Luyện tập: Giải bài 96 97 98 99 100 trang 39 sgk Toán 6 tập 1

Tập tành Bài §11. Tín hiệu chia hết cho 2, cho 5, chương I – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên, sách giáo khoa toán 6 tập một. Nội dung bài giải bài 96 97 98 99 100 trang 39 sgk toán 6 tập Một bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần số học sở hữu trong SGK toán để giúp những em học trò học tốt môn toán lớp 6.


Lý thuyết

1. Nhận xét mở đầu

Ta thấy:

   (90 = 9 . 10 = 9 . 2 . 5 ) chia hết cho 2, cho 5;

   (610 = 61 . 10 = 61 . 2 . 5) chia hết cho 2, cho 5;

   (1240 = 124 . 10 = 124 . 2 . 5)chia hết cho 2, cho 5.

Nhận xét: Những số sở hữu chữ số tận cùng là 0 đều chia hết cho Hai và chia hết cho 5.

2. Tín hiệu chia hết cho 2

Ví dụ: Xét số n = (overline{43*})

Ta viết : n = (overline{43*} = 430 + *)

Nếu * là những chứ số 0, 2, 4, 6, 8 (là những chữ số chẵn) thì n chia hết cho 2.

Nếu * là những chữ số 1, 3, 5, 7, 9 (là những chữ số lẻ) thì n ko chia hết cho 2.

Kết luận: Những số sở hữu chữ số tận cùng là chữ số chẵn thì chia hết cho Hai và chỉ những số đó mới chia hết cho 2.

3. Tín hiệu chia hết cho 5

Ví dụ: (n = overline{43*})

Nếu * là những chữ số 0 hoặc 5 thì n chia hết cho 5.

Nếu * là những chữ số khác 0 hoặc 5 thì n ko chia hết cho 5.

Kết luận: Những số sở hữu chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5 và chỉ những số đó mới chia hết cho 5.

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài 96 97 98 99 100 trang 39 sgk toán 6 tập 1. Những bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!


Tập tành

Giaibaisgk.com giới thiệu với những bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần số học 6 kèm bài giải chi tiết bài 96 97 98 99 100 trang 39 sgk toán 6 tập Một của bài §11. Tín hiệu chia hết cho 2, cho 5 trong chương I – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên cho những bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập những bạn xem dưới đây:

Giải bài 96 97 98 99 100 trang 39 sgk toán 6 tập 1

1. Giải bài 96 trang 39 sgk Toán 6 tập 1

Điền chữ số vào dấu * để được *85 thỏa mãn điều kiện:

a) Chia hết cho 2;

b) Chia hết cho 5.

Bài giải:

a) Số *85 sở hữu tận cùng là số lẽ 5 nên ko thể điền bất cứ số nào vào dấu * để *85 chia hết cho 2

b) Theo tín hiệu chia hết cho 5 thì sở hữu thể điền mọi chữ số khác 0 để *85 chia hết cho 5 vì lúc đó ta được một số sở hữu chữ số tận cùng là 5.


2. Giải bài 97 trang 39 sgk Toán 6 tập 1

Sử dụng ba chữ số 4, 0, 5, hãy ghép thành những số tự nhiên sở hữu ba chữ số khác nhau thỏa mãn điều kiện:

a) Số đó chia hết cho 2;

b) Số đó chia hết cho 5.

Bài giải:

a) Với ba chữ số 4; 0; 5 ta ghép được những số chia hết cho Hai đó là 540 hoặc 450 hoặc 504.

b) Với ba chữ số 4; 0; 5 ta ghép được những số chia hết cho 5 đó là 405 hoặc 450 hoặc 540.


3. Giải bài 98 trang 39 sgk Toán 6 tập 1

Đánh dấu “x” vào ô thích hợp trong những câu sau:

Bài giải:

Câu

Đúng

Sai

a) Số sở hữu chữ số tận cùng bằng 4 thì chia hết cho 2.

X

b) Số chia hết cho Hai thì sở hữu chữ số tận cùng bằng 4.

X

c) Số chia hết cho Hai và chia hết cho 5 thì sở hữu chữ số tận cùng bằng 0.

X

d) Số chia hết cho 5 thì sở hữu chữ số tận cùng bằng 5.

X


4. Giải bài 99 trang 39 sgk Toán 6 tập 1

Tìm số tự nhiên sở hữu hai chữ số, những chữ số giống nhau, biết rằng số đó chia hết cho Hai và chia cho 5 thì dư 3.

Bài giải:

Số tự nhiên sở hữu hai chữ số giống nhau và chia hết cho Hai chỉ sở hữu thể là một trong những số $22, 44, 66, 88$. Những chữ số tận cùng $2, 4, 6, 8$ chỉ sở hữu 8 chia cho 5 dư 3.

Do đó số cần tìm là số $88$.


5. Giải bài 100 trang 39 sgk Toán 6 tập 1

Ô tô trước nhất ra đời năm nào?

Ô tô trước nhất ra đời năm n = $overline{abbc}$, trong đó n ⋮ 5 và a, b, c ∈ {1; 5; 8}, (a, b, c khác nhau).

Bài giải:

Từ giả thiết, sở hữu thể suy luận:

Ta đang ở thế kỉ XXI nên a ko thể to hơn 2. Do đó a = 1.

Để n ⋮ 5, tức $overline{abbc}$ chia hết cho 5 thì chữ số tận cùng c phải là 5

Mặt khác a, b, c khác nhau nên b = 8.

Vậy ô tô trước nhất ra đời năm $1885$.


Bài trước:

 • Giải bài 91 92 93 94 95 trang 38 sgk toán 6 tập 1

Bài tiếp theo:

 • Giải bài 101 102 103 104 105 trang 41 42 sgk toán 6 tập 1

 • Những bài toán 6 khác
 • Để học tốt môn Vật lí lớp 6
 • Để học tốt môn Sinh vật học lớp 6
 • Để học tốt môn Ngữ văn lớp 6
 • Để học tốt môn Lịch sử lớp 6
 • Để học tốt môn Địa lí lớp 6
 • Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 6
 • Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 6 thí điểm
 • Để học tốt môn Tin học lớp 6
 • Để học tốt môn GDCD lớp 6

Chúc những bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 6 với giải bài 96 97 98 99 100 trang 39 sgk toán 6 tập 1!


“Bài tập nào khó đã sở hữu giaibaisgk.com“


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *