Toán 3 Bài 29: Luyện tập chung Giải Toán lớp 3 trang 83, 84 sách Kết nối tri thức với cuộc sống – Tập 1

Giải Toán lớp 3 trang 83, 84 sách Kết nối tri thức với cuộc sống tập Một giúp những em học trò lớp 3 tham khảo, xem gợi ý giải những bài tập Bài 29: Tập dượt chung của chủ đề Phép nhân, phép chia trong phạm vi 100.

Giải SGK Toán 3 trang 83, 84 Kết nối tri thức với cuộc sống tập Một được soạn chi tiết, bám sát nội dung trong sách giáo khoa giúp những em củng cố tri thức thật tốt. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo soạn giáo án cho học trò của mình theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và những em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Tập dượt trang 83 SGK Toán lớp 3 Kết nối tri thức tập 1

Bài 1

Tính nhẩm:

a) 10 x 7

20 x 4

40 x 2

30 x 3

b) 60 : 2

90 : 3

70 : 7

40 : 2

Gợi ý đáp án:

a)

10 x 7 = ?

Nhẩm: Một chục x 7 = 7 chục

10 x 7 = 70

20 x 4 = ?

Nhẩm: Hai chục x 4 = 8 chục

20 x 4 = 80

40 x 2 = ?

Nhẩm: 4 chục x 2 = 8 chục

40 x 2 = 80

30 x 3 = ?

Nhẩm: 3 chục x 3 = 9 chục

30 x 3 = 90

b)

60 : 2 = ?

Nhẩm: 6 chục : 2 = 3 chục

60 : 2 = 30

90 : 3 = ?

Nhẩm: 9 chục : 3 = 3 chục

90 : 3 = 30

70 : 7 = ?

Nhẩm: 7 chục : 7 = Một chục

70 : 7 = 10

40 : 2 = ?

Nhẩm: 4 chục : 2 = Hai chục

40 : 2 = 20

Bài 2

Mỗi bạn cần đi qua cây cầu nào để lấy được giỏ táo thích hợp?

Gợi ý đáp án:

Ta sở hữu:

32 giảm Hai lần được 16

27 gấp 3 lần được 81

24 giảm Hai lần được 12

Vậy những bạn cần đi qua cây cầu như sau: Bạn nữ và bạn nam cầm số 32 đi qua cây cầu A. Bạn nam áo đỏ đi cây cầu B

Bài 3

Mai làm được 27 tấm thiệp, số tấm thiệp làm được của Rô-bốt gấp 3 lần của Mai. Hỏi Rô-bốt làm được bao nhiêu tấm thiệp?

Gợi ý đáp án:

Rô - bốt làm được số tấm thiệp là:

27 x 3 = 81 (tấm)

Đáp số: 81 tấm thiệp

Bài 4

Buổi sáng shop bán được 30kg gạo. Số gạo buổi chiều bán được bằng số gạo buổi sáng giảm đi Hai lần. Hỏi buổi chiều shop đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam?

Gợi ý đáp án:

Buổi chiều shop đó bán được số kg gạo là:

30 : 2 = 15 (kg)

Đáp số: 15 kg gạo

Tập dượt trang 84 SGK Toán lớp 3 Kết nối tri thức tập 1

Bài 1

Đặt tính rồi tính (theo mẫu):

Gợi ý đáp án:

Bài 2

Số?

Gợi ý đáp án:

Bài 3

Rô-bốt sử dụng 35m vải để may quần áo người lao động. Mỗi bộ quần áo người lao động hết 3m vải. Hỏi Rô-bốt sở hữu thể may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo người lao động và còn thừa mấy mét vải?

Gợi ý đáp án:

- bốt sở hữu thể may được nhiều nhất số bộ quần áo người lao động và còn thừa số mét vải là:

35 : 3 = 11 (bộ), dư Hai mét vải

Đáp số: 11 bộ và thừa Hai mét vải.

Bài 4

Trong ngày hội trồng cây, Việt trồng được 5 cây. Số cây Rô-bốt trồng được gấp 3 lần số cây của Việt. Hỏi cả hai bạn trồng được bao nhiêu cây?

Gợi ý đáp án:

Số cây Rô-bốt trồng được là:

5 x 3 = 15 (cây)

Cả hai bạn trồng được số cây là:

15 + 5 = 20 (cây)

Đáp số: 20 cây

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *