Toán lớp 4 trang 69, 70 Luyện tập
Toán lớp 4 trang 69, 70 Tập tành

Với giải bài tập Toán lớp 4 trang 69, 70 Tập tành hay, chi tiết sẽ giúp học trò lớp 4 biết cách làm bài tập Toán lớp 4.

Giải Toán lớp 4 trang 69 Bài 1: Đặt tính rồi tính :

a) 17 x 86;

b) 428 x 39;

c) 2056 x 23.

Lời giải:

Đáp số:

a) 1462

b) 16 692

c) 47 311

Giải Toán lớp 4 trang 70 Bài 2: Viết trị giá của biểu thức vào ô trống:

m33023230
m × 78

Lời giải:

Nếu m = 3 thì m × 78 = 3 × 78 = 234 ;

Nếu m = 30 thì m × 78 = 30 × 78 = 2340  ;

Nếu m = 23 thì m × 78 = 23 × 78 = 1794 ;

Nếu m = 230 thì m × 78 = 230 × 78 = 17940 ;

Ta sở hữu bảng kết quả như sau:

m33023230
m × 782342340179417940

Giải Toán lớp 4 trang 70 Bài 3: Tìm người khỏe mạnh thường nhật mỗi phút đập khoảng 75 lần. Hãy tính số lần đập của tim người đó trong 24 giờ.

Tóm tắt

Mỗi phút: khoảng 75 lần

24 giờ: .....lần ?

Lời giải:

Cách 1:

Đổi: Một giờ = 60 phút.

Trong Một giờ tim người đó đập số lần là:

          75 × 60 = 4500 (lần)

Trong 24 giờ, tim người đó đập số lần là:

          4500 × 24 = 108000 (lần)

                           Đáp số: 108000 lần.

Cách 2:

Số phút trong 24 giờ là

60 x 24 = 1440 (phút)

Trong 24 giờ, tim người đó đập số lần là

75 x 1440 = 108 000 (lần)

               Đáp số: 108 000 lần

Giải Toán lớp 4 trang 70 Bài 4: Một shop bán 13kg đường loại 5200 đồng một ki-lô-gam và 18kg đường loại 5500 đồng một ki-lô-gam. Hỏi lúc bán hết hai loại đường trên shop đó thu được tất cả bao nhiêu tiền?

Tóm tắt

Loại 5200 đồng/kg: 13 kg

Loại 5500 đồng/kg: 18 kg

Tất cả:..... đồng?

Lời giải:

Số tiền bán 13kg đường loại 5200 đồng một ki-lô-gam là:

                5200 × 13 = 67600 (đồng)

Số tiền bán 18kg đường loại 5500 đồng một ki-lô-gam là:

               5500 × 18 = 99000 (đồng)

Số tiền shop thu được tất cả là:

               67600 + 99000 = 166600 (đồng)

                                Đáp số: 166600 đồng.

Giải Toán lớp 4 trang 70 Bài 5: Một trường học sở hữu 18 lớp, trong đó 12 lớp, mỗi lớp sở hữu 30 học trò và 6 lớp, mỗi lớp sở hữu 35 học trò. Hỏi trường đó sở hữu tất cả bao nhiêu học trò?

Tóm tắt

Mỗi lớp 30 học trò: 12 lớp

Mỗi lớp 35 học trò: 6 lớp

Tất cả: ..... học trò?

Lời giải:

Số học trò của 12 lớp, mỗi lớp sở hữu 30 học trò là:

              30 × 12 = 360 (học trò)

Số học trò của 6 lớp, mỗi lớp sở hữu 35 học trò là:

              35 × 6 = 210 (học trò)

Tổng số học trò của trường là:

              360 + 210 = 570 (học trò) 

                            Đáp số: 570 học trò.


Giải bài tập Nhân với số sở hữu hai chữ số

 • Giải bài tập Toán lớp 4 trang 69: Nhân với số sở hữu hai chữ số
 • Giải vở bài tập Toán lớp 4 Bài 59. Nhân số sở hữu hai chữ số
 • Giải Toán 4 VNEN Bài 39: Nhân với số sở hữu hai chữ số
 • Trắc nghiệm Toán lớp 4 Nhân với số sở hữu hai chữ số (sở hữu đáp án)

Tham khảo giải Vở bài tập Toán lớp 4:

 • Giải vở bài tập Toán lớp 4 Bài 60. Tập tành
 • Giải Toán lớp 4 trang 71 Giới thiệu nhân nhẩm số sở hữu hai chữ số với 11
 • Giải Toán lớp 4 trang 73 Nhân với số sở hữu ba chữ số
 • Giải Toán lớp 4 trang 73 Nhân với số sở hữu ba chữ số (tiếp theo)
 • Giải Toán lớp 4 trang 74 Tập tành
 • Giải Toán lớp 4 trang 75 Tập tành chung
 • Giải Toán lớp 4 trang 76 Chia một tổng cho một số
 • Giải Vở bài tập Toán lớp 4
 • Top 80 Đề thi Toán lớp 4 sở hữu đáp án
 • Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 4

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 3-4-5 sở hữu đáp ánLeave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *