Câu 6 trang 74 Vở bài tập Khoa học 4

Vở bài tập Khoa học 4

CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE - VBT KHOA HỌC 4

 • 👉 Bài 1. Con người cần gì để sống?
 • 👉 Bài 2. Trao đổi chất ở người
 • 👉 Bài 3. Trao đổi chất ở người (tiếp theo)
 • 👉 Bài 4. Những chất dinh dưỡng với trong thức ăn. Vai trò của chất bột đường
 • 👉 Bài 5. Vai trò của chất đạm và chất béo
 • 👉 Bài 6.Vai trò của vi-ta-min, chất khoáng và chất xơ
 • 👉 Bài 7. Vì sao cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn?
 • 👉 Bài 8. Vì sao cần ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật?
 • 👉 Bài 9. Sử dụng hợp lí những chất béo và muối ăn
 • 👉 Bài 10. Ăn nhiều rau và quả chín. Sử dụng thực phẩm sạch và an toàn
 • 👉 Bài 11. Một số cách bảo quản thức ăn
 • 👉 Bài 12. Phòng một số bệnh do thiếu chất dinh dưỡng
 • 👉 Bài 13. Phòng bệnh béo phì
 • 👉 Bài 14. Phòng một số bệnh lây qua đường tiêu hóa
 • 👉 Bài 15. Bạn cảm thấy thế nào lúc bị bệnh?
 • 👉 Bài 16. Ăn uống lúc bị bệnh
 • 👉 Bài 17. Phòng tránh tai nạn đuối nước
 • 👉 Bài 18 - 19. Ôn tập : Con người và sức khỏe

VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG - VBT KHOA HỌC 4

 • 👉 Bài 20. Nước với những tính chất gì?
 • 👉 Bài 21. Ba thể của nước
 • 👉 Bài 22. Mưa được hình thành như thế nào? Mưa từ đâu ra?
 • 👉 Bài 23. Sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên
 • 👉 Bài 24. Nước cần cho sự sống
 • 👉 Bài 25. Nước bị ô nhiễm
 • 👉 Bài 26. Nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm
 • 👉 Bài 27. Một số cách làm sạch nước
 • 👉 Bài 28. Bảo vệ nguồn nước
 • 👉 Bài 29. Tiết kiệm nước
 • 👉 Bài 30. Làm thế nào để biết với ko khí?
 • 👉 Bài 31. Ko khí với những tính chất gì?
 • 👉 Bài 32. Ko khí gồm những thành phần nào?
 • 👉 Bài 33 - 34. Ôn tập và rà soát học kì I - VBT Khoa học 4
 • 👉 Bài 35. Ko khí cần cho sự cháy
 • 👉 Bài 36. Ko khí cần cho sự sống
 • 👉 Bài 37. Vì sao với gió?
 • 👉 Bài 38.Gió nhẹ, gió mạnh. Phòng chống bão
 • 👉 Bài 39. Ko khí bị ô nhiễm
 • 👉 Bài 40. Bảo vệ bầu ko khí trong sạch?
 • 👉 Bài 41. Âm thanh
 • 👉 Bài 42. Sự lan truyền âm thanh
 • 👉 Bài 43 - 44. Âm thanh trong cuộc sống
 • 👉 Bài 45. Ánh sáng
 • 👉 Bài 46. Bóng tối
 • 👉 Bài 47. Ánh sáng cho sự sống
 • 👉 Bài 48. Ánh sáng cần cho sự sống (tiếp theo)
 • 👉 Bài 49. Ánh sáng và việc bảo vệ đôi mắt
 • 👉 Bài 50 - 51. Nóng, lạnh và nhiệt độ
 • 👉 Bài 52. Vật dẫn nhiệt và vật cách nhiệt
 • 👉 Bài 53. Những nguồn nhiệt
 • 👉 Bài 54. Nhiệt cần cho sự sống
 • 👉 Bài 55 - 56. Ôn tập : Vật chất và năng lượng

THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT - VBT KHOA HỌC 4

 • 👉 Bài 57. Thực vật cần gì để sống?
 • 👉 Bài 58. Nhu cầu nước của thực vật
 • 👉 Bài 59. Nhu cầu chất khoáng của thực vật
 • 👉 Bài 60. Nhu cầu ko khí của thực vật
 • 👉 Bài 61. Trao đổi chất ở thực vật
 • 👉 Bài 62. Động vật cần gì để sống?
 • 👉 Bài 63. Động vật ăn gì để sống ?
 • 👉 Bài 64 . Trao đổi chất ở động vật
 • 👉 Bài 65. Quan hệ thức ăn trong tự nhiên
 • 👉 Bài 66. Chuỗi thức ăn trong tự nhiên
 • 👉 Bài 67 - 68. Ôn tập : Thực vật và động vật
 • 👉 Bài 69 - 70. Ôn tập và rà soát cuối năm - VBT Khoa học 4

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *