Vở bài tập Đạo Đức lớp 5 Bài 7: Tôn trọng phụ nữ
Bài 7: Tôn trọng phụ nữ

Với những bài giải vở bài tập Đạo Đức lớp 5 Bài 7: Tôn trọng phụ nữ hay nhất, chi tiết được những Thầy giáo soạn bám sát sách Vở bài tập Đạo Đức lớp 5 sẽ giúp học trò thuận tiện làm bài tập về nhà từ đó học tốt môn Đạo Đức lớp 5.

Bài một trang 23 Vở bài tập Đạo Đức lớp 5:Đánh dấu + vào ô trống trước những việc làm thể hiện sự tôn trọng phụ nữ của những bạn nam.

a) Lúc lên xe ô tô, luôn nhường những bạn nữ lên xe trước.
b) Chúc mừng, tặng quà cho bà, mẹ, chị, em gái và những bạn nữ nhân ngày 8-3
c) Ko thích làm chung với những bạn nữ trong công việc tập thể.
d) Ko chơi với những bạn nữ.

Trả lời:

+a) Lúc lên xe ô tô, luôn nhường những bạn nữ lên xe trước.
+b) Chúc mừng, tặng quà cho bà, mẹ, chị, em gái và những bạn nữ nhân ngày 8-3
c) Ko thích làm chung với những bạn nữ trong công việc tập thể.
d) Ko chơi với những bạn nữ.

Bài hai trang 23 Vở bài tập Đạo Đức lớp 5:Em mang tán thành hay ko tán thành với những ý kiến dưới đây

 a) Trẻ em trai và trẻ em gái mang quyền được đối xử đồng đẳng.

    Tán thành

    Ko tán thành

 b) Con trai bao giờ cũng giỏi hơn con gái.

    Tán thành

    Ko tán thành

 c) Nữ giới phải phục tùng nam giới.

    Tán thành

    Ko tán thành

 d) Làm việc nhà ko chỉ là trách nhiệm của mẹ và chị, em gái.

    Tán thành

    Ko tán thành

Trả lời:

 a) Trẻ em trai và trẻ em gái mang quyền được đối xử đồng đẳng.

    Tán thành

    Ko tán thành

 b) Con trai bao giờ cũng giỏi hơn con gái.

    Tán thành

    Ko tán thành

 c) Nữ giới phải phục tùng nam giới.

    Tán thành

    Ko tán thành

 d) Làm việc nhà ko chỉ là trách nhiệm của mẹ và chị, em gái.

    Tán thành

    Ko tán thành

Bài 3 trang 24 Vở bài tập Đạo Đức lớp 5: Đánh dấu + vào ô trống trước những ngày và tên tổ chức dành riêng cho phụ nữ.

    a) Ngày hai tháng 9

    b) Ngày 8 tháng 3

    c) Ngày 20 tháng 10

    d) Ngày 30 tháng 4

    đ) Hội phụ nữ Việt Nam

    e) Hội sinh viên Việt Nam

    g) Câu lạc bộ những nữ doanh nhân

Trả lời:

    a) Ngày hai tháng 9

    b) Ngày 8 tháng 3

    c) Ngày 20 tháng 10

    d) Ngày 30 tháng 4

    đ) Hội phụ nữ Việt Nam

    e) Hội sinh viên Việt Nam

    g) Câu lạc bộ những nữ doanh nhân

Bài 4 trang 24 Vở bài tập Đạo Đức lớp 5: Em hãy chọn một trong những từ ngữ (văn minh, quan yếu, phụ nữ, tôn trọng) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu dưới đây cho thích hợp.

Trả lời:

   a) Bà, mẹ, chị gái, em gái, cô giáo và những bạn gái là những người phụ nữ thân thiết xung quanh em.

   b) Người phụ nữ mang vai trò quan yếu trong cuộc sống gia đình và xã hội.

   c) Tôn trọng phụ nữ là biểu hiện của người văn minh.

Bài 5 trang 25 Vở bài tập Đạo Đức lớp 5:Em hãy cùng những bạn trong lớp lập kế hoạch tổ chức Ngày Quốc tế phụ nữ 8 – 3.

Trả lời:

- Chúng em sẽ chia thành 3 nhóm:

    Một nhóm lập kế hoạch và hướng dẫn mọi người.

    Một nhóm trang trí lớp: sẽ thực hiện những việc như vẽ tranh, trang trí ruy băng, trang trí lớp, …

    Một nhóm tìm đồ và thực hiện gói quà: tìm vật liệu để trang trí, tìm quà cho cô giáo và những bạn như: đồ sử dụng học tập, kẹp tóc, bánh kẹo, …

  • Bài 8: Hợp tác với những người xung quanh
  • Bài 9: Em yêu quê hương
  • Bài 10: Ủy ban nhân dân xã (phường) em
  • Bài 11: Em yêu Tổ quốc Việt Nam
  • Giải bài tập Đạo Đức lớp 5
  • Top 20 Đề thi Đạo Đức lớp 5 mang đáp án

Nhà băng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com
Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *