Bài 14: Thực hành – Cắm hoa

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 6: tại đây

Giải vở bài tập khoa học 6 – Bài 14: Thực hiện – Cắm hoa giúp HS giải bài tập, lĩnh hội những tri thức, kĩ năng kĩ thuật và vận dụng được vào thực tế cần khơi dậy và phát huy triệt để tính chủ động, thông minh của học trò trong học tập:

       A – CẮM HOA DẠNG THẲNG ĐỨNG

I – CHUẨN BỊ (Trang 44 – vbt Kỹ thuật 6)

Đặt lên bàn những vật liệu và dụng cụ cắm hoa đã dặn dò từ tiết học trước để thầy giáo rà soát.

– Vật liệu: cành thông nhỏ hoặc lá măng làm cành chính, hoa đồng tiền làm cành phụ.

– Dụng cụ: bình thấp, mút xốp hoặc bàn chông.

II – THỰC HÀNH (Trang 44 – vbt Kỹ thuật 6)

1. Sơ đồ cắm hoa dạng thẳng cơ bản và dạng vận dụng

Em hãy vẽ sơ đồ cắm hoa dạng cơ bản và dạng vận dụng trên bình thấp theo sự hướng dẫn của thầy giáo và hình vẽ 2.24a, 2.26, 2.27 (tr. 57, 59 – SGK).

Lời giải:

Dạng cơ bản:

Dạng vận dụng:

2. Cắm hoa theo thứ tự (h.25 – SGK):

Học trò thực hiện theo nhóm cắm hoa dạng thẳng cơ bản.

3. Trưng bày bình hoa của nhóm vào đúng vị trí do thầy giáo quy định.

– Học trò nhận xét

– Thầy giáo thẩm định và chấm điểm.

       B – CẮM HOA DẠNG NGHIÊNG

I – CHUẨN BỊ (Trang 45 – vbt Kỹ thuật 6)

Đặt vật liệu, dụng cụ đã chuẩn bị lên bàn để thầy giáo rà soát

– Vật liệu: cành thông nhỏ hoặc lá măng làm cành chính, hoa đồng tiền làm cành phụ.

– Dụng cụ: bình thấp, mút xốp hoặc bàn chông.

II – THỰC HÀNH (Trang 45 – vbt Kỹ thuật 6)

1. Sơ đồ cắm hoa dạng nghiêng cơ bản và dạng vận dụng

Em hãy vẽ sơ đồ những cành hoa cắm theo dạng nghiêng cơ bản và dạng vận dụng vào bình thấp theo sự hướng dẫn của thầy giáo và hình 2.28, 2.30, 2.313 (tr. 69, 61 – SGK)

Lời giải:

Dạng cơ bản:

Dạng vận dụng:

2. Cắm hoa theo thứ tự (h. 2.29 – SGK)

Học trò thực hiện theo nhóm, cắm hoa dạng nghiêng cơ bản.

3. Trưng bày bình hoa trước lớp

– Học trò nhận xét

– Thầy giáo thẩm định và chấm điểm.

       C – CẮM HOA DẠNG TOẢ TRÒN

I – CHUẨN BỊ (Trang 46 – vbt Kỹ thuật 6)

Đặt vật liệu, dụng cụ đã chuẩn bị lên bàn để thầy giáo rà soát.

– Vật liệu: cành thông nhỏ hoặc lá măng làm cành chính, hoa đồng tiền làm cành phụ.

– Dụng cụ: bình thấp, mút xốp hoặc bàn chông.

II – THỰC HÀNH (Trang 46 – vbt Kỹ thuật 6)

1. Sơ đồ cắm hoa dạng toả tròn

Em hãy vẽ sơ đồ cắm hoa dạng toả tròn (hướng nhìn từ trên xuống) theo sự hướng dẫn của thầy giáo và hình 2.32 (tr. 62 – SGK).

Lời giải:

2. Cắm hoa theo thứ tự

Học trò thực hiện theo nhóm, cắm hoa dạng toả tròn

3. Trưng bày bình hoa trước lớp

– Học trò nhận xét.

– Thầy giáo thẩm định và chấm điểm.

       D – CẮM HOA DẠNG TỰ DO

I – CHUẨN BỊ (Trang 47 – vbt Kỹ thuật 6)

– Chọn dang chắm, mẫu cắm (theo nhóm)

– Chuẩn bị vật liệu và dụng cụ cắm hoa thích hợp với dạng cắm đã chọn.

– Vật liệu: cành thông nhỏ hoặc lá măng làm cành chính, hoa đồng tiền làm cành phụ.

– Dụng cụ: bình thấp, mút xốp hoặc bàn chông.

II – THỰC HÀNH (Trang 47 – vbt Kỹ thuật 6)

1. Cắm hoa theo dạng đã chọn theo thứ tự

Lời giải:

2. Trưng bày bình hoa trước lớp

– Đại diện nhóm giới thiệu bình hoa của nhóm.

– Những bạn góp ý kiến.

– Thầy giáo tổng kết, thẩm định và chấm điểm.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *