Giải VBT Địa Lí 9 Bài 20: Vùng Đồng bằng sông Hồng


Bài 20: Vùng Đồng bằng sông Hồng

Bài Một trang 49 VBT Địa lí 9: Cho sơ đồ trống dưới đây

a) Hãy điền vào sơ đồ trống tên tỉnh, thành xã mang dòng chính của sông Hồng chảy qua những tỉnh, thành xã giáp vịnh Bắc Bộ vào chỗ chấm (…).

b) Nêu tóm tắt ý nghĩa vị trí địa lí của vùng Đồng bằng sông Hồng.

Lời giải:

a)

b) Ý nghĩa vị trí địa lí của vùng Đồng bằng sông Hồng

- Vùng tiếp giáp với hai vùng Trung du miền núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đây là hai vùng giàu mang về nguồn nguyên nhiên liệu để sản xuất cho Đồng bằng sông Hồng, ngoài ra thông qua những cửa khẩu của hai vùng sẽ giúp ĐBSH giao lưu kinh doanh với những quốc gia láng giềng.

- Phía Đông giáp vinh Bắc Bộ thuận lợi phát triển tổng hợp kinh tế biển, và là lối vào của vùng.

- Vùng mang Hà Nội là thủ đô của cả nước, trung tâm văn hóa chính trị; hầu hết những tỉnh trong vùng đều thuộc vùng kinh tế trung tâm phía Bắc do đó xúc tiến kinh tế - xã hội của vùng phát triển.

Bài hai trang 50 VBT Địa lí 9: Đánh dấu (X) vào ý đúng

Lời giải:

Ý nghĩa quan yếu nhất của sông Hồng đối với sự phát triển nông nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng là

XA. bồi đắp phù sa phì nhiêu, sản xuất nước tưới cho nghề trồng lúa nước.
B. mở rộng diện tích châu thổ sông Hồng phía vịnh Bắc Bộ.
C. tạo nên địa bàn trú ngụ đông đúc, làng mạc trù phú.
D. tạo nên nền văn hóa nông nghiệp sông Hồng.

(giảng giải: phần II trang 71, SGK Địa lý 9)

Bài 3 trang 50 VBT Địa lí 9: Đánh dấu (X) vào ý đúng

Lời giải:

Ý nghĩa của mùa đông lạnh đối với sản xuất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng là

XA. trồng được cây ưa lạnh (ngô đông, khoai tây, rau quả ôn đới…).
B. phát triển nuôi trồng và đánh bắt thủy sản.
C. phát triển một số ngành công nghiệp chế biến nông sản.
D. phát triển rừng ôn đới và cận nhiệt.

(giảng giải: phần II trang 71, SGK Địa lý 9)

Bài 4 trang 51 VBT Địa lí 9: Dựa vào bảng số liệu sau:

SỰ CHÊNH LỆCH VỀ MẬT ĐỘ DÂN SỐ CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ MỘT SỐ VÙNG SO VỚI CẢ NƯỚC NĂM 2014 (Đơn vị: lần)

Đồng bằng sông HồngTrung du và miền núi Bắc BộTây NguyênCả nước
4,760,460,371,0

Vẽ biểu đồ thể hiện sự chênh về mật độ dân số của đồng bằng sông hồng và một số vùng so với cả nước.

Lời giải:

Biểu đồ thể hiện sự chênh về mật độ dân số của Đồng bằng sông Hồng và một số vùng so với cả nước năm 2014.

Bài 5 trang 51 VBT Địa lí 9: Viết chữ T vào ô trống thể hiện thuận lợi, chữ K vào ô trống thể hiện khó khăn.

Lời giải:

Mật độ dân số cao đưa lại những thuận lợi và khó khăn gì cho việc phát triển kinh tế - xã hội ở Đồng bằng sông Hồng?

TNguồn lao động dồi dào.
KBình quân đất trên đầu người quá thấp.
KVấn đề khắc phục việc làm rất khó khăn.
TThị trường tiêu rộng to.
KChất lượng môi trường (đất, nước) suy giảm.

Bài 6 trang 52 VBT Địa lí 9:

a) Hoàn thành bảng số liệu sau về bình quân đất nông nghiệp theo đầu người của cả nước và Đồng bằng sông Hồng năm 2014.

Diện tích đất nông nghiệp(nghìn ha)Dân số (triệu người)Bình quân đất nông nghiệp theo đầu người (ha/người)
Cả nước10231,790,7
Đồng bằng sông Hồng719,919,5

b) Vẽ biểu đồ thể hiện bình quân đất nông nghiệp theo đầu người của cả nước và Đồng bằng sông Hồng.

c) Nhận xét

Lời giải:

a)

Diện tích đất nông nghiệp(nghìn ha)Dân số (triệu người)Bình quân đất nông nghiệp theo đầu người (ha/người)
Cả nước10231,790,70,11
Đồng bằng sông Hồng719,919,50,04

b)

Biểu đồ thể hiện bình quân đất nông nghiệp theo đầu người của cả nước và Đồng bằng sông Hồng năm 2014.

c) Nhận xét

Năm 2014, bình quân đất nông nghiệp trên đầu người của cả nước và Đồng bằng sông Hồng tuần tự là 0,11 ha/người; 0,04 ha/người.

Tương tự bình quân đất nông nghiệp trên đầu người của Đồng bằng sông Hồng rất thấp và chỉ bằng 1/3 của cả nước.

Những bài giải vở bài tập Địa Lí lớp 9 (VBT Địa Lí 9) khác:

  • Bài 21: Vùng Đồng bằng sông Hồng (tiếp theo)
  • Bài 22: Thực hiện: Vẽ và phân tích biểu đồ về mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người
  • Bài 23: Vùng Bắc Trung Bộ
  • Bài 24: Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo)
  • Lý thuyết & 400 câu Trắc nghiệm Địa Lí 9 mang đáp án
  • Giải bài tập Địa Lí 9 (hay nhất)
  • Giải bài tập Địa Lí 9 (ngắn nhất)
  • Giải sách bài tập Địa Lí 9
  • Giải tập bản đồ Địa Lí 9
  • Đề thi Địa Lí 9 mang đáp án

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *