Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5 Bài 18: Phòng tránh bị xâm hại
Với lời giải Vở bài tập Khoa học lớp 5 Bài 18: Phòng tránh bị xâm hại trang 35, 36, 37 hay nhất, chi tiết sẽ giúp học trò thuận tiện trả lời nghi vấn và làm bài tập trong VBT Khoa học 5.

Giải VBT Khoa học lớp 5 Bài 18: Phòng tránh bị xâm hại

Câu Một trang 33 Vở bài tập Khoa học 5: Quan sát những hình trang 38 SGK và hoàn thành bảng sau:

Hình

Nội dung

Hình 1

Hình 2

Hình 3

Trả lời:

Hình

Nội dung

Hình 1

 Bạn A rủ bạn B đi đường tắt cho nhanh nhưng bạn B ko đồng ý vì đường tắt vắng.

Hình 2

 Bạn A rủ bạn B ở lại chơi cờ nhưng bạn B từ chối vì mẹ dặn phải về sớm, ko đi một mình vào buổi tối.

Hình 3

 Người lạ mời em gái lên xe cho đi nhờ nhưng cô bé từ chối.

Câu Hai trang 36 Vở bài tập Khoa học 5: Hoàn thành bảng sau:

Tình huống

Cách xử sự

 Lúc trong phòng chỉ mang bạn và một người khác, đặc thù là người lạ.

 Sở hữu người rủ bạn uống rượu, bia hoặc xem sách báo hay phim ko lành mạnh.

 Sở hữu người làm ra vẻ vô tình đụng chạm vào thân thể hoặc những phòng ban kín của bạn.

Trả lời:

Tình huống

Cách xử sự

 Lúc trong phòng chỉ mang bạn và một người khác, đặc thù là người lạ.

 Phải giữ khoảng cách xa

 Sở hữu người rủ bạn uống rượu, bia hoặc xem sách báo hay phim ko lành mạnh.

 Tìm cách từ chối

 Sở hữu người làm ra vẻ vô tình đụng chạm vào thân thể hoặc những phòng ban kín của bạn.

 Nhìn thẳng vào mặt kẻ đó rồi sau đó bỏ đi.

Câu 3 trang 36 Vở bài tập Khoa học 5: Khoanh tròn vào chữ dòng trước câu trả lời đúng:

3.1. Bạn cần phải làm gì lúc mang kẻ muốn xâm hại mình?

a. Tránh ra xa để kẻ đó ko đụng được tới người mình.

b. Nhìn thẳng vào kẻ định xâm hại mình và nói to hoặc hét lên một cách kiên quyết “Ko được, ngừng lại!”, “Tôi ko cho phép”, mang thể keey cứu nếu cần thiết.

c. Bỏ đi ngay.

d. Thực hiện những điều trên cho thích hợp với từng hoàn cảnh.

3.2. Lúc bị xâm hại, bạn cần làm gì?

a. Kể ngay việc đó với người tin cậy để nhờ trợ giúp. Nếu người đó tỏ ra chưa tin lời bạn nói, bạn sẽ nói lại để họ tin hoặc tìm người khác mang thể trợ giúp được mình.

b. Tố cáo với cơ quan, tổ chức mang trách nhiệm (nếu sự việc là nghiệm trọng).

c. Nếu thân thể bị tổn thương về thể chất hoặc ý thức thì tới ngay hạ tầng y tế, những tổ chức nhà cung cấp, tư vấn về sức khỏe để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời.

d. Thực hiện những điều trên cho thích hợp với từng hoàn cảnh.

Trả lời:

Chọn đáp án đúng:

3.1 - d

3.2 - d

Câu 4 trang 37 Vở bài tập Khoa học 5: Viết ba quy tắc luôn giữ cho bản thân để phòng tránh bị xâm hại.

Trả lời:

Ba quy tắc luôn giữ cho bản thân để phòng tránh bị xâm hại:

- Ko đi một mình nơi tối tăm, vắng vẻ.

- Ko nhận tiền, quà của người khác mà ko biết rõ lí do.

- Ko đi nhờ xe người lạ

Câu 5 trang 37 Vở bài tập Khoa học 5: Hãy ghi vào mỗi ngón tay ở hình bên tên người mà bạn mang thể nói với họ mọi điều thầm kín, đồng thời người đó cũng sẵn sàng san sẻ, trợ giúp bạn trong những lúc khó khăn hoặc cho bạn những lời khuyên đúng đắn.

Trả lời:

Ông bà nội, ngoại, bố, mẹ, anh, chị

Lý thuyết Bài 18: Phòng tránh bị xâm hại

- Một số quy tắc an toàn tư nhân.

+ Ko đi một mình ở nơi tối tăm vắng vẻ.

+ Ko ở phòng kín với người lạ.

+ Ko nhận tiên quà hoặc nhận sự trợ giúp đặc thù của người khác mà ko hợp lí do. 

+ Ko đi nhờ xe người lạ.

+ Ko để người lạ tới sắp đếm mức họ mang thể chạm tay vào bạn…

- Xung quanh mang thể mang những người tin cậy, luôn sẵn sàng trợ giúp ta trong lúc khó khăn. Chúng ta mang thể san sẻ tâm sự để tìm chỗ tương trợ, trợ giúp lúc gặp những chuyện lo lắng, sợ hãi, khó nói.

 • Bài 19: Phòng tránh tai nạn liên lạc đường bộ
 • Bài 20-21: Ôn tập: Con người và sức khỏe
 • Bài 22: Tre, mây, song
 • Bài 23: Sắt, gang, thép
 • Bài 24: Đồng và hợp kim của đồng

Nhà băng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 3-4-5 mang đáp án
--- Cập nhật: 23-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Bài 18: Phòng chống bị xâm hại từ website lib24.vn cho từ khoá giải vở bài tập khoa học lớp 5 bài 18.

Lý thuyết

 • Câu Một trang 35 Vở bài tập Khoa học 5
 • Câu Hai trang 36 Vở bài tập Khoa học 5
 • Câu 3 trang 36 Vở bài tập Khoa học 5
 • Câu 4 trang 37 Vở bài tập Khoa học 5
 • Câu 5 trang 37 Vở bài tập Khoa học 5

Câu Một trang 35 Vở bài tập Khoa học 5

Quan sát những hình trang 38 SGK và hoàn thành bảng sau:

Hình

Nội dung

Hình 1

 

Hình 2

 

Hình 3

 

Hướng dẫn giải

Hình

Nội dung

Hình 1

Bạn A rủ bạn B đi đường tắt cho nhanh nhưng bạn B ko đồng ý vì đường tắt vắng.

Hình 2

Bạn A rủ bạn B ở lại chơi cờ nhưng bạn B từ chối vì mẹ dặn phải về sớm, ko đi một mình vào buổi tối.

Hình 3

Người lạ mời em gái lên xe cho đi nhờ nhưng cô bé từ chối.

Câu Hai trang 36 Vở bài tập Khoa học 5

Hoàn thành bảng sau:

Tình huống

Cách xử sự

Lúc trong phòng chỉ mang bạn và một người khác, đặc thù là người lạ.

 

Sở hữu người rủ bạn uống rượu, bia hoặc xem sách báo hay phim ko lành mạnh.

 

Sở hữu người làm ra vẻ vô tình đụng chạm vào thân thể hoặc những phòng ban kín của bạn.

 

Hướng dẫn giải

Tình huống

Cách xử sự

Lúc trong phòng chỉ mang bạn và một người khác, đặc thù là người lạ.

Phải giữ khoảng cách xa

Sở hữu người rủ bạn uống rượu, bia hoặc xem sách báo hay phim ko lành mạnh.

Tìm cách từ chối

Sở hữu người làm ra vẻ vô tình đụng chạm vào thân thể hoặc những phòng ban kín của bạn.

Nhìn thẳng vào mặt kẻ đó rồi sau đó bỏ đi.

Câu 3 trang 36 Vở bài tập Khoa học 5

3.1. Bạn cần phải làm gì lúc mang kẻ muốn xâm hại mình?

a. Tránh ra xa để kẻ đó ko đụng được tới người mình.

b. Nhìn thẳng vào kẻ định xâm hại mình và nói to hoặc hét lên một cách kiên quyết “Ko được, ngừng lại!”, “Tôi ko cho phép”, mang thể keey cứu nếu cần thiết.

c. Bỏ đi ngay.

d. Thực hiện những điều trên cho thích hợp với từng hoàn cảnh.

3.2. Lúc bị xâm hại, bạn cần làm gì?

a. Kể ngay việc đó với người tin cậy để nhờ trợ giúp. Nếu người đó tỏ ra chưa tin lời bạn nói, bạn sẽ nói lại để họ tin hoặc tìm người khác mang thể trợ giúp được mình.

b. Tố cáo với cơ quan, tổ chức mang trách nhiệm (nếu sự việc là nghiệm trọng).

c. Nếu thân thể bị tổn thương về thể chất hoặc ý thức thì tới ngay hạ tầng y tế, những tổ chức nhà cung cấp, tư vấn về sức khỏe để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời.

d. Thực hiện những điều trên cho thích hợp với từng hoàn cảnh.

Hướng dẫn giải

Thắc mắc

3.1

3.2

Đáp án

d

d

Câu 4 trang 37 Vở bài tập Khoa học 5

Viết ba quy tắc luôn giữ cho bản thân để phòng tránh bị xâm hại.

Hướng dẫn giải

Ba quy tắc luôn giữ cho bản thân để phòng tránh bị xâm hại:

- Ko đi một mình nơi tối tăm, vắng vẻ.

- Ko nhận tiền, quà của người khác mà ko biết rõ lí do.

- Ko đi nhờ xe người lạ

Câu 5 trang 37 Vở bài tập Khoa học 5

Hãy ghi vào mỗi ngón tay ở hình bên tên người mà bạn mang thể nói với họ mọi điều thầm kín, đồng thời người đó cũng sẵn sàng san sẻ, trợ giúp bạn trong những lúc khó khăn hoặc cho bạn những lời khuyên đúng đắn.

Hướng dẫn giải

Ông bà nội, ngoại, bố, mẹ, anh, chị

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *