Vở bài tập Lịch Sử lớp 9 | Giải vở bài tập Lịch Sử 9 hay nhấtVở bài tập Lịch Sử lớp 9 | Giải vở bài tập Lịch Sử 9 hay nhất

Để học tốt Lịch Sử lớp 9, loạt bài Giải vở bài tập Lịch Sử lớp 9 (VBT Lịch Sử 9) được soạn bám sát nội dung VBT Lịch Sử 9 giúp bạn học tốt môn Lịch Sử lớp 9 hơn.

Chương I: Liên Xô và những nước Đông Âu sau chiến tranh toàn cầu thứ hai

 • Bài 1: Liên Xô và những nước Đông Âu từ năm 1945 tới giữa những năm 70 của thế kỉ XX
 • Bài 2: Liên Xô và những nước Đông Âu từ giữa những năm 70 tới đầu những năm 90 của thế kỉ XX

Chương II: Những nước Á, Phi, Mĩ La Tinh từ năm 1945 tới nay

 • Bài 3: Quá trình phát triển của phong trào phóng thích dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa
 • Bài 4: Những nước châu Á
 • Bài 5: Những nước Đông Nam Á
 • Bài 6: Những nước châu Phi
 • Bài 7: Những nước Mĩ-Latinh
 • Top 4 thi Lịch Sử 9 Giữa kì Một năm 2021 (mang đáp án)

Chương III: Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu từ năm 1945 tới nay

 • Bài 8: Nước Mĩ
 • Bài 9: Nhật Bản
 • Bài 10: Những nước Tây Âu

Chương IV: Quan hệ quốc tế từ năm 1945 tới nay

 • Bài 11: Trật tự toàn cầu mới sau chiến tranh toàn cầu thứ hai

Chương V: Cuộc cách mệnh khoa học - kĩ thuật từ năm 1945 tới nay

 • Bài 12: Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mệnh khoa học-kĩ thuật
 • Bài 13: Tổng kết lịch sử toàn cầu từ năm 1945 tới nay

Phần hai: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 tới nay

Chương I: Việt Nam trong những năm 1919 - 1930

 • Bài 14: Việt Nam sau Chiến tranh toàn cầu thứ nhất
 • Bài 15: Phong trào cách mệnh Việt Nam sau Chiến tranh toàn cầu thứ nhất (1919 - 1925)
 • Bài 16: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 - 1925
 • Bài 17: Cách mệnh Việt Nam trước lúc Đảng Cùng sản ra đời
 • Top 4 thi Học kì Một Lịch Sử 9 năm 2021 (mang đáp án)

Chương II: Việt Nam trong những năm 1930 - 1939

 • Bài 18: Đảng Cùng sản Việt Nam ra đời
 • Bài 19: Phong trào cách mệnh trong những năm 1930 - 1935
 • Bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936-1939

Chương III: Cuộc vận động tiến tới cách mệnh tháng Tám năm 1945

 • Bài 21: Việt Nam trong những năm 1939 - 1945
 • Bài 22: Cao trào cách mệnh tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945
 • Bài 23: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cùng hòa

Chương IV: Việt Nam từ sau cách mệnh tháng Tám tới toàn quốc kháng chiến

 • Bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ sở hữu dân (1945 - 1946)

Chương V: Việt Nam từ cuối năm 1946 tới năm 1954

 • Bài 25: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)
 • Bài 26: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953)
 • Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954)
 • Top 4 thi Lịch Sử 9 Giữa kì Hai năm 2021 (mang đáp án)

Chương VI: Việt Nam từ năm 1954 tới năm 1975

 • Bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Năm (1954-1965)
 • Bài 29: Cả nước trực tiếp chống chọi chống Mĩ, cứu nước (1965 - 1973)
 • Bài 30: Hoàn thành phóng thích miền Nam, thống nhất quốc gia (1973 - 1975)

Chương VII: Việt Nam từ năm 1975 tới năm 2000

 • Bài 31: Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975
 • Bài 32: Xây dựng quốc gia, đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 - 1985)
 • Bài 33: Việt Nam trên phố đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 tới năm 2000)
 • Bài 34: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh toàn cầu thứ nhất tới năm 2000
 • Top 4 thi Học kì Hai Lịch Sử 9 năm 2021 (mang đáp án)

Tham khảo tài liệu học tốt môn Lịch Sử lớp 9 hay khác:

 • Giải bài tập sgk Lịch sử 9 (ngắn nhất)
 • Giải Sách bài tập Lịch sử 9
 • Bộ đề thi Lịch sử 9 (mang đáp án)
 • Bộ đề thi vào 10 môn Lịch Sử
 • Soạn Văn 9 (hay nhất)
 • Soạn Văn 9 (ngắn nhất)
 • Soạn Văn 9 (siêu ngắn)
 • Soạn Văn 9 (cực ngắn)
 • 500 bài văn hay lớp 9 (năm 2021 mới)
 • Giải bài tập sgk Toán 9
 • Giải bài tập sgk Vật Lí 9
 • Giải bài tập sgk Hóa học 9
 • Giải bài tập sgk Sinh vật học 9
 • Giải bài tập sgk Sinh vật học 9 (ngắn nhất)
 • Giải bài tập sgk Địa Lí 9
 • Giải bài tập sgk Tiếng Anh 9
 • Giải bài tập sgk Tiếng Anh 9 thí điểm
 • Giải bài tập sgk GDCD 9
 • Giải bài tập sgk GDCD 9 (ngắn nhất)
 • Giải bài tập sgk Tin học 9
 • Giải bài tập sgk Kỹ thuật 9
 • Giải bài tập Âm nhạc lớp 9
 • Giải bài tập Mĩ thuật lớp 9

Đã mang lời giải bài tập môn Lịch Sử 10 sách mới:

 • (mới) Giải sgk Lịch sử lớp 10 (Kết nối tri thức)
 • (mới) Giải sgk Lịch sử lớp 10 (Chân trời thông minh)
 • (mới) Giải sgk Lịch sử lớp 10 (Cánh diều)
 • Giải bài tập Lịch Sử 9 (hay nhất)
 • Giải bài tập Lịch Sử 9 (ngắn nhất)
 • Lý thuyết & 300 câu Trắc nghiệm Lịch Sử 9 mang đáp án
 • Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9
 • Giải sách bài tập Lịch Sử 9
 • Đề thi Lịch Sử 9 mang đáp án

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 mang đáp ánLeave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *