Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Đông

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 6: tại đây

Giải Vở Bài Tập Lịch Sử 6 Bài 4: Những quốc gia cổ đại phương Đông giúp HS giải bài tập, sản xuất cho HS những tri thức cơ bản, chuẩn xác, khoa học để những em sở hữu những hiểu biết cần thiết về lịch sử toàn cầu, nắm được những nét to của tiến trình lịch sử Việt Nam:

   b) Em sở hữu nhận xét gì về vị trí của những quốc gia này với vị trí của những dòng sông to?

Lời giải:

   a) Gợi ý: Em đánh dấu vào những vị trí: sông Hoàng Hà, sông Trường Giang (Trung Quốc), sông Ấn, sông Hằng (Ấn Độ), sông Ti – grơ, sông Ơ – phrat (Lưỡng Hà), sông Nin (Người nào Cập).

   b) Những quốc gia này được hình thành trên lưu vực những con sông to.

Bài hai trang 13 VBT Lịch Sử 6: a) Hãy sắp xếp những tầng lớp cư dân trong xã hội cổ đại phương Đông theo thứ bậc từ cao xuống thấp:

   – Cao nhất là

   – Thứ hai là

   – Thứ ba là

   b) Em hãy tính xem cuộc đấu tranh của nô lệ, dân nghèo ở vùng Lưỡng Hà năm 2300 TCN và ở Người nào Cập 1750 TCN cách chúng ta ngày nay bao nhiêu năm.

   c) Theo em, vì sao bấy giờ nô lệ và dân nghèo lại nổi dậy đấu tranh chống lại tầng lớp quý tộc?

Lời giải:

   a) – Cao nhất là: Quý tộc

   – Thứ hai là: Nông dân

   – Thứ ba là: Nô lệ

   b) Cuộc đấu tranh của nô lệ, dân nghèo ở vùng Lưỡng Hà năm 2300 TCN cách chúng ta 4317 năm và ở Người nào Cập 1750 TCN cách chúng ta ngày nay 3767 năm (Tính tới năm 2018).

   c) Bấy giờ nô lệ và dân nghèo lại nổi dậy đấu tranh chống lại tầng lớp quý tộc vì họ bị bóc lột hết sức nặng nề, ko được lợi chút quyền lợi nào.

Bài 3 trang 14 VBT Lịch Sử 6: Hãy đánh dấu X vào ô trống đầu câu trả lời em cho là đúng.

   Nhà nước chuyên chế phương Đông ra đời nhằm khắc phục vấn đề:

      [ ] Tổ chức quản lí xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng văn minh.

       [ ] Để thống trị xã hội nhằm bảo vệ quyền lợi kinh tế và địa vị thống trị của tầng lớp quý tộc.

       [ ] Mang nhà nước thì quyền lợi chính đáng của nhân dân mới được đảm bảo.

Lời giải:

       [X] Để thống trị xã hội nhằm bảo vệ quyền lợi kinh tế và địa vị thống trị của tầng lớp quý tộc.

Bài 4 trang 14 VBT Lịch Sử 6: Tên gọi vua ở những quốc gia cổ đại phương Đông là: Thiên tử, Pha-ra-ôn, En-si. Theo em tên gọi nào thể hiện quyền lực vô thượng nhất? Hãy giảng giải.

Lời giải:

    Thiên tử (con trời), Pha-ra-ôn (ngôi nhà to), En-si (người đứng đầu). Tên gọi Thiên tử thể hiện quyền lực vô thượng nhất. Vì tên gọi này thể hiện vua ko chỉ nắm uy quyền mà còn nắm cả thần quyền (con của trời).

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *