Bài 18: Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ 15

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

Giải Vở Bài Tập Lịch Sử 7 Bài 18: Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ 15 giúp HS giải bài tập, phân phối cho HS những tri thức cơ bản, xác thực, khoa học để những em mang những hiểu biết cần thiết về lịch sử toàn cầu, nắm được những nét to của tiến trình lịch sử Việt Nam:

Bài một trang 51 VBT Lịch Sử 7: Trong cuộc tranh luận: “Vì sao quân Minh xâm lược nước ta?” mang hai ý kiến trái ngược nhau:

A.Vì nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần. Quân Minh muốn giúp nhà Trần khôi phục lại ngai rồng vàng.

B.Vì chúng muốn xâm chiếm nước ta. Chứng cứ là lúc vừa chiếm được Thăng Long, chúng đã liều lĩnh tuyên bố: “An Nam vốn là quận Giao Chỉ” nên “xin cho nội thuộc như cũ”.

Theo em ý kiến nào đúng. Hãy khoanh tròn vào chữ loại đầu câu.

Lời giải:

B.Vì chúng muốn xâm chiếm nước ta. Chứng cứ là lúc vừa chiếm được Thăng Long, chúng đã liều lĩnh tuyên bố: “An Nam vốn là quận Giao Chỉ” nên “xin cho nội thuộc như cũ”.

Bài hai trang 51 VBT Lịch Sử 7: Đánh dấu X vào ô trống trước ý mà em cho là đúng:

Cuộc kháng chiến chống quân Minh của nhà Hồ nhanh chóng bị thất bại vì:

A. Do đường lối chiến tranh sai trái, ko dựa vào dân, mà chỉ dựa vào quân đội.
B. Do vũ khí thô sơ, thiếu thốn.
C. Do chỉ cố thủ trong thành.
D. Do hậu quả của những hạn chế trong những cải cách của Hồ Quý Ly.

Lời giải:

A.Do đường lối chiến tranh sai trái, ko dựa vào dân, mà chỉ dựa vào quân đội.

Bài 3 trang 51-52 VBT Lịch Sử 7: Sau lúc thiết lập bộ máy thống trị trên khắp nước ta, nhà Minh đã thi hành chính sách đô hộ hết sức thâm độc và tàn bạo. Em hãy nêu một số chính sách tiêu biểu và hậu quả của nó:

-Chính sách

-Hậu quả

Lời giải:

-Chính sách: Xóa bỏ quốc hiệu của ta, đổi thành quận Giao Chỉ, sáp nhập nước ta vào Trung Quốc. Thành hành chính sách đồng hóa, bóc lột tàn bạo. Đặt hàng tram thứ thuế, bắt phụ nữ, trẻ em đưa về Trung Quốc…

-Hậu quả: Nước ta bị độ hộ. Đời sống nhân dân vô cùng cực khổ, bị bóc lột nặng nề. Nhiều cuộc khởi nghĩa đã nổ ra.

Bài 4 trang 52 VBT Lịch Sử 7: Đọc hai câu thơ sau:

Nướng thứ dân trên ngọn lửa hung tàn

Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ.

Hãy xác định rõ:

-Hai câu thơ trên nói về tội ác của quân xâm lược nào?

(Đánh dấu X vào ô trống trên ý trả lời đúng)

Tống
Mông – Nguyên
Minh

-Hai câu thơ đó được trích trong bài thơ nào?

“Hịch tướng sĩ”
“Bình Ngô đại cáo”

-Của tác giả nào?

Nguyễn Trãi
Trần Quốc Tuấn

Lời giải:

-Quân xâm lược: Minh

-Bài: “Bình Ngô đại cáo”

-Tác giả: Nguyễn Trãi

Bài 5 trang 52 VBT Lịch Sử 7: Sauk hi cuộc kháng chiến của nhà Hồ thất bại, nhân dân ta ở nhiều nơi đã nổi dậy khởi nghĩa. Hãy điền vào bảng thống kê dưới đây một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu:

Lời giải:

Tên cuộc khởi nghĩaThời kìĐịa điểm
Khởi nghĩa Trần Ngỗi1407 – 1409Ninh Bình
Khởi nghĩa Trần Quý Khoáng1409 – 1414Nghệ An

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *