Giải Toán lớp 3 trang 83 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều
Trọn bộ lời giải bài tập Toán lớp 3 trang 83 Tập 1 & Tập Hai đầy đủ sgk và vở bài tập Kết nối tri thức, Chân trời thông minh, Cánh diều sẽ giúp học trò tiện lợi làm bài tập Toán lớp 3 trang 83. Bạn vào trang hoặc để theo dõi chi tiết.

Giải Toán lớp 3 trang 83 Kết nối tri thức, Chân trời thông minh, Cánh diều

Giải sgk Toán lớp 3 trang 83 (cả ba sách)

- Kết nối tri thức:

 • (Kết nối tri thức Tập 1) Giải Toán lớp 3 trang 83, 84 Bài 29: Tập dượt chung

 • (Kết nối tri thức Tập 2) Giải Toán lớp 3 trang 81, 82, 83, 84 Bài 67: Thực hiện xem đồng hồ, xem lịch

- Chân trời thông minh:

 • (Chân trời thông minh Tập 1) Giải Toán lớp 3 trang 82, 83 Em làm được những gì?

 • (Chân trời thông minh Tập 2) Giải Toán lớp 3 trang 82, 83, 84 Ôn tập hình học và đo lường

- Cánh diều:

 • (Cánh diều Tập 1) Giải Toán lớp 3 trang 82, 83 So sánh số to gấp mấy lần số bé

 • (Cánh diều Tập 2) Giải Toán lớp 3 trang 83, 84 Diện tích một hình

Giải Vở bài tập Toán lớp 3 trang 83 (cả ba sách)

- Vở bài tập Toán lớp 3 trang 83 Tập 1 (sách mới):

 • (Kết nối tri thức) Vở bài tập Toán lớp 3 Bài 34: Thực hiện và trải nghiệm với những đơn vị mi-li-mét, gam, mi-li-lít, độ C (trang 82, 83, 84)

 • (Chân trời thông minh) Vở bài tập Toán lớp 3 Tập Một trang 83 Nhiệt độ. Đo nhiệt độ

 • (Cánh diều) Vở bài tập Toán lớp 3 Tập Một trang 83 Tính trị giá biểu thức số

- Vở bài tập Toán lớp 3 trang 83 Tập 2 (sách mới):

 • (Kết nối tri thức) Vở bài tập Toán lớp 3 Bài 68: Tiền Việt Nam (Tập Hai trang 82, 83, 84)

 • (Chân trời thông minh) Vở bài tập Toán lớp 3 Tập Hai trang 82, 83 Ôn tập những số trong phạm vi 100 000

 • (Cánh diều) Vở bài tập Toán lớp 3 Tập Hai Tập dượt chung trang 82, 83, 84, 85
Lưu trữ: Giải Toán lớp 3 trang 83 (sách cũ)

Bài 1 (trang 83 SGK Toán 3): Tính trị giá của biểu thức:

a) 324 – 20 + 61

188 + 12 – 50

b) 21 x 3 : 9

40 : Hai x 6

Lời giải:

a) 324 – 20 + 61 = 304 + 61 = 365

188 + 12 – 50 = 200 - 50 = 120

b) 21 x 3 : 9 = 63 : 9 = 7

40 : Hai x 6 = 20 x 6 = 150

Bài 2 (trang 83 SGK Toán 3): Tính trị giá của biểu thức

a) 15 + 7 x 8

201 + 39 : 3

b) 90 + 28 : 2

564 – 10 x 4

Lời giải:

a) 15 + 7 x 8 = 15 + 56 = 71

201 + 39 : 3 = 201 + 13 = 214

b) 90 + 28 : 2 = 90 + 14 = 104

564 – 10 x 4 = 564 - 40 = 524

Bài 3 (trang 83 SGK Toán 3): Tính trị giá của biểu thức:

a) 123 x (42 – 40)

(100 + 11 ) x 9

b) 72 : (Hai x 4 )

64 : (8 : 4)

Lời giải:

a) 123 x (42 - 40) = 123 x 2 = 246

(100 + 11) x 9 = 111 x 9 = 999

b) 72 : (Hai x 4) = 72 : 8 = 9

64 : (8 : 4) = 64 : 2 = 32

Bài 4 (trang 83 SGK Toán 3): Mỗi số trong ô vuông là trị giá của biểu thức nào?

Lời giải:

Sở hữu thể nối mỗi biểu thức với trị giá của nó như sau:

Bài 5 (trang 83 SGK Toán 3): Người ta xếp 800 chiếc bánh vào những hộp, mỗi hộp 4 chiếc. Sau đó xếp những hộp vào những thùng, mỗi thùng 5 hộp. Hỏi với bao nhiêu thùng bánh?

Lời giải:

Cách 1:

Số hộp bánh là:

800 : 4 = 200 (hộp)

Số thùng bánh là:

200 : 5 = 40 (thùng)

Đáp số: 40 thùng bánh

Cách 2:

Số bánh trong mỗi thùng là:

4 x 5 = 20 (bánh)

Số thùng bánh là:

800 : 20 = 40 (thùng)

Đáp số: 40 thùng bánh

Tham khảo những bài giải bài tập Toán 3 Chương 2 : Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000 khác:

 • Hình chữ nhật
 • Hình vuông
 • Chu vi hình chữ nhật
 • Chu vi hình vuông
 • Tập dượt trang 89

Đã với lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Chân trời thông minh
 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Cánh diềuLeave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *