Giải Bài 34: Sự đồng quy của ba trung tuyến, ba đường phân giác trong một tam giác trang 72, 73, 74, 75, 76 Toán lớp 7 Kết nối tri thức

Hướng dẫn trả lời những thắc mắc trang 72, 73, 74, 75, 76 sách Toán lớp 7 KNTT Bài 34 Sự đồng quy của ba trung tuyến, ba đường phân giác trong một tam giác đầy đủ và chuẩn xác nhất, mời những em học trò và phụ huynh cùng tham khảo

Bài 9.20 trang 76 SGK Toán KNTT lớp 7 tập 2

Cho tam giác ABC với hai đường trung tuyến BN,CP và trọng tâm G. Hãy tìm số thích hợp đặt vào dấu ''?'' để được những đẳng thức:

BG = ? BN, CG = ? CP; BG = ? GN, CG = ? GP

Gợi ý đáp án:

G là trọng tâm của tam giác ABC

Tương tự: 

Bài 9.21 trang 76 SGK Toán KNTT lớp 7 tập 2

Chứng minh rằng

a) Trong một tam giác cân, hai đường trung tuyến ứng với hai cạnh bên là hai đoạn thẳng bằng nhau

b) Trái lại nếu tam giác với hai đường trung tuyến bằng nhau thì tam giác đó là tam giác cân

Gợi ý đáp án:

a) Ta với ∆ ABC cân tại A. BD và CE là trung tuyến với E là trung điểm của AB, D là trung điểm của AC

Với: 

Xét ∆ ABD và ∆ ACE ta với:

 chung

AE=AD

AB= AC

b)

Gọi O là giao điểm của CE và BD

Ta với CE và BD là Hai đường trung tuyến nên O sẽ là trọng tâm của tam giác ∆ ABC

CE= BD

Xét ∆ EOB và ∆ DOC ta với:

BO= OC

OD= OE

 (Hai góc đối đỉnh)

Với 

Bài 9.22 trang 76 SGK Toán KNTT lớp 7 tập 2

Cho tam giác ABC với những đường trung tuyến BM và CN cắt nhau tại G. Biết góc GBC to hơn góc GCB. Hãy so sánh BM và CN.

Gợi ý đáp án:

BM, CN là Hai đường trung tuyến cắt nhau tại

 (1)

Xét theo định lí quan hệ giữa góc và cạnh tỏng tam giác ta với

Trong tam giác GBC: 

Bài 9.23 trang 76 SGK Toán KNTT lớp 7 tập 2

Kí hiệu I là điểm đồng quy của ba đường phân giác trong tam giác ABC. Tính góc BIC lúc biết góc BAC = 120°

Gợi ý đáp án:

Với I là điểm đồng quy của ba đường phân giác trong tam giác ABC

Ta với: 

Xét trong tam giác IBC ta với: 

Bài 9.24 trang 76 SGK Toán KNTT lớp 7 tập 2

Gọi BE và CF là hai đường phân giác của tam giác ABC cân tại A. Chúng minh BE= CF

Gợi ý đáp án:

∆ABC cân tại A

BE là đường phân giác của 

CF là đường phân giác của 

Từ (1), (2), (3) 

Xét ∆ ABE và ∆ ACF, ta với:

 chung

AB= AC

Bài 9.25 trang 76 SGK Toán KNTT lớp 7 tập 2

Trong tam giác ABC, hai đường phân giác của những góc B và C cắt nhau tại D. Kẻ DP vuông góc với BC, DQ vuông góc với CA, DR vuông góc với AB

a) Hãy giảng giải vì sao DP = DR

b) Hãy giảng giải vì sao DP = DQ

c) Từ câu a và b suy ra DR = DQ. Vì sao D nằm trên tia phân giác của góc A

Gợi ý đáp án:

a) Ta với ∆ BPD và ∆ BRD đều là tam giác vuông tại  và 

Xét Hai tam giác vuông là ∆BRD và ∆BPD ta với:

Chung cạnh BD

 (BD là phân giác của  hay )

b) Ta với ∆ CPD và ∆ CQD đều là tam giác vuông tại  và 

Xét Hai tam giác vuông là ∆CPD và ∆CQD ta với:

Chung cạnh CD

 (CD là phân giác của  hay )

c) Từ a và b ta với DR = DQ

Xét Hai tam giác vuông là ∆ARD và ∆AQD ta với:

Chung cạnh AD

DR = DQ

Trên đây là nội dung gợi ý trả lời những thắc mắc và bài tập trong SGK Toán 7 Bài 34 Chương 9 trang 72, 73, 74, 75, 76 bộ sách Kết nối tri thức chi tiết và dễ hiểu nhất. Ngoài ra những bạn với thể tham khảo những bài tập khác cùng bộ sách đã được đăng tải trên chuyên trang của chúng tôi.

CLICK NGAY vào TẢI VỀ để download Giải Toán 7 Kết nối tri thức Bài 34 Sự đồng quy của ba trung tuyến, ba đường phân giác trong một tam giác trang 72, 73, 74, 75, 76 file PDF hoàn toàn miễn phí.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *