Hãy xác định phương án đúng : Vì sao khu vực Đông Nam Á có vị trí địa lí rất quan trọng


Giải sách bài tập Lịch Sử lớp 6 Bài 11. Những quốc gia sơ kì ở đông nam á

Câu Một trang 33, 34 sách bài tập Lịch Sử 6: Hãy xác định phương án đúng.

Câu 1.1. Vì sao khu vực Đông Nam Á sở hữu vị trí địa lí rất quan yếu?

A. Nằm giáp Trung Quốc.

B. Nằm giáp Ấn Độ.

C. Tiếp giáp với khu vực châu Á gió mùa.

D. Nằm trên con đường biển nối liền Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.

Lời giải:

Đáp án: D

Giảng giải: Khu vực Đông Nam Á sở hữu vị trí địa lý rất quan yếu vì: Đông Nam Á là cầu nối giữa Hai đại dương: Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương

Câu 1.2. Khu vực Đông Nam Á được coi là

A. cầu nối giữa Trung Quốc và Ấn Độ.

B. “ngã tư đường” của toàn cầu.

C. “chiếc nôi” của toàn cầu.

D. trung tâm của thể giới.

Lời giải:

Đáp án: B

Giảng giải: Khu vực Đông Nam Á sở hữu vị trí địa lý rất quan yếu vì: Đông Nam Á án ngữ ở vị trí ngã tư đường liên lạc quốc tế: là cầu nối giữa Hai đại dương (Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương) và Hai lục địa (lục địa Á – Âu và lục địa Ô-xtrây-li-a).

Câu 1.3. Đông Nam Á là quê hương của loại cây trồng nào?

A. Cây lúa. 

B. Cây lúa nước.

C. Cây gia vị. 

D. Những cây lương thực và gia vị.

Lời giải:

Đáp án: B

Giảng giải: Đông Nam Á là quê hương của cây lúa nước (SGK – trang 52).

Câu 1.4. Ý nào sau đây ko phản ánh đúng cơ sở vật chất hình thành của những quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á?

A. Nông nghiệp trồng lúa nước.

B. Giao lưu kinh tế - văn hoá với Trung Quốc và Ấn Độ.

C. Thương nghiệp đường biển rất phát triển.

D. Thủ công nghiệp phát triển với những nghề rèn sắt, đúc đồng,...

Lời giải:

Đáp án: C

Giảng giải: 

Cơ sở vật chất hình thành của những quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á bao gồm:

+ Sự phát triển của nghề nông trồng lúa nước.

+ Thủ công nghiệp phát triển với những nghề rèn sắt, đúc đồng,...

+ Giao lưu kinh tế - văn hoá với Trung Quốc và Ấn Độ.

Câu 1.5. Những quốc gia sơ kì Đông Nam Á ra đời vào khoảng thời kì nào?

A. Thiên niên kỉ II TCN. 

B. Từ thế kỉ VII TCN tới thế kỉ VII.

C. Thế kỉ VII TCN. 

D. Thế kỉ X TCN.

Lời giải:

Đáp án: B

Giảng giải: Những quốc gia sơ kì Đông Nam Á ra đời vào khoảng thế kỉ VII TCN tới thế kỉ VII (SGK – trang 52).

Câu 1.6. Đoạn tư liệu trong SGK (trang 52) chứng tỏ điều gì về tình hình kinh tế những quốc gia sơ kì trong khu vực?

A. Đã sở hữu sự giao lưu kinh doanh với nhiều nước khác.

B. Với mối quan hệ kinh doanh với Trung Quốc.

C. Với mối quan hệ kinh doanh với Ấn Độ.

D. Giao lưu kinh doanh giữa những nước trong khu vực khá phát triển.

Lời giải:

Đáp án: A

Giảng giải: Thông qua Hai đoạn tư liệu trong SGK trang 52, sở hữu thể thấy những quốc gia Đông Nam Á sơ kì đã sở hữu quan hệ kinh doanh với nhiều nước khác, như: Trung Quốc, Ấn Độ...

Câu 1.7. Theo em, nét tương đồng về kinh tế của những quốc gia sơ kì Đông Nam Á so với Hy Lạp và La Mã cổ đại là gì?

A. Kinh tế nông nghiệp phát triển.

B. Những nghề thủ công đúc đồng, rèn sắt giữ vị trí rất quan yếu.

C. Thương nghiệp đường biển thông qua những hải cảng.

D. Kinh tế thủ công nghiệp và thương nghiệp giữ vai trò chủ đạo.

Lời giải:

Đáp án: C

Giảng giải: những quốc gia sơ kì Đông Nam Á và Hy Lạp, La Mã cổ đại sở hữu điểm tương đồng về kinh tế là: thương nghiệp đường biển thông qua những hải cảng.

  • Câu Hai trang 34 sách bài tập Lịch Sử 6: Hãy xác định những câu sau đây đúng hay sai về nội dung lịch sử.....

  • Câu 3 trang 34, 35 sách bài tập Lịch Sử 6: Trong những ý sau đây, ý nào nói về sự giao lưu thương nghiệp của những quốc gia sơ kì Đông Nam Á ....

  • Câu Một trang 35 sách bài tập Lịch Sử 6: Dựa vào Sơ đồ hình 1 (trang 52, SGK), hãy lập bảng theo mẫu sau và điền những nội dung thích hợp.....

  • Câu Hai trang 35 sách bài tập Lịch Sử 6: Vị trí địa lí đưa tới những thuận lợi gì cho sự phát triển kinh tế ở những quốc gia Đông Nam Á....

  • Câu 3 trang 35 sách bài tập Lịch Sử 6: Hình 2, 3 (trang 53, SGK) chứng tỏ điều gì về giao lưu kinh tế của những quốc gia sơ kì Đông Nam Á....

  • Câu 4 trang 35 sách bài tập Lịch Sử 6: Em hãy sưu tầm những câu thành ngữ, tục ngữ của Việt Nam liên quan tới lúa gạo.....

  • Câu 5 trang 35 sách bài tập Lịch Sử 6: Nếu chọn hai thành tựu nổi trội nhất của những quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á, em sẽ lựa chọn ....

Nhà băng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *