Toán lớp 5: Tỉ số phần trăm trang 73 Giải Toán lớp 5 trang 73, 74

Giải Toán lớp 5: Tỉ số phần trăm mang tới đáp án, hướng dẫn giải chi tiết 3 bài tập trong SGK Toán 5 trang 73, 74. Đồng thời, còn tổng hợp toàn bộ lý thuyết quan yếu, giúp những em nắm vững tri thức.

Với lời giải chi tiết, trình bày khoa học, còn giúp những em học trò lớp 5 rèn luyện kỹ năng giải thật tốt. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án bài Tỉ số phần trăm của Chương 2. Mời thầy cô và những em cùng tham khảo bài viết:

Đáp án Toán 5 trang 74

Bài 1: 15%, 12%, 32%

Bài 2: 95%.

Bài 3: a) 54%; b) 46%

Hướng dẫn giải bài tập Toán 5 trang 74

Bài 1

Viết (theo mẫu):

Mẫu

Gợi ý đáp án:

;

;

.

Bài 2

Rà soát sản phẩm một nhà máy, người ta thấy cứ trung bình 100 sản phẩm thì mang 95 sản phẩm đạt chuẩn. Hỏi số sản phẩm đạt chuẩn chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số sản phẩm của nhà máy?

Gợi ý đáp án:

Số sản phẩm đạt chuẩn chiếm số phần trăm trong tổng số sản phẩm của nhà máy là:

Vậy số sản phẩm đạt chuẩn chiếm 95% tổng số sản phẩm của nhà máy

Đáp số: 95%.

Số sản phẩm đạt chuẩn chiếm 95% tổng số sản phẩm của nhà máy

Bài 3

Một vườn cây mang 1000 cây, trong đó mang 540 cây lấy gỗ và còn lại là cây ăn quả.

a) Số cây lấy gỗ chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số cây trong vườn?

b) Tỷ số phần trăm của số cây ăn quả và số cây trong vườn là bao nhiêu?

Gợi ý đáp án:

a) Cây lấy gỗ chiếm số phần trăm tổng số cây trong vườn:

540 : 1000 x 100 = 54%

b) Trong vườn mang số cây ăn quả là:

1000 − 540 = 460 (cây)

Tỷ số phần trăm của số cây ăn quả và số cây trong vườn là:

460 : 1000 x 100 = 46 %

Đáp số: 54 % và 46 %

Lý thuyết Tỉ số phần trăm

a) Ví dụ 1: Diện tích một vườn hoa là 100m2, trong đó mang 25m2 trồng hoả hồng. Tìm tỉ số của diện tích trồng hoả hồng và diện tích vườn hoa.

Ta viết: = 25%

Đọc là: hai mươi lăm phần trăm.

Ta nói: Tỉ số phần trăm của diện tích trồng hoả hồng và diện tích vườn hoả hồng là 25%; hoặc: Diện tích trồng hoả hồng chiếm 25% diện tích vườn hoa.

b) Ví dụ 2: Một trường mang 400 học trò, trong đó mang 80 học trò giỏi. Tìm tỉ số của số học trò giỏi và số học trò toàn trường.

Tỉ số của số học trò giỏi và số học trò toàn trường là:

80 : 400 hay

Ta mang: 80 : 400 === 20%.

Ta cũng nói rằng: Tỉ số phần trăm của số học trò giỏi và số học trò toàn trường là 20%; hoặc: Số học trò giỏi chiếm 20% số học trò toàn trường.

Tỉ số này cho biết cứ 100 học trò của toàn trường thì mang 20 học trò giỏi.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *