Bài tập cuối tuần lớp 5 môn Toán – Tuần 12 Phiếu bài tập cuối tuần lớp 5

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 5: Tuần 12 được GiaiToan soạn gửi tới những thầy cô tham khảo hướng dẫn những em làm bài tập Toán lớp 5, giúp những em học trò rèn luyện, tăng kỹ năng giải những bài Toán đã được học trong tuần. Mời những thầy cô tham khảo!

Bài tiếp theo: Bài tập cuối tuần lớp 5 môn Toán - Tuần 13

Để tải phiếu bài tập, mời kích vào đường link sau: Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 - Tuần 12

I. Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 – Tuần 12

Phần 1: Trắc nghiệm

Câu 1: Kết quả của phép tính 0,153 x 100 là:

A. 1,53

B. 15,3

C. 153

D. 1530

Câu 2: Kết quả của phép tính 2,12 x 0,5 là:

A. 2,54

B. 2,48

C. 1,15

D. 1,06

Câu 3: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 1400ha = … km2 là:

A. 1400

B. 140

C. 14

D. 1,4

Câu 4: Diện tích hình vuông mang độ dài cạnh bằng 10,2m là:

A. 102,18m2

B. 104,04m2

C. 108,26m2

D. 112,44m2

Câu 5: Một ô tô chở khách trung bình mỗi giờ đi được 52,6km. Hỏi trong 10 giờ, ô tô đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

A. 526km

B. 52,6km

C. 5260km

D. 52,60km

Phần 2: Tự luận

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

2,6 x 3,4

3,75 x 2,4

6,8 x 9,13

12,5 x 47,5

Bài 2: Tính nhẩm:

4,01 x 10

38,14 x 100

17,Hai x 1000

0,19 x 10

18,402 x 100

1,39 x 1000

492,Một x 10

183,Hai x 100

0,003 x 1000

Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 4 x 1,92 x 25

b) 0,04 x 25 x 100

c) 33,27 x 1,25 x 8

d) 0,5 x 100 x 0,2

Bài 4: Một người đi xe máy trong Hai giờ đầu, mỗi giờ đi được 38,2km. Trong 4 giờ sau đó, mỗi giờ đi được 40,2km. Hỏi người đó đã đi được tất cả bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài 5: Một mảnh đất hình chữ nhật mang chiều rộng 14,4m và chiều dài hơn chiều rộng 3,21m. Tính chu vi và diện tích của mảnh đất hình chữ nhật đó.

II. Đáp án bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 – Tuần 12

Phần 1: Trắc nghiệm

Câu 1: B

Câu 2: D

Câu 3: C

Câu 4: B

Câu 5: A

Phần 2: Tự luận

Bài 1: Học trò tự đặt phép tính rồi tính.

2,6 x 3,4 = 8,84

3,75 x 2,4 = 9

6,8 x 9,13 = 62,084

12,5 x 47,5 = 593,75

Bài 2:

4,01 x 10 = 40,1

38,14 x 100 = 3814

17,Hai x 1000 = 17200

0,19 x 10 = 1,9

18,402 x 100 = 1840,2

1,39 x 1000 = 1390

492,Một x 10 = 4921

183,Hai x 100 = 18320

0,003 x 1000 = 3

Bài 3:

a) 4 x 1,92 x 25

= 4 x 25 x 1,92

= 100 x 1,92 = 100

b) 0,04 x 25 x 100

= 0,04 x 100 x 25

= 4 x 25 = 100

c) 33,27 x 1,25 x 8

= 33,27 x 10

= 332,7

d) 0,5 x 100 x 0,2

= 0,5 x 10 x 10 x 0,2

= 5 x 2 = 10

Bài 4:

Trong Hai giờ đầu, người đó đi được quãng đường dài số ki-lô-mét là:

38,Hai x 2 = 76,4 (km)

Trong 4 giờ đầu, người đó đi được quãng đường dài số ki-lô-mét là:

40,Hai x 4 = 160,8 (km)

Người đó đã đi được tất cả số ki-lô-mét là:

76,4 + 160,8 = 237,2 (km)

Đáp số: 237,2km.

Bài 5:

Chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật là:

14,4 + 3,21 = 17,61 (m)

Chu vi của mảnh đất hình chữ nhật là:

(14,4 + 17,61) x 2 = 64,02 (m)

Diện tích của mảnh đất hình chữ nhật là:

14,4 x 17,61 = 253,584 (m2)

Đáp số: Chu vi: 64,02m

Diện tích: 253,584m2

------

Trên đây, GiaiToan.com đã giới thiệu tới những em Phiếu bài tập cuối tuần lớp 5: Tuần 12. Mời những em cùng tập dượt những bài tập tự luyện môn Toán lớp 5 này với nhiều dạng bài khác nhau. Để những em mang thể học tốt môn Toán hơn và tập dượt phổ thông tất cả những dạng bài tập, những em cùng tham khảo thêm những bài tập Toán lớp 5.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *