

5723600: năm triệu bảy trăm hai mươi ba nghìn sáu trăm

472 036 953: bốn trăm bảy mươi hai triệu ko trăm ba mươi sáu nghìn chín trăm năm mươi ba

b) Chữ số 5 trong số 70815 thuộc hàng đơn vị nên với trị giá là 5 đơn vị.

Chữ số 5 trong số 975 806 thuộc hàng nghìn nên với trị giá là 5000.

Chữ số 5 trong số 5 723 600 thuộc hàng triệu nên với trị giá là 5 000 000.

Chữ số 5 trong số 472 036 953 thuộc hàng chục nên với trị giá là 50.

Giải Toán lớp 5 trang 147 Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm để với:

a) Ba số tự nhiên liên tục:

998; 999; ...

...; 8000; 8001.

66 665;...;66 667.

b) Ba số chẵn liên tục:

98; 100;...

996;998;...

.....;3 000; 3 002.

c) Ba số lẻ liên tục

77; 79;...

299; ...; 303.

...; 2 001; 2003.

Lời giải:

a) 998; 999; 1000

7999; 8000; 8001.

66 665; 66 666; 66 667.

b) 98; 100; 102

996; 998; 1000

2998; 3 000; 3 002.

c) 77; 79; 81

299; 301; 303.

1999; 2 001; 2003.

1000 ... 997

53 796 ... 53 800

6987 ... 10 087

217 690 ... 217 689

7500 : 10 ... 750

68 400 ... 684 x 100

Lời giải:

53 796 < 53 800

6987 < 10 087

7500 : 10 = 750

68 400 = 684 x 100.

Giải Toán lớp 5 trang 147 Bài 4: Viết những số sau theo thứ tự:

a) Từ bé tới to: 4856; 3999; 5486; 5468.

b) Từ to tới bé: 2763; 2736; 3726; 3762.

Lời giải:

a) 3999 < 4856 < 5468 < 5486.

Vậy những số sắp xếp theo thứ tự từ bé tới to là: 3999; 4856; 5468; 5486.

Vậy những số sắp xếp theo thứ tự từ to tới bé là: 3762; 3726; 2763; 2736.

Giải Toán lớp 5 trang 148 Bài 5: Tìm chữ số thích hợp để lúc viết vào chỗ chấm ta được:

a) .... 43 chia hết cho 3;

b) 2....7 chia hết cho 9

c) 81.... chia hết cho cả Hai và 5

d) 46 .... chia hết cho cả 3 và 5

Lời giải:

a) Để ....43 chia hết cho 3 thì .... + 4 + 3 = .... + 7 chia hết cho 3.

Vậy với thể viết vào ô trống .... một trong những chữ số sau: 2, 5 , 8.

b) Để 2 + .... + 7 = 9 + .... chia hết cho 9.

Vậy với thể viết số 0 hoặc 9 vào .....

c) 81.... chia hết cho 5 vậy .... với thể là 0 hoặc 5.

Nhưng 81.... chia hết cho Hai nên .... ko thể là 5.

Do đó .... phải là số 0.

d) 46.... chia hết cho 5 nên .... với thể là 0 hoặc 5

- Nếu .... là 0 ta với số 460.

Tổng những chữ số của 460 là: 4 + 6 + 0 = 10 ko chia hết cho 3 (loại).

- Nếu .... là 5 ta với số 465.

Tổng những chữ số của 465 là: 4 + 6 + 5 = 15 chia hết cho 3 (chọn).

Vậy ta viết chữ số 5 vào chỗ chấm.

Bài giảng: Ôn tập về số tự nhiên - Cô Lê Thị Thúy (Thầy giáo VietJack)

Tham khảo giải Vở bài tập Toán lớp 5:

 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 139: Ôn tập về số tự nhiên
 • Giải Toán lớp 5 trang 148, 149 Ôn tập về phân số
 • Giải Toán lớp 5 trang 149, 150 Ôn tập về phân số (tiếp theo)
 • Giải Toán lớp 5 trang 150, 151 Ôn tập về số thập phân
 • Giải Toán lớp 5 trang 151 Ôn tập về số thập phân (tiếp theo)
 • Giải Toán lớp 5 trang 152, 153 Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
 • Giải Toán lớp 5 trang 153, 154 Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo)
 • Giải Toán lớp 5 trang 154 Ôn tập về đo diện tích
 • Giải Vở bài tập Toán lớp 5
 • Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5
 • Top 80 Đề thi Toán lớp 5 với đáp án

Nhà băng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

--- Cập nhật: 15-03-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Giải Toán lớp 5 trang 147, 148, Ôn tập về số tự nhiên từ website thuthuat.taimienphi.vn cho từ khoá giải toán bài ôn tập về số tự nhiên.

Hướng dẫn giải Toán lớp 5 trang 147, 148 (gồm phương pháp giải)

1. Giải bài 1 - Giải Toán 5 trang 147, 148

Đề bài:
a) Đọc những số sau:
70815;       975 806;      5 723 600;     472 036 953.
b) Nêu trị giá của chữ số 5 trong mỗi số trên.

Đáp án:
Số 70815, đọc là: bảy mươi nghìn tám trăm mười lăm, chữ số 5 trong số này với trị giá 5 đơn vị.
Số 975 806, đọc là: chín trăm bảy mươi lăm nghìn tám trăm linh sáu, chữ số 5 trong số này với trị giá là 5000.
Số 5 723 600, đọc là: năm triệu bảy trăm hai mươi ba nghìn sáu trăm, chữ số 5 trong số này với trị giá 5000000.
Số 472 036 953, đọc là: bốn trăm bảy mươi hai triệu ko trăm ba mươi sáu nghìn chín trăm năm mươi ba, chữ số 5 trong này với trị giá là 50.

2. Giải bài 2 - Giải Toán lớp 5 Ôn tập về số tự nhiên trang 147, 148

Đề bài:
Viết số thích hợp vào chỗ chấm để với:
a) Ba số tự nhiên liên tục:
998; 999; ...                ...; 8000; 8001.
66 665;...            .....;66 667.
b) Ba số chẵn liên tục:
98; 100;...                                       996; 998;...                                .....;3 000; 3 002.
c) Ba số lẻ liên tục
77; 79;...                                         299; ...;303.                                   ...; 2001; 2003.

Phương pháp giải:
a) Quy luật: Những số liền kề nhau, hơn (kém) nhau Một đơn vị.
b) Quy luật: Những số chẵn liên tục, hơn (kém) nhau Hai đơn vị.
c) Quy luật: Những số lẻ liên tục, hơn (kém) nhau Hai đơn vị. .

Đáp án:
a) 998; 999; 1000.                       7999; 8000; 8001.                66 665; 66 666; 66 667.
b) 98; 100;102.                            996; 998; 1000.                     2998; 3000; 3002.
c) 77; 79; 81                                 299; 301; 303.                      1999; 2001; 2003.

3. Giải bài 3 trang 147, 148 SGK Toán 5

Đề bài:

Đáp án:

4. Giải bài 4 - Giải Toán 5 trang 147, 148

Đề bài:
Viết những số sau theo thứ tự:
a) Từ bé tới to: 4856; 3999; 5486; 5468.
b) Từ to tới bé: 2763; 2736; 3726; 3762.

Phương pháp giải:
* Cách so sánh những số với nhiều chữ số:
- Số nào với nhiều chữ số hơn thì số đó to hơn và trái lại, số nào với ít chữ số hơn thì số đó nhỏ hơn.
- Những số với số những chữ số bằng nhau:
+ So sánh tuần tự từ hàng cao nhất tới hàng thấp nhất.
+ Nếu hàng nào với chữ số to hơn thì số đó to hơn và trái lại, hàng với chữ số nhỏ hơn thì số đó nhỏ hơn. 
* Sau lúc thực hiện phép so sánh những số trong dãy số, ta xếp theo thứ tự yêu cầu. 

Đáp án:
a) Những số theo thứ tự từ bé tới to là : 3999; 4856; 5468; 5486.
b) Những số theo thứ tự từ to tới bé: 3762; 3726; 2763; 2736.

5. Giải bài 5 trang 147, 148 SGK Toán 5

Đề bài:
Tìm chữ số thích hợp để lúc viết vào chỗ chấm ta được:
a) ...43 chia hết cho 3;
b) 2...7 chia hết cho 9;
c) 81... chia hết cho cả Hai và 5;
d) 46... chia hết cho cả 3 và 5.

Đáp án:
a) ....43 chia hết cho 3 nên ....+ 4 + 3 = .... + 7 chia hết cho 3. Vậy với thể viết vào chỗ chấm một trong những chữ số sau : 2, 5 , 8.
b) Tương tự, 2 + ....+ 7 = 9 +.... chia hết cho 9. Vậy với thể viết 0 hoặc 9 vào chỗ chấm.
c) Để 81... chia hết cho cả Hai và 5 thì ... phải là 0. Vậy ta viết 0 vào chỗ chấm.
d) 46.... chia hết cho 5 nên .... với thể là 0 hoặc 5.
- Nếu .... là 0 ta với: 4 + 6 + 0 = 10 ko chia hết cho 3 (loại).
- Nếu .... là 5 ta với: 4 + 6 + 5 = 15 chia hết cho 3 (chọn).
Vậy ta viết chữ số 5 vào ô trống.

Hướng dẫn giải Toán lớp 5 trang 147, 148 (ngắn gọn)

-------------- HẾT ----------------

Trong tài liệu giải bài tập Toán 5 trang 147, 148 SGK, Ôn tập về số tự nhiên, những em học trò lớp 5 thuận tiện ôn tập, củng cố lý thuyết cũng như làm bài tập về số tự nhiên. Thông qua giải bài tập Toán 5 trang 147, 148 SGK, Ôn tập về số tự nhiên, những em sẽ tham khảo được cách giải để vận dụng vào làm bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 147 và 148 SGK và với thêm cách giải mới cho bài tập đó. Tương tự, lúc gặp những bài tập về số tự nhiên, những em nhanh chóng bắt tay vào làm.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-toan-5-trang-147-148-sgk-on-tap-ve-so-tu-nhien-33585n.aspx
Trên đây là phần Giải Toán lớp 5 trang 147, 148 trong mục giải bài tập toán lớp 5. Học trò với thể xem lại phần Giải Toán lớp 5 trang 145, 146 đã được giải trước đó hoặc xem trước phần Giải Toán lớp 5 trang 148, 149 để học tốt môn Toán lớp 5 hơn

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *