Giải Toán lớp 4 trang 123 luyện tập chung

Toán 4 trang 123, chi tiết cách giải toán lớp 4 bài tập tành chung trang 123
 

Hướng dẫn giải toán lớp 4 trang 123 tập tành chung (gồm phương pháp giải)

1. Giải toán 4 trang 123 tập tành chung, bài 1

Đề bài:
Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:

Phương pháp giải:
* Bước 1: 
So sánh những phân số
- Trường hợp những phân số với cùng mẫu số: Ta so sánh phần tử số với nhau, nếu phân số nào với phần tử số to hơn thì phân số đó to hơn phân số còn lại, và trái lại
- Trường hợp những phân số khác mẫu số nhưng cùng tử số: Ta so sánh phần mẫu số, nếu mẫu số của phân số nào nhỏ hơn thì phân số đó to hơn và trái lại
- So sánh phân số với số 1:
+ Phân số nào với phần tử số to hơn mẫu số thì phân số đó to hơn 1
+ Phân số nào với phần tử số nhỏ hơn mẫu số thì phân số đó nhỏ hơn 1
+ Phân số nào với phần tử số bằng mẫu số thì phân số đó bằng 1
* Bước 2: Sau lúc thực hiện phép so sánh như trên, ta lựa chọn dấu để điền vào chỗ ba chấm cho thích hợp. 

Đáp án:

2. Giải toán lớp 4 trang 123 tập tành chung, bài 2

Đề bài:
Với hai số tự nhiên 3 và 5, hãy viết:
a) Phân số bé hơn 1;
b) Phân số to hơn 1.

Phương pháp giải:
- Phân số to hơn Một là phân số với phần tử số to hơn phần mẫu số
- Phân số nhỏ hơn Một là phân số với phần tử số nhỏ hơn phần mẫu số. 

Đáp án:

3. Giải toán lớp 4 tập tành chung trang 123 

Đề bài:
Viết những phân số theo thứ tự từ bé tới to:

Phương pháp giải:
- Câu a):
+ So sánh ba phân số: Lúc hai phân số với cùng tử số, phân số nào với phần mẫu số nhỏ hơn, thì phân số đó to hơn, và trái lại
+ Sau lúc so sánh những phân số, ta tiến hành sắp xếp chúng theo thứ tự từ bé tới to
- Câu b): Nhận xét: Những phân số đã cho đều chưa tối giản
+ Bước 1: Tiến hành rút gọn những phân số 
+ Bước 2: Thực hiện so sánh ba phân số theo những bước đã học
+ Bước 3: Sắp xếp chúng theo thứ tự từ nhỏ tới to. 

Đáp án:

4. Giải toán lớp 4 bài tập tành chung trang 123

Đề bài:
Tính:

Phương pháp giải:
Những em chia nhẩm phần tích ở trên và phần tích ở dưới dấu gạch ngang cho những thừa số chung, rút gọn phân số tới lúc tối giản nhất. 

Đáp án:

Hướng dẫn giải toán lớp 4 trang 123 tập tành chung ngắn gọn

* Giải bài tập Một toán 4 trang 123 SGK tập tành chung

Đề bài:

Trả lời:

* Giải bài tập Hai toán lớp 4 trang 123 SGK Toán 4

Đề bài:

Với hai số tự nhiên 3 và 5, hãy biết :

a) Phân số bế hơn 1;

b) Phân số to hơn 1.

Trả lời:

* Giải bài tập 3 toán lớp 4 bài tập tành chung trang 123 SGK

Đề bài:

Viết những phân số theo thứ tự bé tới to :

Trả lời:

* Giải bài tập 4 toán lớp 4 tập tành chung trang 123

Đề bài:

Tính:

Trả lời

-------------- HẾT ----------------

Trên đây là chi tiết nội dung phần giải toán lớp 4 tập tành chung trang 123, chi tiết cách giải toán lớp 4 trang 123 tập tành chung và đáp số bài 1, 2, 3, 4 mà Taimienphi.vn biên tập, tổng hợp được. Những em học trò với thể sử dụng những dữ liệu trong bài viết này để học và luyện giải bài tập toán lớp 4 của mình. Ngoài ra, nếu muốn ôn tập lại tri thức bài học, những em với thể tham khảo nội dung bài giải toán lớp 4 trang 122 mà Taimienphi.vn san sẻ trước đó hoặc xem trước nội dung bài Giải Toán lớp 4 trang 123, 124 để học tốt bài học này.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-123-sgk-toan-4-luyen-tap-chung-38538n.aspx
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *