Luyện tập các phép tính về phân số và số thập phân: Giải bài 106 107 108 trang 48 sgk Toán 6 tập 2

Tập tành những phép tính về phân số và số thập phân, chương III – Phân số, sách giáo khoa toán 6 tập hai. Nội dung giải bài tập tành: giải bài 106 107 108 trang 48 sgk toán 6 tập Hai bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần số học sở hữu trong SGK toán để giúp những em học trò học tốt môn toán lớp 6.


Lý thuyết

Trước lúc đi vào giải bài tập tành những phép tính về phân số và số thập phân: giải bài 106 107 108 trang 48 sgk toán 6 tập 2, chúng ta hãy ôn lại tri thức của những bài trước:

1. Bài §7. Phép cùng phân số

2. Bài §8. Tính chất cơ bản của phép cùng phân số

3. Bài §9. Phép trừ phân số

4. Bài §10. Phép nhân phân số

5. Bài §11. Tính chất cơ bản của phép nhân phân số

6. Bài §12. Phép chia phân số

7. Bài §13. Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Dưới đây là giải bài tập tành những phép tính về phân số và số thập phân: giải bài 106 107 108 trang 48 sgk toán 6 tập 2. Những bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!


Tập tành

Giaibaisgk.com giới thiệu với những bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần số học 6 kèm bài giải chi tiết bài 106 107 108 trang 48 sgk toán 6 tập Hai của bài tập tành từ bài §7 Phép cùng phân số tới bài §13 Hỗn số – Số thập phân – Phần trăm trong chương III – Phân số cho những bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập những bạn xem dưới đây:

Giải bài 106 107 108 trang 48 sgk toán 6 tập 2

1. Giải bài 106 trang 48 sgk Toán 6 tập 2

Hoàn thành những phép tính sau:

({7 over 9} + {5 over {12}} – {3 over 4} = {{7.4} over {36}} + {{5. ldots } over {36}} – {{3. ldots } over {36}} = {{28 + ldots – ldots } over {36}} = {{16} over {36}} = { ldots over ldots })

Bài giải:

({7 over 9} + {5 over {12}} – {3 over 4} = {{7.4} over {36}} + {{5.3} over {36}} – {{3.9} over {36}} = {{28 + 15 – 27} over {36}} = {{16} over {36}} = {4 over 9})


2. Giải bài 107 trang 48 sgk Toán 6 tập 2

Tính:

a) ({Một over 3} + {3 over 8} – {7 over {12}})

b) ({{ – 3} over {14}} + {5 over 8} – {Một over 2})

c) ({Một over 4} – {Hai over 3} – {{11} over {18}})

d) ({Một over 4} + {5 over {12}} – {Một over {13}} – {7 over 8})

Bài giải:

a) ({Một over 3} + {3 over 8} – {7 over {12}} = {{8 + 9 – 14} over {24}} = {3 over {24}} = {Một over 8})

b) ({{ – 3} over {14}} + {5 over 8} – {Một over 2} = {{ – 12 + 35 – 28} over {56}} = {{ – 5} over {56}})

c) ({Một over 4} – {Hai over 3} – {{11} over {18}} = {{9 – 24 – 22} over {36}} = {{ – 37} over {36}})

d) ({Một over 4} + {5 over {12}} – {Một over {13}} – {7 over 8} = {{Một times 78 + 5 times 26 – Một times 24 – 7 times 39} over {312}})

( = {{78 + 130 – 24 – 273} over {312}} = {{208 – 297} over {312}} = {{ – 89} over {312}})


3. Giải bài 108 trang 48 sgk Toán 6 tập 2

Hoàn thiện những phép tính sau:

a) Tính tổng: (1{3 over 4} + 3{5 over 9})

Cách 1:

(1{3 over 4} + 3{5 over 9} = { ldots over 4} + { ldots over 9} = {{63} over {36}} + { ldots over {36}} = { ldots over {36}} = ldots )

Cách 2:

(1{3 over 4} + 3{5 over 9} = 1{ ldots over {36}} + 3{ ldots over {36}} = 4{ ldots over {36}} = 5{ ldots over {36}})

b) Tính hiệu: (3{5 over 6} – 1{9 over {10}})

Cách 1:

(3{5 over 6} – 1{9 over {10}} = {{23} over 6} – { ldots over ldots } = {{…} over {30}} – {{…} over {30}} = {{58} over {30}} = ldots )

Cách 2:

(3{5 over 6} – 1{9 over {10}} = 3{{25} over {30}} – 1{{27} over {30}} = 2{{55} over {30}} – 1{ ldots over {30}} = ldots {{…} over {…}} = 1{ ldots over {15}})

Bài giải:

a) Tính tổng: (1{3 over 4} + 3{5 over 9})

Cách 1:

(1{3 over 4} + 3{5 over 9} = {7 over 4} + {{32} over 9} = {{63} over {36}} + {{128} over {36}} = {{191} over {36}} = 5{{11} over {36}})

Cách 2:

(1{3 over 4} + 3{5 over 9} = 1{{27} over {36}} + 3{{20} over {36}} = 4{{47} over {36}} = 5{{11} over {36}})

b) Tính hiệu: (3{5 over 6} – 1{9 over {10}})

Cách 1:

(3{5 over 6} – 1{9 over {10}} = {{23} over 6} – {{19} over {10}} = {{115} over {30}} – {{57} over {30}} = {{58} over {30}} = 1{{28} over {30}})

Cách 2:

(3{5 over 6} – 1{9 over {10}} = 3{{25} over {30}} – 1{{27} over {30}} = 2{{55} over {30}} – 1{{27} over {30}} = 1{{28} over {30}} = 1{{14} over {15}})


Câu trước:

 • Giải bài 94 95 96 97 98 trang 46 sgk toán 6 tập 2
 • Tập tành bài §13: Giải bài 99 100 101 102 103 104 105 trang 47 sgk toán 6 tập 2

Câu tiếp theo:

 • LT những phép tính về phân số và số thập phân: Giải bài 109 110 111 112 trang 49 sgk toán 6 tập 2
 • LT những phép tính về phân số và số thập phân: Giải bài 113 114 trang 50 sgk toán 6 tập 2

 • Những bài toán 6 khác
 • Để học tốt môn Vật lí lớp 6
 • Để học tốt môn Sinh vật học lớp 6
 • Để học tốt môn Ngữ văn lớp 6
 • Để học tốt môn Lịch sử lớp 6
 • Để học tốt môn Địa lí lớp 6
 • Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 6
 • Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 6 thí điểm
 • Để học tốt môn Tin học lớp 6
 • Để học tốt môn GDCD lớp 6

Chúc những bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 6 với giải bài 106 107 108 trang 48 sgk toán 6 tập 2!


“Bài tập nào khó đã sở hữu giaibaisgk.com“


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *