Giải Toán lớp 5 trang 147, 148, Ôn tập về số tự nhiên

Hướng dẫn giải Toán lớp 5 trang 147, 148 (gồm phương pháp giải)

1. Giải bài 1 - Giải Toán 5 trang 147, 148

Đề bài:
a) Đọc những số sau:
70815;       975 806;      5 723 600;     472 036 953.
b) Nêu trị giá của chữ số 5 trong mỗi số trên.

Đáp án:
Số 70815, đọc là: bảy mươi nghìn tám trăm mười lăm, chữ số 5 trong số này với trị giá 5 đơn vị.
Số 975 806, đọc là: chín trăm bảy mươi lăm nghìn tám trăm linh sáu, chữ số 5 trong số này với trị giá là 5000.
Số 5 723 600, đọc là: năm triệu bảy trăm hai mươi ba nghìn sáu trăm, chữ số 5 trong số này với trị giá 5000000.
Số 472 036 953, đọc là: bốn trăm bảy mươi hai triệu ko trăm ba mươi sáu nghìn chín trăm năm mươi ba, chữ số 5 trong này với trị giá là 50.

2. Giải bài 2 - Giải Toán lớp 5 Ôn tập về số tự nhiên trang 147, 148

Đề bài:
Viết số thích hợp vào chỗ chấm để với:
a) Ba số tự nhiên liên tục:
998; 999; ...                ...; 8000; 8001.
66 665;...            .....;66 667.
b) Ba số chẵn liên tục:
98; 100;...                                       996; 998;...                                .....;3 000; 3 002.
c) Ba số lẻ liên tục
77; 79;...                                         299; ...;303.                                   ...; 2001; 2003.

Phương pháp giải:
a) Quy luật: Những số liền kề nhau, hơn (kém) nhau Một đơn vị.
b) Quy luật: Những số chẵn liên tục, hơn (kém) nhau Hai đơn vị.
c) Quy luật: Những số lẻ liên tục, hơn (kém) nhau Hai đơn vị. .

Đáp án:
a) 998; 999; 1000.                       7999; 8000; 8001.                66 665; 66 666; 66 667.
b) 98; 100;102.                            996; 998; 1000.                     2998; 3000; 3002.
c) 77; 79; 81                                 299; 301; 303.                      1999; 2001; 2003.

3. Giải bài 3 trang 147, 148 SGK Toán 5

Đề bài:

Đáp án:

4. Giải bài 4 - Giải Toán 5 trang 147, 148

Đề bài:
Viết những số sau theo thứ tự:
a) Từ bé tới to: 4856; 3999; 5486; 5468.
b) Từ to tới bé: 2763; 2736; 3726; 3762.

Phương pháp giải:
* Cách so sánh những số với nhiều chữ số:
- Số nào với nhiều chữ số hơn thì số đó to hơn và trái lại, số nào với ít chữ số hơn thì số đó nhỏ hơn.
- Những số với số những chữ số bằng nhau:
+ So sánh tuần tự từ hàng cao nhất tới hàng thấp nhất.
+ Nếu hàng nào với chữ số to hơn thì số đó to hơn và trái lại, hàng với chữ số nhỏ hơn thì số đó nhỏ hơn. 
* Sau lúc thực hiện phép so sánh những số trong dãy số, ta xếp theo thứ tự yêu cầu. 

Đáp án:
a) Những số theo thứ tự từ bé tới to là : 3999; 4856; 5468; 5486.
b) Những số theo thứ tự từ to tới bé: 3762; 3726; 2763; 2736.

5. Giải bài 5 trang 147, 148 SGK Toán 5

Đề bài:
Tìm chữ số thích hợp để lúc viết vào chỗ chấm ta được:
a) ...43 chia hết cho 3;
b) 2...7 chia hết cho 9;
c) 81... chia hết cho cả Hai và 5;
d) 46... chia hết cho cả 3 và 5.

Đáp án:
a) ....43 chia hết cho 3 nên ....+ 4 + 3 = .... + 7 chia hết cho 3. Vậy với thể viết vào chỗ chấm một trong những chữ số sau : 2, 5 , 8.
b) Tương tự, 2 + ....+ 7 = 9 +.... chia hết cho 9. Vậy với thể viết 0 hoặc 9 vào chỗ chấm.
c) Để 81... chia hết cho cả Hai và 5 thì ... phải là 0. Vậy ta viết 0 vào chỗ chấm.
d) 46.... chia hết cho 5 nên .... với thể là 0 hoặc 5.
- Nếu .... là 0 ta với: 4 + 6 + 0 = 10 ko chia hết cho 3 (loại).
- Nếu .... là 5 ta với: 4 + 6 + 5 = 15 chia hết cho 3 (chọn).
Vậy ta viết chữ số 5 vào ô trống.

Hướng dẫn giải Toán lớp 5 trang 147, 148 (ngắn gọn)

-------------- HẾT ----------------

Trong tài liệu giải bài tập Toán 5 trang 147, 148 SGK, Ôn tập về số tự nhiên, những em học trò lớp 5 thuận tiện ôn tập, củng cố lý thuyết cũng như làm bài tập về số tự nhiên. Thông qua giải bài tập Toán 5 trang 147, 148 SGK, Ôn tập về số tự nhiên, những em sẽ tham khảo được cách giải để vận dụng vào làm bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 147 và 148 SGK và với thêm cách giải mới cho bài tập đó. Tương tự, lúc gặp những bài tập về số tự nhiên, những em nhanh chóng bắt tay vào làm.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-toan-5-trang-147-148-sgk-on-tap-ve-so-tu-nhien-33585n.aspx
Trên đây là phần Giải Toán lớp 5 trang 147, 148 trong mục giải bài tập toán lớp 5. Học trò với thể xem lại phần Giải Toán lớp 5 trang 145, 146 đã được giải trước đó hoặc xem trước phần Giải Toán lớp 5 trang 148, 149 để học tốt môn Toán lớp 5 hơn

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *