Toán 6 Kết nối tri thức Bài 19: Hình chữ nhật, Hình thoi, Hình bình hành, Hình thang cân

Với giải bài tập Toán lớp 6 Bài 19: Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết giúp học trò thuận tiện làm bài tập Toán 6 Hình học Bài 19.

Giải Toán 6 Kết nối tri thức Bài 19: Hình chữ nhật, Hình thoi, Hình bình hành, Hình thang cân

Video Giải Toán 6 Bài 19: Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân - sách Kết nối tri thức - Cô Hoàng Thanh Xuân (Thầy giáo VietJack)

1. Hình chữ nhật

Giải Toán 6 trang 83 Tập 1

 • Hoạt động Một trang 83 Toán lớp 6 Tập 1: Ví dụ: màn hình ti vi, một mặt tủ lạnh, mặt hộp đựng thức ăn, mặt bàn, cửa sổ ....

 • Hoạt động Hai trang 83 Toán lớp 6 Tập 1: Quan sát hình chữ nhật ở Hình 4.8a. Nêu tên đỉnh, cạnh, đường chéo ....

Giải Toán 6 trang 84 Tập 1

 • Thực hiện Một trang 84 Toán lớp 6 Tập 1: Vẽ hình chữ nhật ABCD mang một cạnh bằng 5 cm, một cạnh bằng 3 cm ....

2. Hình thoi

 • Hoạt động 3 trang 84 Toán lớp 6 Tập 1: Trong những vật dụng mang ở Hình 4.9, vật dụng nào mang hình trạng thoi ....

Giải Toán 6 trang 85 Tập 1

 • Hoạt động 4 trang 85 Toán lớp 6 Tập 1: Quan sát hình thoi ở Hình 4.10a. Sử dụng thước thẳng hoặc compa ....

 • Nghi vấn trang 85 Toán lớp 6 Tập 1: Quan sát hình vẽ. Hãy tìm điểm E trên đoạn thẳng BC ....

 • Thực hiện Hai trang 85, 86 Toán lớp 6 Tập 1: Vẽ hình thoi ABCD mang cạnh bằng 3 cm theo hướng dẫn sau: Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB ....

Giải Toán 6 trang 86 Tập 1

 • Vận dụng trang 86 Toán lớp 6 Tập 1: Em hãy vẽ đường trang trí theo mẫu dưới đây rồi tô màu tùy ý ....

3. Hình bình hành

 • Hoạt động 5 trang 86 Toán lớp 6 Tập 1: Hình bình hành mang trong hình ảnh nào dưới đây (H.4.11) ....

Giải Toán 6 trang 87 Tập 1

 • Hoạt động 6 trang 87 Toán lớp 6 Tập 1: Quan sát hình bình hành ở Hình 4.12a. Đo và so sánh độ dài những cạnh đối ....

 • Thực hiện 3 trang 87 Toán lớp 6 Tập 1: Vẽ hình bình hành ABCD mang AB = 5 cm; BC = 3 cm theo hướng dẫn sau ....

4. Hình thang cân

Giải Toán 6 trang 88 Tập 1

 • Hoạt động 7 trang 88 Toán lớp 6 Tập 1: Mặt bàn ở hình bên là hình ảnh của một hình thang cân. Em hãy tìm thêm ....

 • Hoạt động 8 trang 88 Toán lớp 6 Tập 1: Quan sát hình thang cân ở Hình 4.13a. Gọi tên những đỉnh, đáy to, đáy nhỏ ....

 • Tập luyện trang 88 Toán lớp 6 Tập 1: Hình nào trong những hình đã cho là hình thang cân? Hãy cho biết tên ....

Giải Toán 6 trang 89 Tập 1

 • Thực hiện 4 trang 89 Toán lớp 6 Tập 1: Gấp, cắt hình thang cân từ tờ giấy hình chữ nhật. Bước 1. Gấp đôi tờ giấy ....

Bài tập

 • Bài 4.9 trang 89 Toán lớp 6 Tập 1: Vẽ hình chữ nhật mang một cạnh dài 6 cm, một cạnh dài 4 cm ....

 • Bài 4.10 trang 89 Toán lớp 6 Tập 1: Vẽ hình thoi mang cạnh 4 cm ....

 • Bài 4.11 trang 89 Toán lớp 6 Tập 1: Vẽ hình bình hành mang độ dài một cạnh bằng 6 cm, một cạnh bằng 3 cm ....

 • Bài 4.12 trang 89 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy kể tên những hình thang cân, hình chữ nhật mang trong hình lục giác đều sau ....

 • Bài 4.13 trang 89 Toán lớp 6 Tập 1: Cho hình bình hành ABCD, hai đường chéo AC và BD cắt nhau ....

 • Bài 4.14 trang 89 Toán lớp 6 Tập 1: Vẽ và cắt từ giấy một hình thoi tùy ý. Sau đó cắt hình thoi theo ....

 • Bài 4.15 trang 89 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy cắt 6 hình thang cân giống nhau rồi ghép thành hình mặt chiếc bàn ....

 • Toán 6 Bài 20: Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học

 • Toán 6 Tập luyện chung trang 95 - 96

 • Toán 6 Bài tập cuối Chương 4 trang 97

 • Toán 6 Bài 21: Hình mang trục đối xứng

 • Toán 6 Bài 22: Hình mang tâm đối xứng


Lý thuyết Toán 6 Bài 19: Hình chữ nhật, Hình thoi, Hình bình hành, Hình thang cân (hay, chi tiết)

1. Hình chữ nhật

Trong hình chữ nhật mang:

- Bốn góc bằng nhau và bằng 900C.

- Những cặp cạnh đối bằng nhau.

- Hai đường chéo bằng nhau.

Ví dụ 1. Lấy ví dụ về những hình mang hình trạng chữ nhật trong thực tiễn.

Lời giải

Mặt bàn, Mặt bảng, cửa ra vào, cửa sổ, …

2. Hình thoi

Trong hình thoi :

- Bốn cạnh bằng nhau.

- Hai đường chéo vuông góc với nhau.

- Những cặp góc đối bằng nhau.

Ví dụ 2. Vẽ hình thoi cạnh 4cm.

Lời giải

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB = 4cm.

Bước 2. Vẽ đoạn thẳng BC = 4cm (điểm C khác điểm A).

Bước 3. Qua điểm C vẽ đường thẳng song song với AB. Trên phố thẳng này lấy điểm D sao cho CD = 4cm.

Bước 4. Nối D với A ta được hình thoi ABCD.

3. Hình bình hành

Trong hình bình hành:

- Những cặp cạnh đối bằng nhau.

- Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

- Những cặp cạnh đối song song.

- Những cặp góc đối bằng nhau.


Trắc nghiệm Toán 6 Bài 19: Hình chữ nhật, Hình thoi, Hình bình hành, Hình thang cân (mang đáp án)

I. Nhận mặt

Câu 1. Quan sát hình sau và cho biết hình nào là hình chữ nhật, hình nào là hình thoi?

A. Hình chữ nhật là hình a), Hình c) là hình thoi

B. Ko mang hình chữ nhật, Hình c) là hình thoi

C. Hình chữ nhật là hình a), ko mang hình thoi

D. Hình chữ nhật là hình b), Hình c) là hình thoi

Câu 2. Trong những hình sau đây, hình nào là hình chữ nhật?

A. Hình a) và Hình b).

B. Hình b) và Hình c).

C. Hình c) và Hình a).

D. Hình a), Hình b) và Hình c).

Câu 3. Quốc kì Việt Nam mang hình gì?

A. Hình chữ nhật

B. Hình vuông.

C. Hình thoi.

D. Hình bình hành.

Câu 4. Với bao nhiêu tính chất dưới đây là tính chất của hình thang cân?

a) Trong hình thang cân mang hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

b) Trong hình thang cân mang hai đường chéo bằng nhau.

c) Trong hình thang cân mang hai góc kề một đáy bằng nhau.

d) Trong hình thang cân mang hai cặp cạnh đối song song với nhau.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 5. Hình nào dưới đây là hình bình hành?

A. Hình 1

B. Hình 2

C. Hình 3

D. Hình 4

Câu 6. Cho hình chữ nhật MNPQ, ta mang:

A. MN = NP.

B. MP = MN.

C. PQ = NP.

D. MP = NQ.

Câu 7. Phát biểu nào dưới đây là đúng về hình thoi?

A. Hình thoi mang bốn góc bằng nhau.

B. Hình thoi mang hai đường chéo bằng nhau.

C. Hình thoi mang hai góc kề một cạnh bằng nhau.

D. Hình thoi mang hai đường chéo vuông góc.

Câu 8. Cho hình vẽ sau: 

Phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. ABCD là hình thoi

B. ABCE là hình thang cân

C. ABCD là hình bình hành

D. ABCE là hình chữ nhật

Nhà băng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 6 mang đáp án

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *