Giải bài 98 trang 39 sgk toán 6 tập 1

PHẦN SỐ HỌC - TOÁN 6 TẬP 1

 • Chương I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN
  • Tập hợp. Phần tử của tập hợp
  • Tập hợp những số tự nhiên
  • Ghi số tự nhiên
  • Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con
  • Phép cùng và phép nhân
  • Phép trừ và phép chia
  • Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số.
  • Chia hai lũy thừa cùng cơ số
  • Thứ tự thực hiện những phép tính
  • Tính chất chia hết của một tổng.
  • Tín hiệu chia hết cho 2, cho 5
  • Tín hiệu chia hết cho 3, cho 9.
  • Ước và bội
  • Số yếu tố. Hợp số. Bảng số yếu tố
  • Phân tích một số ra thừa số yếu tố
  • Ước chung và bội chung
  • Ước chung to nhất
  • Bội chung nhỏ nhất.
  • Ôn tập chương I:Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên
 • Chương II. SỐ NGUYÊN
  • Làm quen với số nguyên âm.
  • Tập hợp những số nguyên.
  • Thứ tự trong tập hợp những số nguyên.
  • Cùng hai số nguyên cùng dấu.
  • Cùng hai số nguyên khác dấu.
  • Tính chất của phép cùng những số nguyên.
  • Phép trừ hai số nguyên.
  • Quy tắc dấu ngoặc.
  • Quy tắc chuyển vế.
  • Nhân hai số nguyên khác dấu.
  • Nhân hai số nguyên cùng dấu.
  • Tính chất của phép nhân.
  • Bội và ước của một số nguyên.
  • Ôn tập chương II: Số nguyên - Toán 6

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 6 TẬP 1

 • Chương I. ĐOẠN THẲNG
  • Điểm. Đường thẳng
  • Ba điểm thẳng hàng
  • Đường thẳng đi qua hai điểm
  • Thực hiện: Trồng cây thẳng hàng
  • Tia
  • Đoạn thẳng
  • Độ dài đoạn thẳng
  • Lúc nào thì AM + MB = AB?
  • Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài
  • Trung điểm của đoạn thẳng
  • Ôn tập chương I: Đoạn thẳng - Toán 6

PHẦN SỐ HỌC - TOÁN 6 TẬP 2

 • Chương III. PHÂN SỐ
  • Mở rộng khái niệm về phân số
  • Phân số bằng nhau
  • Tính chất cơ bản của phân số.
  • Rút gọn phân số
  • Quy đồng mẫu số nhiều phân số
  • So sánh phân số
  • Phép cùng phân số
  • Tính chất cơ bản của phép cùng phân số
  • Phép trừ phân số
  • Phép nhân phân số
  • Tính chất cơ bản của phép nhân phân số
  • Phép chia phân số
  • Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm
  • Tìm trị giá phân số của một số cho trước
  • Tìm một số biết trị giá một phân số của nó
  • Tìm tỉ số của hai số
  • Biểu đồ phần trăm
  • Ôn tập chương III: Phân số - Toán 6
  • Ôn tập cuối năm phần Số học - Toán 6 tập 2

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 6 TẬP 2

 • Chương II. GÓC
  • Nửa mặt phẳng
  • Góc
  • Số đo góc
  • Lúc nào góc xOy + góc yOz= góc xOz?
  • Vẽ góc cho biết số đo
  • Tia phân giác của góc
  • Thực hiện đo góc trên mặt đất
  • Đường tròn
  • Tam giác
  • Ôn tập phần Hình học - Toán 6

--- Cập nhật: 17-03-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Luyện tập: Giải bài 96 97 98 99 100 trang 39 sgk Toán 6 tập 1 từ website giaibaisgk.com cho từ khoá giải toán lớp 6 tập Một trang 39 bài 98.

Tập tành Bài §11. Tín hiệu chia hết cho 2, cho 5, chương I – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên, sách giáo khoa toán 6 tập một. Nội dung bài giải bài 96 97 98 99 100 trang 39 sgk toán 6 tập Một bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần số học mang trong SGK toán để giúp những em học trò học tốt môn toán lớp 6.


Lý thuyết

1. Nhận xét mở đầu

Ta thấy:

   (90 = 9 . 10 = 9 . 2 . 5 ) chia hết cho 2, cho 5;

   (610 = 61 . 10 = 61 . 2 . 5) chia hết cho 2, cho 5;

   (1240 = 124 . 10 = 124 . 2 . 5)chia hết cho 2, cho 5.

Nhận xét: Những số mang chữ số tận cùng là 0 đều chia hết cho Hai và chia hết cho 5.

2. Tín hiệu chia hết cho 2

Ví dụ: Xét số n = (overline{43*})

Ta viết : n = (overline{43*} = 430 + *)

Nếu * là những chứ số 0, 2, 4, 6, 8 (là những chữ số chẵn) thì n chia hết cho 2.

Nếu * là những chữ số 1, 3, 5, 7, 9 (là những chữ số lẻ) thì n ko chia hết cho 2.

Kết luận: Những số mang chữ số tận cùng là chữ số chẵn thì chia hết cho Hai và chỉ những số đó mới chia hết cho 2.

3. Tín hiệu chia hết cho 5

Ví dụ: (n = overline{43*})

Nếu * là những chữ số 0 hoặc 5 thì n chia hết cho 5.

Nếu * là những chữ số khác 0 hoặc 5 thì n ko chia hết cho 5.

Kết luận: Những số mang chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5 và chỉ những số đó mới chia hết cho 5.

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài 96 97 98 99 100 trang 39 sgk toán 6 tập 1. Những bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!


Tập tành

Giaibaisgk.com giới thiệu với những bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần số học 6 kèm bài giải chi tiết bài 96 97 98 99 100 trang 39 sgk toán 6 tập Một của bài §11. Tín hiệu chia hết cho 2, cho 5 trong chương I – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên cho những bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập những bạn xem dưới đây:

Giải bài 96 97 98 99 100 trang 39 sgk toán 6 tập 1

1. Giải bài 96 trang 39 sgk Toán 6 tập 1

Điền chữ số vào dấu * để được *85 thỏa mãn điều kiện:

a) Chia hết cho 2;

b) Chia hết cho 5.

Bài giải:

a) Số *85 mang tận cùng là số lẽ 5 nên ko thể điền bất cứ số nào vào dấu * để *85 chia hết cho 2

b) Theo tín hiệu chia hết cho 5 thì mang thể điền mọi chữ số khác 0 để *85 chia hết cho 5 vì lúc đó ta được một số mang chữ số tận cùng là 5.


2. Giải bài 97 trang 39 sgk Toán 6 tập 1

Tiêu dùng ba chữ số 4, 0, 5, hãy ghép thành những số tự nhiên mang ba chữ số khác nhau thỏa mãn điều kiện:

a) Số đó chia hết cho 2;

b) Số đó chia hết cho 5.

Bài giải:

a) Với ba chữ số 4; 0; 5 ta ghép được những số chia hết cho Hai đó là 540 hoặc 450 hoặc 504.

b) Với ba chữ số 4; 0; 5 ta ghép được những số chia hết cho 5 đó là 405 hoặc 450 hoặc 540.


3. Giải bài 98 trang 39 sgk Toán 6 tập 1

Đánh dấu “x” vào ô thích hợp trong những câu sau:

Bài giải:

Câu

Đúng

Sai

a) Số mang chữ số tận cùng bằng 4 thì chia hết cho 2.

X

b) Số chia hết cho Hai thì mang chữ số tận cùng bằng 4.

X

c) Số chia hết cho Hai và chia hết cho 5 thì mang chữ số tận cùng bằng 0.

X

d) Số chia hết cho 5 thì mang chữ số tận cùng bằng 5.

X


4. Giải bài 99 trang 39 sgk Toán 6 tập 1

Tìm số tự nhiên mang hai chữ số, những chữ số giống nhau, biết rằng số đó chia hết cho Hai và chia cho 5 thì dư 3.

Bài giải:

Số tự nhiên mang hai chữ số giống nhau và chia hết cho Hai chỉ mang thể là một trong những số $22, 44, 66, 88$. Những chữ số tận cùng $2, 4, 6, 8$ chỉ mang 8 chia cho 5 dư 3.

Do đó số cần tìm là số $88$.


5. Giải bài 100 trang 39 sgk Toán 6 tập 1

Ô tô trước nhất ra đời năm nào?

Ô tô trước nhất ra đời năm n = $overline{abbc}$, trong đó n ⋮ 5 và a, b, c ∈ {1; 5; 8}, (a, b, c khác nhau).

Bài giải:

Từ giả thiết, mang thể suy luận:

Ta đang ở thế kỉ XXI nên a ko thể to hơn 2. Do đó a = 1.

Để n ⋮ 5, tức $overline{abbc}$ chia hết cho 5 thì chữ số tận cùng c phải là 5

Mặt khác a, b, c khác nhau nên b = 8.

Vậy ô tô trước nhất ra đời năm $1885$.


Bài trước:

 • Giải bài 91 92 93 94 95 trang 38 sgk toán 6 tập 1

Bài tiếp theo:

 • Giải bài 101 102 103 104 105 trang 41 42 sgk toán 6 tập 1

 • Những bài toán 6 khác
 • Để học tốt môn Vật lí lớp 6
 • Để học tốt môn Sinh vật học lớp 6
 • Để học tốt môn Ngữ văn lớp 6
 • Để học tốt môn Lịch sử lớp 6
 • Để học tốt môn Địa lí lớp 6
 • Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 6
 • Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 6 thí điểm
 • Để học tốt môn Tin học lớp 6
 • Để học tốt môn GDCD lớp 6

Chúc những bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 6 với giải bài 96 97 98 99 100 trang 39 sgk toán 6 tập 1!


“Bài tập nào khó đã mang giaibaisgk.com“


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *