Giải VBT Toán 3 Bài 21: Khối lập phương, khối hộp hình chữ nhật trang 56, 57 Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải và trả lời nghi vấn sách bài tập toán Kết nối tri thức (KNTT) lớp 3 tập Một Bài 21: Khối lập phương, khối hộp hình chữ nhật trang 56, 57 chuẩn xác nhất, mời những em học trò và phụ huynh tham khảo.

Giải VBT Toán lớp 3 KNTT Bài 21 Tiết Một trang 56, 57

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập Một trang 56 Bài 1: Số?

Chiếc khuông sắc của rạp xiếc với dạng khối lập phương với những cạnh được sơn màu xanh và đen (như hình vẽ).

a) Sườn sắt đó với tất cả  cạnh màu đen,  cạnh màu xanh.

b) Nghệ sĩ xiếc ảo thuật cần lắp những tấm gỗ hình vuông vừa khít những mặt của chiếc khuông đó. Nghệ sĩ cần sử dụng tất cả  tấm gỗ tương tự.

Lời giải:

Hình lập phương với: 8 đỉnh, 6 mặt, 12 cạnh.

a) Đếm số cạnh màu xanh và đen, ta thấy:

Sườn sắt đó với tất cả 4 cạnh màu đen, 8 cạnh màu xanh.

b) Nghệ sĩ xiếc ảo thuật cần lắp những tấm gỗ hình vuông vừa khít những mặt của chiếc khuông đó. Nghệ sĩ cần sử dụng tất cả 6 tấm gỗ tương tự (vì hình lập phương với 6 mặt).

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập Một trang 56 Bài 2: Số?

Một cục tẩy dạng khối hộp chữ nhật gồm hai nửa màu xám và màu xanh (như hình vẽ).

Khối hộp chữ nhật đó với   đỉnh ở nửa màu xanh và  đỉnh ở nửa màu xám.

Lời giải:

Cục tẩy gồm Một khối hộp chữ nhật màu xanh và Một khối hộp chữ nhật màu xám.

Do đó: Khối hộp chữ nhật đó với 8 đỉnh ở nửa màu xanh và 8 đỉnh ở nửa màu xám.

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập Một trang 57 Bài 3: Số?

Trong hình là những khối gỗ dạng khối lập phương đặt sát nhau. Một con kiến bò từ A tới B theo đường kẻ màu trắng (như hình vẽ).

Đường đi của con kiến đã chạm vào tất cả  cạnh của những khối gỗ.

Lời giải:

Ta đếm như sau:

Vậy đường đi của con kiến đã chạm vào tất cả 7 cạnh của khối gỗ.

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập Một trang 57 Bài 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Chú Tư làm những chiếc đèn lồng với khuông dạng khối lập phương (như hình vẽ).

Ở mỗi đỉnh của chiếc khuông, chú Tư sử dụng một sợi dây lạt để buộc. Để làm 5 chiếc khuông đèn tương tự thì chú Tư cần sử dụng …. sợi dây lạt.

Lời giải:

Khối lập phương với: 8 đỉnh.

Mỗi đỉnh chú Tư cần sử dụng Một sợi dây lạt để buộc lên để làm Một chiếc khuông đèn lồng, chú Tư cần sử dụng 8 sợi dậy lạt để buộc.

Tương tự để làm 5 chiếc khuông đèn lồng tương tự thì chú Tư cần sử dụng:

8 × 5 = 40 (sợi dây lạt).

Vậy số cần điền vào chỗ chấm là số 40.

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập Một trang 57 Bài 5: Ba nghệ sĩ đang trình diễn trên chiếc khuông thép dạng khối hộp chữ nhật (như hình vẽ).

a) Em hãy tô màu xanh những cạnh của chiếc khuông mà những nghệ sĩ đang bám.

b) Số?

Sở hữu … cạnh của chiếc khuông mà những nghệ sĩ ko bám vào.

Lời giải:

a) Ta tô như sau:

b) Chiếc khuông thép với tất cả 12 cạnh.

Những nghệ sĩ xiếc bám vào 3 cạnh.

Vậy với 9 cạnh của chiếc khuông mà những nghệ sĩ ko bám vào.

►►CLICK NGAY vào TẢI VỀ để download Giải VBT Toán 3 KNTT Bài 21: Khối lập phương, khối hộp hình chữ nhật trang 56, 57 file PDF hoàn toàn miễn phí.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *